КР ченемдик укуктук база

Аталашы

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

1

«Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомдору жана Буйруктары

1 Салттуу билимдерди каттоо жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому»
2 Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин, Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдеринин мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартибин бекитүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому
3 Салттуу билимдер категориясына тиешелүү болгон билимдердин шайкештигин аныктоо боюнча ыйгарым укуктарды мамлекеттик органдарга жана мекемелерге жүктөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Буйругу

Жоболор

1 Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө Жобо

Эрежелери

1 Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун Эрежелери

Тартиптер

1 Кыргыз Республикасынын Салттуу билимдерининмамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн Тартиби