Селекциялык жетишкендиктер

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр

1

0

72

Мамлекеттик реестринде  катталган

 0

0

52

Бардык корголуучу селекциялык жетишкендиктер

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

7

8