Товардык белгини (тейлөө белгисин) эл аралык каттоо

Товардык белгини (тейлөө белгисин) эл аралык каттоо Мадрид макулдашуусуна же Мадрид макулдашуусуна Протоколго кол койгон бир нече өлкөлөрдө белгинин коргоосун алууга мүмкүндүк берет. Эл аралык каттоого өтүнмө, Мадрид макулдашуусу колдонулган учурда, улуттук каттоого негизденүүгө тийиш. Эгерде өтүнмө Протоколдун алкагында берилсе, анда ал базалык каттоого негизденген сыяктуу эле келип чыккан өлкөдө берилген базалык өтүнмөгө да негиздене алат. Өтүнмө ээси тарабынан тандалып алынган өлкөлөрдөгү эл аралык каттоонун юридикалык күчү ушул өлкөлөрдүн мыйзамдары менен аныкталат. Эл аралык каттоонун күчүнүн мөөнөтү 10 жыл жана ар бир жолу 10 жылдык мезгилге бир нече жолу узартылышы мүмкүн. Протоколдун алкагында өтүнмө берилгенде ММ2 формасы толтурулат (кат жазышуу тили өтүнмө ээсинин тандоосу боюнча: французча, англисче). Мында Сиз бир гана алым төлөйсүз жана бир тилде бир өтүнмөнү толтурасыз, ал ИМБДУнун Эл аралык бюросуна жөнөтүлөт. Эл аралык өтүнмө берүү суроолору боюнча маалыматты ИМБДУнун төмөнкү сайтынан алууга болот http://www.wipo.int/madrid/ru. ИМБДУнун Эл аралык бюросуна тиешелүү болгон алымдар швейцариялык франк менен жүргүзүлөт. Эл аралык алымдын эсебин төмөнкү ИМБДУнун сайтында жайгаштырылган калькулятордун жардамы менен жүргүзүүгө болот http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

Арыздын бланкын жана кененирээк маалыматы Сиздер ИМБДУнун төмөнкү сайтынан төмөнкү дарек боюнча ала аласыздар: http://www.wipo.int