Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө КЕЛИШИМ

Бул Келишимге Кыргыз Республикасы

КР 2002-жылдын 23-апрелиндеги N 75 Мыйзамына ылайык кошулду

 Женева шаары

1994-жылдын 27-октябры

Товардык белгилер боюнча мыйзамдар жөнүндө

КЕЛИШИМ

 1-статья. Кыскартылган сөз тизмектери

 Бул Келишимдин максатында жана атайын эскертмелер жок болгондо:

(i) “ведомство” Макулдашуучу тарап белгилерди каттоону тапшырган агенствону билдирет;

(ii) “каттоо” ведомствонун белгилерин каттоону билдирет;

(iii) “өтүнмө” каттоого алуу өтүнүчүн билдирет;

(iv) “тарап” шилтемеси жеке тарапты (адамды) же юридикалык тарапты билдирет;

(v) “каттоо ээси” белгилердин реестринде каттоого алынган белгинин ээси болгон адамды билдирет;

(vi) “белгилердин реестри” ведомство түзгөн маалыматтардын жыйындысын билдирет. Реестр баардык каттоолордун мазмунун жана сактагычка (носителге) киргизилгендигине же киргизилбегендигине каралбастан баардык каттоолорго тиешелүү маалыматтарды бүт камтыйт;

(vii) “Париж конвенциясы” 1883-жылдын 20-мартында Парижде кол коюлуп, өнөр жай менчигин коргоо боюнча түзүлгөн жана бардык кайтадан карап чыгуулар жана оңдоолор эске алынган Париж конвенциясын билдирет;

(viii) “Ницца классификациясы” белгилерди каттоонун максаттары үчүн Ницца макулдашуусу менен кабыл алынган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү Эл аралык классификациялоо жөнүндө баардык кайтадан карап чыгуулар жана оңдоолор эске алынып, 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада кол коюлган классификацияны билдирет;

(ix) “Макулдашуучу тарап” ушул Макулдашуунун катышуучусу болгон бардык мамлекеттерди же өкмөттөр аралык уюмду билдирет;

(х) “ратификациялык грамота” шилтемеси кабыл алуу жана жактыруу жөнүндө документке карата шилтөөлөрдү билдирет;

(xi) “Уюм” Интеллектуалдык менчиктин Бүткүл дүйнөлүк уюмун билдирет;

(xii) “Генералдык директор” Уюмдун Генералдык директорун билдирет;

(xiii) “Нускама” – ушул Келишимдин 17-статьясында аталган нускаманы билдирет;

2-статья. Келишимди белгилерге карата колдонуу

(1) [Белгилердин мүнөздөмөлөрү]

(а) Бул Келишим визуалдык белгилөөлөрдөн турган белгилерге карата колдонулан, бирок ал көлөмдүү белгилерди да каттоого алуучу Макулдашуучу тарап ушул келишимди ушундай белгилерге карата колдонууга милдеттүү болгон шарт менен колдонулат.

(b) Бул Келишим географиялык белгилерге карата жана визуалдык белгилөөлөрү жок белгилерге, атап айтканда, үндү жана жытты билдирүүчү белгилерге карата колдонулбайт.

(2) [Белгилердин түрлөрү]

(а) Бул Келишим товарларга (товардык белгилер) же кызмат көрсөтүүлөргө (тейлөө белгилери) же товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө карата колдонулат.

(Ь) Бул Келишим жамааттык, сертификациялык же кепилдик белгилерге карата колдонулбайт.

3-статья. Өтүнмө

(1) [Өтүнмөдөгү көрсөтмөлөр же элементтер же ушулар менен коштолгон өтүнмөлөр. Алымдар.]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмөдө төмөндөгү көрсөтмөлөрдүн же элементтердин баарынын же алардын айрымдарынын болушун талап кыла алат:

(i) каттоого алуу жөнүндө арыздын;

(ii) өтүнүүчүнүн аты менен дарегин;

(iii) эгерде өтүнүүчү адам кайсы бир мамлекеттин гражданы болуп эсептелсе ошол адам гражданы болуп эсептелген мамлекеттин аты; ал адам жашап турган жери болуп, жашап турган жери кайсы мамлекетте болсо, ошол мамлекеттин аты; эгерде өтүнүүчүнүн өнөр жай же соода ишканасы бар экендиги чын болсо, анын ошол ишканасы жайгашкан мамлекеттин аты;

(iv) эгерде өтүнүүчү юридикалык тарап болуп эсептелсе ушул аталган тарап кайсы мамлекеттин мыйзамдарына ылайык түзүлүгөн жана ушул юридикалык тараптын уюштурулуш-укуктук жактары, мамлекеттин аты, эгерде зарыл болсо ушул мамлекеттин курамындагы аймактык бирдиктин аты;

(v) эгерде өтүнүүчүнүн ишенимдүү өкүлү болсо, ошол өкүлүнүн аты жана дареги;

(vi) эгерде 4(2)(Ь)-статьясына ылайык керектүү болсо иш боюнча кат алышуу үчүн дарек;

(vii) эгерде өтүнүүчү артыкчылыктуу укуктан пайдалангысы келсе анын мурда берген өтүнмөсүнө артыкчылыктуу укук сураган арызы жана Париж конвенциясынын 4-статьясына ылайык талап этилиши мүмкүн болсо арыз менен бирге ушул артыкчылыктар жөнүндөгү арызды колдоо иретиндеги көрсөтмөлөр менен далилдер берилет;

