Башка өлкөнүн аймагында селекциялык жетишкендикке укуктук коргоо алыш үчүн өтүнмө ээси ошол өлкөгө өтүнмө берүүсү керек. Сортту сыноо боюнча мамлекеттик комиссия тарабынан берилген өсүмдүктүн айырмалуулук, бир түрдүүлүк жана туруктуулук шарттарына ылайыктуулугу жөнүндө корутунду Кыргыз Республикасы эки тараптуу же көп тараптуу келишимдер менен байланышта болгон Өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун коргоо боюнча эл аралык союздун башка мүчө мамлекеттеринде кабыл алына тургандыгын эске алуу керек.