Катталган салттуу билимдер жөнүндө маалымат

Катталган салттуу билимдер жөнүндө маалымат

Тогуз – Коргоол улуттук оюну

Өтүнмө берилген дата

03.11.2009

Каттоо номери

2009001.ТРЗ

Күбөлүк №

1

Катталган датасы

17.08.2011

Өтүнмө берүүчү

“Тогуз Коргоол Республикалык Федерациясы ” коомдук бирикмеси

``Шакар`` самынын жасоо боюнча кыргыздардын салттуу ыкмасы

Өтүнмө берилген дата

26.07.2011

Каттоо номери

2011001.ТРЗ

Күбөлүк №

2

Катталган датасы

17.08.2011

Өтүнмө берүүчү

«Бугу Эне» жааматы

``Таш кордо`` кыргыз тамагын азыркы шарттарда даярдоо ыкмасы

Өтүнмө берилген дата

26.10.2011

Каттоо номери

2011002.ТРЗ

Күбөлүк №

3

Катталган датасы

30.11.2011

Өтүнмө берүүчү

Жусупбеков Райымбек

``Бекжан`` сүт азыгы

Өтүнмө берилген дата

26.10.2011

Каттоо номери

2012001.ТРЗ

Күбөлүк №

4

Катталган датасы

06.09.2012

Өтүнмө берүүчү

Кайыпов  Сулейман Турдуевич

Жылкыларды кармоонун салттуу (кыргызча) ыкмалары: өрөлөө, шили өрөлөө, бөгөжүрлөө, айдаргалоо.

Өтүнмө берилген дата

30.04.2013

Каттоо номери

2013002.ТРЗ

Күбөлүк №

5

Катталган датасы

28.06.2013

Өтүнмө берүүчү

К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети (КУАУ)

Кыргыз улуттук оюну - Ордо

Өтүнмө берилген дата

23.04.2013

Каттоо номери

2013001.ТРЗ

Күбөлүк №

6

Катталган датасы

31.12.2013

Өтүнмө берүүчү

Спорттун улуттук түрлөрү жана элдик оюндары боюнча балдар-уландардын адистештирилген спорттук мектеби

«Миңдаба» улуттук суусундугу

Өтүнмө берилген дата

21.01.2014

Каттоо номери

2014001.ТРЗ

Күбөлүк №

7

Катталган датасы

12.02.2014

Өтүнмө берүүчү

Көбөкөв Султек 

«Кыргыз Озолоӊу»

Өтүнмө берилген дата

05.03.2016

Каттоо номери

2016001.ТРЗ

Күбөлүк №

8

Катталган датасы

25.05.2016

Өтүнмө берүүчү

Джаанбаев Орунбек