(viii) көргөзмөдө товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн негизинде керек болул калган коргоону сураган арыз жана эгерде өтүнүүчү ушундай укуктардын артыкчылыктарынан пайдалангысы келсе аны менен бирге Макулдашуучу тараптын мыйзамдарына ылайык ушул арызды колдоо иретиндеги көрсөтмөлөр;

(ix) эгерде өтүнүүчү белгинин каттоого алынышын жана стандарт символдорду колдонуу менен жарыяланышын кааласа, ошондой эле Макулдашуучу тараптын ведомствосу ушундай символдорду колдонуп жатса анын стандарт символдору (тамгаларды, цифраларды) колдонуу суранган арызы,

(х) белгинин айырмачылыгын билгизген элемент катары белгинин түсүн коргоону сураган арыз – эгерде өтүнүүчү ушундай коргоону сурагысы келсе, ошондой эле алар үчүн коргоо суралган түстүн же түстөрдүн аттары жана ушул түстөрдүн ар бирине байланыштуу белгинин негизги бөлүктөрүнүн ушул түстөрдө аткарылышын көрсөтүү;

(xi) эгерде белги көлөмдүү болсо;

(xii) эгерде белги бир же бир нече жолу көрсөтүлсө;

(xiii) белги же анын айрым бөлүктөрү башка жазуунун жолдору менен жазылса (транслитерацияланса);

(xiv) белги же анын айрым бөлүктөрү которулуп берилсе – алар жөнүндө арыз менен билдирүү;

(xv) товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттары үчүн Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулган белгилерди каттоо жөнүндө арыз, ушуну менен бирге ар бир топтун алдында классификацияда көрсөтүлгөн тартипте берилген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн ушул тобуна тиешелүү классификациялык класстын номери көрсөтүлүшү керек;

(xvi) (4)-пунктта көрсөтүлгөн адамдын колу;

(xvii) белгини Макулдашуучу тараптын мыйзамдарынын талаптарын ылайык колдонгусу келгендиги жөнүндө арыз.

(b) Өтүнүүчү (а)(хvii) пунктчасында аталган белгини колдонгусу келгендиги жөнүндө арызы менен бирге же ага кошумча иретинде белгинин иш жүзүндө колдонулгандыгы жөнүндө арыз бере алат жана Макулдашуучу тараптын мыйзамдарынын талаптарына ылайык анын далилдерин бере алат;

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап өэүнүн ведомствосуна өтүнмө берилгендигине байланыштуу алым төлөнүшүн талап кылалат.

(2) [Өтүнмөнү берүү] Өтүнмө берүүгө карата талаптарга ылайык бир да Макулдашуучу тарап өтүнмөнү четке кага албайт:

(i) Эгерде өтүнмө кагазда жазуу жүзүндө, Нускамада көрсөтүлгөн өтүнмөнүн Бланкасына ылайык бланкада (3)-пунктун шарттары эске алынып берилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна билдирүүнү телефакс боюнча алууга уруксат берип, өтүнмө ушундай жол менен берилсе жана ал (3)-пункт эске алынып берилип, ушундай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган өтүнмөнүн Бланкасына дал келсе;

(3) [Тил] Ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмөнү өзүнүн мекемесинде колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүүнү талап кылалат. Эгерде анын ведомствосунда бир нече тил колдонулса өтүнүүчүдөн ушул ведомствонун тил боюнча башка талаптарын аткаруусу талап этилиши мүмкүн, бирок өтүнмөнү бир тилден көп тилде түзүүнү талап кылууга болбойт.

(4) [Кол коюу] (а) Коюлган кол (1)(а)(xvi) пунктта аталгандай, өтүнүүчүнүн же анын ишенимдүү өкүлүнүн колу болушу мүмкүн.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап (а) пунктчасын эсепке албастан (1)(а)(xvii) жана (b) пунктунда аталган арыздарга өтүнүүчү адам ишенимдүү өкүлү болсо да өзү кол коюшун талап кылалат.

(5) [Бир нече класстарга тиешелүү товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир өтүнмө] (а) Бир эле өтүнмө Ницца классификациясынын бир же бир нече класстарына тиешелүү болгондугуна карабастан бир канча товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү болушү мүмкүн.

(6) [Иш жүзүндө колдонуу] Эгерде белгини колдонгусу келгендиги жөнүндө арыз (1)(а)(хvii) пунктуна ылайык берилсе, ар бир Макулдашуучу тарап өтүнүүчүдөн улуттук мыйзамдарда белгиленген мөөнөттүн ичинде жана Нускамада көрсөтүлгөн мөөнөттү эске алып, анын ведомствосуна ушул белгини аталган мыйзамдарга ылайык иш жүзүндө колдонулгандыгынын далилдерин берүүнү талап кылалат.

(7) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап (1)-(4)-(6)-пункттарда көрсөтүлбөгөндөрдү өтүнмөгө карата аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, өтүнмө каралып жаткан баардык убакыттын ичинде өтүнмөгө карата төмөндөгү шарттарды аткарууну талап кылууга болбойт:

(i) соода реестринен ар кандай күбөлүктөрдү же көчүрмөлөрдү берүүнү;

(ii) өтүнүүчү адамдан өнөр жай же соода ишмердигин жүргүзүп жаткандыгын көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүсүн;

(iii) өтүнүүчү адамдан өтүнмөдө санап көрсөтүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө ылайык ишмердик жүргүзүп жаткандыгын көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүсүн;

(iv) өтүнүүчү адам Париж конвенциясынын 6quinquies Статьясын колдонууну сурангандан бөлөк учурда, белги Макулдашуучу тараптын же Макулдашпаган тараптын, бирок Париж конвенциясынын мамлекет катышуучусунун белгилер реестринде каттоого алынгандыгынын далилдерин берүүнү.

