ЭЭМ үчүн программалар

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмө

2

2

407

Мамлекеттик реестринде  катталган 

3

3

406

Маалымат базалары

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмө

0

4

31

Мамлекеттик реестринде  катталган 

0

3

30

Интегралдык микросхеманын топологиясы

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмө

0

0

1

Мамлекеттик реестринде  катталган

0

0

1