(8) [Далилдер] Өтүнмө боюнча экспертиза жүргүзүү учурунда өзүнүн ведомствосунда өтүнмөдө көрсөтүлгөн көрсөтмөлөрдүн же элементтердин кайсынысына болбосун анын чындыгына негиздүү шектенүү пайда болсо ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмө боюнча далилдерди берүүнү талап кылалат.

4-статья. Өкүлчүлүк. Иш боюнча кат алышуу үчүн дарек

(1) [Тажрыйба жүргүзүүгө уруксат берилген ишенимдүү өкүлдөр] Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосу колдонуучу ар кандай жол-жоболордун максаттары үчүн ишенимдүү өкүл болуп дайындалган адам ушул ведомствонун алдында тажрыйба жүргүзүүгө уруксат берилген ишенимдүү өкүл болушу керек экендигин талап кылалат.

(2) [Милдеттүү өкүлчүлүк. Иш боюнча кат алышуу үчүн дарек]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн аймагында жашабаган, иш жүзүндө чыныгы иштеген өнөр жай же соода ишканасы болбогон адамдан өзүнүнүн ведомствосу колдонгон ар кандай жол-жоболордун максаттары үчүн ишенимдүү өкүлү болушун талап кылалат.

(Ь) Жогорудагы (а) пунктчасында көрсөтүлгөн өкүлчүлүктү талап кылбаган ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн аймагында жашабаган, иш жүзүндө чыныгы иштеген өнөр жай же соода ишканасы болбогон адамдан өзүнүн ведомствосу колдонгон ар кандай жол жоболордун максаттары үчүн ушул аймакта иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болушун талап кылалат.

(3) [Ишеним кат] (а) Макулдашуучу тарап өтүнүүчүгө, белгинин ээсине же ар кандай кызыкдар адамга өзүнүн ведомствосунун алдында ишенимдүү өкүл күтүүгө уруксат берсе же алардан ишенимдүү өкүл күтүүнү талап кылган учурда ал ишенимдүү өкүл өзүнчө билдирүү (мындан ары “ишеним кат”) аркылуу дайындалышын талап кыла алат жана анда учурга жараша өтүнүүчүнүн, белгинин ээсинин же башка кызыкдар адамдын аты жана колу болушу керек.

(Ь) Ишеним кат анда көрсөтүлгөн бир же бир канча өтүнмөлөргө же каттоолорго берилиши мүмкүн же ишенимдүү өкүлдү дайындаган адам көрсөткөн ар кандай айырмачылыктар эске алынып мурда болгон же кийин боло турган ушул адамдын өтүнмөлөрүнө же каттатуучуларынын баарына тиешелүү болушу мүмкүн.

(с) Ишеним кат ишеничтүү өкүлдүн айрым юридикалык аракеттерди көрүү укуктарына чек кое алат. Ар бир Макулдашуучу тарап ишеним катка ылайык ишеничтүү өкүлгө өтүнмөнү кайтарып алууга же белгини каттатуудан баш тартууга укук бериле тургандыгы же берилбеси анда так көрсөтүлүшүн талап кылалат.

(d) Эгерде билдирүүнү ведомствого анда ишенимдүү өкүл катары көрсөтүлгөн адам берсе, жана ушул билдирүүнү алуу учурунда ведомстводо керектүү ишеним кат жок болсо ушундай ишеним кат анын ведомствосуна Макулдашуучу тарап Нускамада көрсөтүлгөн минималдык мөөнөттү эске алып, белгилеген мөөнөттүн ичинде берилишин талап кылалат. Эгерде ишеним кат ведомствого Макулдашуучу тарап белгилеген мөөнөттүн ичинде берилбесе Макулдашуучу тарап аталган адамдын билдирүүсүн жокко чыгарууну караштыра алат.

(е) Ишеним катты берүүгө жана анын мазмунуна карата талаптарга ылайык мындай ишеним каттын жарактуулугун бир да Макулдашуучу тарап тана албайт:

(i) эгерде ал кагазда жазуу жүзүндө, Нускамада көрсөтүлгөн ишеним каттын Бланкасына ылайык бланкада (4)-пункт эске алынып берилсе,

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна билдирүүнү телефакс боюнча алууга уруксат берип, ишеним кат ушундай жол менен берилсе жана ал (4)-пункт эске алынып берилип, ушундай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган ишеним каттын Бланкасына дал келсе.

(4) [Тил] Ар бир Макулдашуучу тарап ишеним катты өзүнүн мекемесинде колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүүнү талап кылалат.

(5) [Ишеним катка шилтеме] Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосунда колдонулуучу жол-жоболордун максаттары үчүн ишенимдүү өкүл берген ар кандай билдирүүдө ушул ишеним кат жөнүндө шилтеме болушун талап кылалат, ишенимдүү өкүл өзүнүн иш-аракеттерин ушул ишеним каттын негизинде гана жүргүзөт.

(6) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап (3)-(5)-пункттарда каралган маселелерге карата ушул пункттарда көрсөтүлгөн шарттардан бөлөкчө шарттарды аткарууну талап кылалбайт.

(7) [Далилдер] (2)-(5)-пункттарда аталган билдирүүлөрдөгү көрсөтмөлөрдүн кайсынысына болбосун анын чындыгына өзүнүн ведомствосунда негиздүү шектенүү пайда болсо Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна далилдерди берүүнү талап кылалат.

5-статья. Өтүнмөнү берүүнүн датасы

(1) [Орундуу талаптар]

(а) Макулдашуучу тарап (Ь) пунктчасы менен (2)-пунктту эске алып, өтүнмөнү берүүнүн датасы катары өзүнүн ведомствосу 3(3)-статьяда көрсөтүлгөн тилде төмөнкү көрсөтмөлөр менен элементтер алынуучу датаны эсептейт:

(i) белгини каттатуу үчүн көрсөтмөнүн өзүн же көрсөтмө жөнүндө билдирүүнү;

(ii) өтүнүүчү адамды аныктоого мүмкүнчүлүк берүүчү көрсөтмөлөрдү;

(iii) өтүнүүчү адам менен же анын ишенимдүү өкүлү болсо, ошол ишенимдүү өкүлү менен почта аркылуу байланышуу үчүн жетиштүү көрсөтмөлөрдү;

(iv) өтүнмөдө каттоого алуу суралган белгинин жетиштүү даана тартылган сүрөтүн;

(v) каттоого алуу суралган товарлардын же кызмат көрсөтүлөрдүн тизмесин;

(vi) жогорудагы 3(1)(а)(хvii) статьяда аталган арызды же Макулдашуучу тараптардын мыйзамдарынын талаптарына ылайык 3(1)(Ь)-статьясында аталган арыз менен далилдерди; ушуну менен бирге, эгерде аталган мыйзамдарда талап этилсе жана 3(1)(а)(хvii) же (Ь) статьясы колдонулган учурларда мындай арыздарга ишенимдүү өкүлү болсо дагы өтүнүүчү адам өзү кол коюшу керек.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап өтүнмөнү берүүнүн датасы катары өзүнүн ведомствосу (а) пунктчасында аталган көрсөтмөлөр менен элементтердин баарын эмес, алардын кээ бирлерин алган датаны же 3(3)-статьяда көрсөтүлгөн тилде эмес, башка тилде алган датаны эсептей алат.

(2) [Орундуу кошумча талаптар]

(а) Макулдашуучу тарап өтүнмө берүүнүн датасын тийиштүү алым төлөнгөнгө чейин белгилебей турууну караштыра алат.

(Ь) Макулдашуучу тарап (а) пунктчасында аталган талаптарды, эгерде ал мындай талаптарды ушул Келишимге кошулган датага карата колдонгон учурда гана, колдоно алат.

(3) [Оңдолоор жана мөөнөттөр] (1)-жана (2)-пункттарга ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн шарттары менен мөөнөттөрү Нускама аркылуу белгиленет.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап өтүнмө берүүнүн датасына карата (1) жана (2)-пункттарда аталган шарттардан бөлөкчө шарттарды аткарууну талап кылалбайт.

6-статья. Бир нече класстарга тиешелүү товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир катто

Эгерде товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр Ницца классификациясынын бир нече класстарына тиешелүү болуп, бир эле өтүнмөгө киргизилген болсо алар ушул өтүнмө боюнча бир эле каттоого алынат.

7-статья. Өтүнмө менен каттоону бөлүү

(1) [Өтүнмөнү бөлүү]

(а) Бир нече товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр аталып көрсөтүлгөн ар бир өтүнмө (мындан ары – “алгачкы өтүнмө”)

(i) белгини каттоо жөнүндө ведомство чечим кабыл алганга чейин;

(ii) белгини каттоого алуу жөнүндө ведомствонун чечимине каршы пикирлерди карап чыгууга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде;

(iii) белгини каттоо жөнүндө чечимди жокко чыгарууга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде өтүнүүчү адам тарабынан же анын өтүнүчү боюнча эки же бир нече өтүнмөлөргө бөлүнүшү мүмкүн (мындан ары – “бөлүп алынган өтүнмөлөр”). Мындай бөлүү алгачкы өтүнмөдө аталып көрсөтүлгөн товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү ушундай өтүнмөлөрдүн ортосүнда бөлүштүрүү жолу менен жүргүзүлөт. Бөлүп алынган өтүнмөлөр үчүн алгачкы өтүнмөнү берүүнүн датасы сакталат жана, артыкчылыктары болсо, ушул артыкчылыктары да сакталат.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап (а) пунктчасын эске алып, өтүнмөлөрдү бөлүү, анын ичинде алымдарды төлөтүү боюнча талаптарды белгилөөдө эркин болуп саналат.

(2) [Каттоолорду бөлүү] (1)-пункт тиешелүү өзгөртүүлөр эске алынуу менен каттоолорду бөлүүгө карата колдонулат. Мындай бөлүүгө:

(i) каттоону жокко чыгаруу жөнүндө ведомствого үчүнчү тарап койгон талаптарга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде;

(ii) ведомствонун жол-жоболорду мурдагы аткаруусу учурунда кабыл алган чечимин жокко чыгарууга байланыштуу жол-жоболорду аткаруу мезгилинде,

бирок Макулдашуучу тараптын мыйзамдарында үчүнчү тарапка белгини иш жүзүндө каттоого чейин аны каттоого каршы чыгууга уруксат берилип, Макулдашуучу тарап каттонуу бөлүү мүмкүнчүлүгүн караштыра албай турган болсо гана колдонулат.

8-статья. Кол коюу

(1) [Кагазда жазуу жүзүндө билдирүү] Макулдашуучу тараптын ведомствосуна багышталган билдирүү кагазда жазуу жүзүндө билдирилсе жана коюлган кол талап этилсе, Макулдашуучу тарап

(i) төмөндөгү (iii) пунктчасын эске алуу менен өз колу менен коюлган колду кабыл алат;

(ii) өз колу менен коюлган колдун ордуна кол коюунун башка формаларын, мисалы, коюлган колдун кагазга түшүрмөсүн же штемпелди, же болбосо мөөр колдонууга уруксат берүүдө эркин болуп саналат;

(iii) эгерде билдирүүгө кол койгон жеке адам өзүнүн гражданы болсо жана ал адамдын дареги өзүнүн аймагында болсо өз колу менен коюлган колдун ордуна мөөр пайдаланууну талап кылалат;

(iv) эгерде ушундай жеке адамдын мөөрү колдонула турган болсо бул мөөрдө ал адамдын аты-жөнү тамга менен жазылган жазуунун болушун талап кылалат.

(2) [Телефакс боюнча билдирүү]

(а) Эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү өзүнүн ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берсе жана телефакс боюнча алынган көчүрмөдө коюлган кол болсо, (1)(iv) пунктуна ылайык мөөр колдонгон жеке адамдын аты-жөнү тамга менен жазылган жазуусу бар мөөр болсо бул билдирүү кол коюлган болуп эсептелет.

(Ь) Жогорудагы (а) пунктчасында аталган Макулдашуучу тарап телефакс боюнча берилген документтин көчүрмөсү анын ведомствосуна Нускамада көрсөтүлгөн минималдык мөөнөттү эске алуу менен белгиленген мөөнөттүн ичинде берилишин талап кылалат.

(3) [Электрондук байланыш каражаттары менен билдирүү] Эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна электрондук байланыш каражаттары менен берүүгө уруксат берсе жана Макулдашуучу тарап көрсөткөндөй, билдирүүнү электрондук байланыш каражаты менен жиберген адам билдирүүдө көрсөтүлсө, ал аны кол коюлду деп эсептейт.

(4) [Күбөлөндүрүүнү талап кылууга тыюу салуу] Макулдашуучу тараптардын мыйзамдарында каттоого алуудан баш тартууга байланыштуу коюлган колду күбөлөндүрүү караштырылгандан бөлөк учурларда бир дагы Макулдашуучу тарап жогорку пункттарда аталган колдордун же адамдын ким экендигин күбөлөндүрүүчү каражаттардын кайсынысын болбосун: күбөлөндүрүүнү, нотариус аркылуу күбөлөндүрүүнү, ырастоочу, ачыкка чыгарууну же дагы башкача күбөлөндүрүүнү талап кылалбайт.

9-статья. Товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү классификациялоо

(1) [Товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү атоо] Өтүнмөгө карата ведомство ишке ашырган ар бир каттоодо жана ар бир жарыялоодо же аталган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдү каттоодо Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулган товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттары ушул Классификациянын тартибинде аталат, ошону менен бирге ар бир топто ушул товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр кирген класстын номери эң алдыда көрсөтүлөт.

(2) [Бир класска кирген же ар башка класстарга кирген товарлар же кызмат көрсөтүүлөр,

(а) Ведомство ишке ашырган ар бир каттоодо же жарыялоодо товарлар же кызмат көрсөтүүлөр Ницца классификациясынын бир эле классында аталгандыгынын негизинде аларды окшош деп эсептөөгө мүмкүн эмес.

(Ь) Ведомство ишке ашырган ар бир каттоодо же жарыялоодо товарлар же кызмат көрсөтүүлөр Ницца классификациясынын ар башка класстарда аталгандыгынын негизине аларды бири бирине окшош эмес деп эсептөөгө мүмкүн эмес.

10-статья. Аттарды же даректерди өзгөртүү

(1) [Каттоо ээсинин атынын же дарегинин өзгөрүүсү]

(а) Эгерде каттоонун ээси мурдагы бойдон калып, бирок анын аты же дареги өзгөрүп кеткенде ар бир Макулдашуучу тарап ушул өзгөртүүлөрдү ведомоство белгилердин реестрине киргизүүсү жөнүндө каттоо ээси же анын ишенимдүү өкүлү кол коюп, тиешелүү каттоо номери, реестрге киргизилүүчү өзгөрүүлөр көрсөтүлүп жиберилген билдирүүнү тааныйт. Мындай маанидеги арыздын талаптарына карата бир дагы Макулдашуучу тарап каршы болбойт:

(i) эгерде ал кагазда жазуу жүзүндө, (с) пунктчасынын шарттары эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына ылайык бланкада берилсе,

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берсе жана арыз ушундай жол менен (с) пунктчасынын талаптары эске алынып берилсе, мындай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктунда көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына дал келсе.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап арызда төмөндөгүлөрдү көрсөтүүнү талап кылалт:

(i) каттоо ээсинин атын жана дарегин;

(ii) эгерде каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(iii) эгерде каттоо ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ушул дарегин.

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап арыздын өзүнүн ведомствосунда кабыл алынган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(d) Ар бир Макулдашуучу тарап анын ведомствосуна берилген арызга байланыштуу алым төлөнүшүн талап кылалат.

(е) Эгерде өзгөртүү бир нече каттоого тиешелүү болгон күндө да ал үчүн бир гана арыз жетиштүү болот, бирок ал үчүн арызда баардык тиешелүү каттоолордун номерлери көрсөтүлүшү керек.

(2) [Өтүнүүчүнүн атынын же дарегинин өзгөрүүсү] Өзгөрүүлөр өтүнмөгө же өтүнмөлөргө, же болбосо өтүнмөгө же өтүнмөлөр менен каттоого же каттоолорго тиешелүү болгон учурларда тиешелүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номер бериле элек болсо же мындай номер өтүнүүчүгө же арыздын өзү анын ишенимдүү өкүлүнө белгисиз болсо тиешелүү өзгөртүүлөр аске алынып, (1)-пункт колдонулат, ошондой болсо да мындай өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөндөй сөзсүз идентификацияланат.

(3) [Ишенимдүү өкүлдүн атынын же дарегинин же иш боюнча кат алышуу үчүн дарегинин өзгөрүүсү] Тиешелүү өзгөртүүлөр эске алынып, (1)-пункт ишенимдүү өкүлдүн атынын ар кандай өзгөрүүсүнө, эгерде дареги болсо, дарегинин өзгөрүүсүнө карата, ошондой эле, эгерде болсо, иш боюнча кат алышуу үчүн даректин ар кандай өзгөрүүсүнө карата колдонулат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап ушул статьяда аталган арызга карата (1-(3)-пункттарда аталган шарттардан башка шарттарды аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, мындай өзгөртүүнү ырастоочу кандайдыр бир документти талап кылууга жол берилбейт.

(5) [Далилдер] Ар бир Макулдашуучу тарап анын ведомствосунда арыздагы ар кандай көрсөтмөлөрдүн чындыгына карат негиздүү шектенүүлөр келип чыкканда өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин талап кылалат.

11-статья. Каттоо ээсинин алмашышы

(1) [Каттоо ээсинин алмашышы]

(а) Каттоонун ээси алмашкан учурда ар бир Макулдашуучу тарап ушул өзгөрүүлөрдү ведомство белгилердин реестрине киргизүүсү жөнүндө каттоонун мурдагы ээси же анын ишенимдүү өкүлү, же болбосо каттоонун жаңы ээси болуп калган адам (мындан ары “жаңы ээси”) же анын ишенимдүү өкүлү кол коюп, тиешелүү каттоонун номери жана реестрге киргизиле турган өзгөртүүлөр көрсөтүлүп жиберилген билдирүүнү тааныйт. Мындай маанидеги арыздын талаптарына карата бир дагы Макулдашуучу тарап каршы болбойт:

(i) эгерде ал кагазда жазуу жүзүндө, (2)(а)-пункт эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына ылайык бланкада жиберилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берсе жана арыз ушундай жол менен (2)(а)-пункту эске алынып берилсе, мындай берүүдөн алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган арыздын Бланкасына дал келсе.

(Ь) Эгерде каттоо ээсинин алмашышы келишим түзүүнүн натыйжасында келип чыкса, ар бир Макулдашуучу тарап мунун арызда көрсөтүлүшүн талап кылалат. Ал эми арызга Өтүнүчү тараптын тандоосу боюнча төмөндөгү документтердин бири тиркелет.

(i) келишимдин көчүрмөсү; муну менен бирге мындай көчүрмөнү мамлекеттик нотариус же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөндүрүшү талап этилиши мүмкүн;

(ii) келишимден алынып, каттоонун ээси алмашылгандыгын билдирген көчүрмө; муну менен бирге мындай көчүрмөнү мамлекеттик нотариус же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөлдүрүшү талап этилиши мүмкүн;

(iii) белгиге карата укукту өткөрүп берүү жөнүндө Нускамада көрсөтүлгөн форма менен мазмунга ылайык түзүлүп, каттоонун мурдагы жана жаңы ээлери кол коюшкан күбөлөндүрүлбөгөн күбөлүк;

(iv) белгиге карата укукту өткөрүп берүү жөнүндө Нускамада көрсөтүлгөн форма менен мазмунга ылайык түзүлүп, каттоонун мурдагы жана жаңы ээлери кол коюшкан күбөлөндүрүлбөгөн документ.

(c) Эгерде каттоонун ээсинин алмашышы кошулуунун негизинде келип чыкса ар бир Макулдашуучу тарап мунун арызда көрсөтүлүшүн талап кылалат. Ал эми арызда мындай кошулууну ырастаган укуктуу орган түзгөн документ тиркелет, мисалы, соода реестринен алынган көчүрмө; муну менен бирге мындай көчүрмөнү ушул документти берген орган же мамлекеттик нотариус, же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөндүрүшү талап этилиши мүмкүн.

(d) Келишим түзүүнүн же кошулуунун негизинде каттоо ээлеринин баары эмес, бирок бир канчасы алмашып кеткен учурда ар бир Макулдашуучу тарап алмашууга тиешеси жок каттоо ээлеринин бири алар кол коюшкан документте ээлердин алмашуусуна атайын макулдук беришин талап кылалат.

(е) Эгерде каттоо ээсинин алмашуусу келишим түзүүнүн же кошулуунун негизинде эмес, башка себептерден келип чыкса, мисалы, мыйзамдын же соттун чечиминин негизинде келип чыкса ар бир Макулдашуучу тарап мунун арызда көрсөтүлүшүн талап кылалат. Ал эми арызга мындай өзгөрүүнү ырастаган документтин көчүрмөсү тиркелет, муну менен бирге мындай көчүрмөнү ушул документти берген орган же мамлекеттик нотариус же башка ар кандай укуктуу мамлекеттик орган күбөлөндүрүшү талап этилиши мүмкүн.

(f) Ар бир Макулдашуучу тарап арызда төмөндөгүлөрдү көрсөтүүнү талап кылалат:

(i) каттоонун мурдагы ээсинин атын жана дарегин;

(ii) каттоонун жаңы ээсинин атын жана дарегин;

(iii) каттоонун жаңы ээси кандайдыр бир мамлекеттин гражданы болсо ал гражданы болуп эсептелген мамлекеттин атын; каттоонун жаңы ээси жашаган жери болсо ал жашаган жердеги мамлекеттин атын; каттоонун жаңы ээсинин чыныгы, иш жүзүндө иштеген өнөр жай же соода ишканасы болсо, ошол ишканасы жайгашкан жердеги мамлекеттин атын;

(iv) эгерде каттоонун жаңы ээси юридикалык тарап болсо ушул юридикалык тараптын уюштуруу-укуктук жактарын жана аталган юридикалык тарап кайсы мамлекеттин мыйзамдарына ылайык уюштурулса ушул мамлекеттин атын, эгерде зарыл болсо ушул мамлекеттин курамындагы аймактык бирдиктин атын;

(v) эгерде каттоонун мурдагы ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(vi) эгерде каттоонун мурдагы ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ошол даректи;

(vii) эгерде каттоонун жаңы ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(viii) эгерде 4(2) (Ь)-статьяга ылайык талап этилсе каттоонун жаңы ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги.

(g) Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна арыз берилгендигине байланыштуу алым төлөнүшүн талап кылалат.

(h) Эгерде каттоонун мурдагы жана жаңы ээси ар бир каттоо үчүн бир эле адам болсо жана арызда ушул каттоолордун номерлери көрсөтүлсө каттоо ээсинин алмашышы бир нече каттоолорго тиешелүү болгон күндө да каттоо үчүн бир эле арыз жетиштүү болот.

(i) Эгерде каттоо ээсинин өзгөрүшү анын мурдагы ээсинин каттоосунда аталган баардык товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү болбосо жана мыйзамда мындай өзгөрүүлөрдү жазууга уруксат берилсе ведомствого каттоо ээси алмашкан товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү өзүнчө каттоону ишке ашырат.

(2) [Тил. Котормо]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап (1)-пунктта аталган арыз, белгиге карата укукту өткөргөндүгү жөнүндө күбөлүк же ушундай укукту өткөрүп бергендиги жөнүндө докумет анын ведомствосунда колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(Ь) Эгерде (1) (Ь) (i) жана (ii), (с), (е) пункттарында аталган документтер Макулдашуучу тараптын ведомствосунда колдонулган тилде эмес же колдонулган тилдердин биринде эмес башка тилде тапшырылса, Макулдашуучу тарап талап кылынган документтин өзүнүн ведомствосунда колдонулган тилдеги же тилдердин бириндеги котормосун арызга тиркеп беришин талап кылат.

(3) [Өтүнмөнүн ээсинин алмашышы] Эгерде өтүнмөнүн ээсинин алмашышы өтүнмөгө же өтүнмөлөргө, же болбосо өтүнмөгө же өтүнмөлөргө жана каттоого же каттоолорго тиешелүү болгон учурда жана эгерде тиешелүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номер бериле элек болсо же мындай номер өтүнүүчүгө белгисиз болсо же анын ишенимдүү өкүлүнө арызда белгисиз болсо тиешелүү өзгөрүүлөр эске алынып, (1)- жана (2)-пункттар колдонулат, бирок ошондой болсо да өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөндөй идентификацияланат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап ушул статьяда аталган арызга карата (1)-(3)-пункттарда көрсөтүлгөн шарттардан бөлөк шарттарды аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, төмөндөгү шарттарды аткарууну талап кылууга болбойт.

(i) соода реестринен (1)(с)-пунктунун жоболорун эске алып ар кандай документтерди же көчүрмө берүүнү;

(ii) каттоонун жаңы ээси өнөр жай же соода ишмердигин жүргүзөөрүн көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүнү;

(iii) каттоонун ээси өзгөрүп кеткенде анын жаңы ээсинин товарлар менен кызмат көрсөтүүлөргө тиешелүү ишмердикти жүргүзөөрүн көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүнү;

(iv) каттоонун мурдагы зэси анын жаңы ээсине өзүнүн ишканасын же материалдык эмес активин толук же жарым-жартылай өткөрүп бергендигин көрсөтүүнү, ошондой эле тиешелүү далилдерди берүүнү.

(5) [Далилдер] Эгерде Макулдашуучу тараптын ведомствосунда ушул статьяда аталган арыздагы же башка документтеги ар кандай көрсөтмөлөргө карата негиздүү шектенүү пайда болсо Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин же (1)(с) же (е) пунктунун жоболору колдонулуучу учурда кошумча далилдердин берилишин талап кылалат.

12-статья. Каталарды оңдоо

(1) [Каттоого тиешелүү катаны оңдоо]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна берилген өтүнмөдө же башка арызында кетирилген, ведомствонун белгилер реестрине киргизилген же ар кандай жарыялоолорунда чагылдырылган катаны каттоонун ээси же анын ишенимдүү өкүлү кол коюп каттоонун тиешелүү номери көрсөтүлгөн билдирүүдө оңдоп, оңдоолорду реестрге киргизүүнү өтүнгөн арызды тааныйт. Арызда ушундай маанидеги талаптар коюлса, мындай арызды бир дагы Макулдашуучу тарап четке кага албайт:

(i) эгерде арыз кагазда жазуу жүзүндө, (с) пунктчасынын шарттары эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасына ылайык бланкада берилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү өзүнүн ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берип, арыз ушундай жол менен (с) пунктчасынын шарттары эске алынып берилсе; мындай берүүнүн негизинде алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган арыздын Бланкасына дал келсе.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап арызда төмөндөгүлөрдү көрсөтүүнү талап кылалат:

(i) каттоо ээсинин атын жана дарегин;

(ii) эгерде каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын атын жана дарегин;

(iii) эгерде каттоо ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ушул даректи.

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап арыздын өзүнүн ведомствосунда колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(d) Ар бир Макулдашуучу тарап арыз берүүгө байланыштуу өзүнүн ведомствосуна алым төлөнүшүн талап кылалат.

(е) Эгерде катаны оңдоо бир эле адамдын бир нече каттоолоруна тиешелүү болуп, кетирилген ката менен аны оңдоо баардык каттоолорго тиешелүү болгон учурда да жана арызда ушул каттоолордун баарынын номерлери көрсөтүлсө алар үчүн бир эле арыз жетиштүү болот.

(2) [Өтүнмөгө тиешелүү катаны оңдоо] Эгерде кеткен ката өтүнмөгө же өтүнмөлөргө, же болбосо өтүнмөгө же өтүнмөлөр менен каттоого же каттоолорго тиешелүү болсо жана эгерде тиешелүү өтүнмөлөрдүн кайсынысына болбосун номер бериле элек болсо же мындай номер өтүнүүчүгө же ише-

нимдүү өкүлгө арызда белгисиз болсо тиешелүү өзгөрүүлөр эске алынып, (1)-пункт колдонулат, бирок ошондой болсо да өтүнмө Нускамада көрсөтүлгөндөй идентификацияланат.

(3) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап ушул статьяда аталган арызга карата (1)- жана (2)-статьяда аталган арыздан бөлөк шарттарды аткарууну талап кылалбайт.

(4) [Далилдер] Ар бир Макулдашуучу тараптын ведомствосунда ката деп эсептелген нерсе чындыгында эле ката экендигине негиздүү шектенүү пайда болсо ал өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин талап кылалат.

(5) [Ведомство жиберген каталар] Макулдашуучу тараптын ведомствосу өзүнүн ex officio катасын өзү оңдойт же аны өтүнүч боюнча эч кандай алым албастан оңдойт.

(6) [Оңдоого болбой турган каталар] Ар бир Макулдашуучу тарап өзүнүн мыйзамдарына ылайык оңдоого болбой турган ар кандай каталарга карата (1), (2)- жана (5)-пунктардын жоболорун колдонууга милдеттүү эмес.

13-статья. Каттоону колдонуу мөөнөтү жана аны узартуу

(1) [Каттону узартуу жөнүндөгү арызда аталган көрсөтмөлөр же элементтер. Алымдар]

(а) Ар бир Макулдашуучу тарап каттоону узартуу арыз берилген шартта гана жүргүзүлүшүн жана мындай арызда төмөндөгү баардык көрсөтмөлөрдүн болушун же алардын кээ бирлеринин болушун талап кылалат:

(i) каттоону узартуу жөнүндө өтүнүчтү;

(ii) каттоо ээсинин аты менен дарегин;

(iii) тиешелүү каттоонун номерин;

(iv) Макулдашуучу тараптын тандоосу боюнча өтүнмө берилгендеги датаны, эгерде тиешелүү каттоо ушул өтүнмөнүн негизинде жүргүзүлсө; же болбосо тиешелүү каттоо жүргүзүлгөн датаны;

(v) эгерде каттоо ээсинин ишенимдүү өкүлү болсо, анын аты менен дарегин;

(vi) эгерде каттоо ээсинин иш боюнча кат алышуу үчүн дареги болсо, ошол дарегин:

(vii) эгерде Макулдашуучу тарап реестрге киргизилген кээ бир товарлар же кызмат көрсөтүүлөргө карата гана каттоону узартууга уруксат бере турган болсо жана узартуунун ушундай түрү гана суралып жана каттоосун узартуу үчүн реестрге киргизилген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттары же каттоону узартуу суралбаган, Ницца классификациясынын класстары боюнча топтоштурулуп, реестрге киргизилген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөрдүн аттарын; муну менен бирге ар бир топтун алдында ушул Классификациянын класстары жайгашкан тартипте ушул Классификациясынын класстарына тиешелүү товарлар же кызмат көрсөтүүлөрдүн классынын номери аталышы керек.

(viii) эгерде Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндө арызды каттоонун ээси же анын ишенимдүү өкүлү эмес башка адамдын беришине уруксат берсе, ошол адамдын аты менен дарегин;

(iх) каттоо ээсинин же анын ишенимдүү өкүлүнүн коюлган колун же (viii) пунктча колдонулган учурда ушул пунктчада аталган адамдын колун.

(Ь) Ар бир Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндө арызга байланыштуу анын ведомствосуна алым төлөнүшүн талап кылалат. Алгачкы каттоо мөөнөтү же каттоосу узартылган ар бир мөөнөт үчүн алым төлөнгөндөн кийин каттоону ушул мөөнөттүн ичинде күчүндө кармап туруу үчүн эч кандай башка алымдар талап этилбеши керек. Ушул пунктчанын максаттары үчүн арыз берүүгө же белгини пайдаланууга карата далилдерди берүүгө байланыштуу алымдар каттоону күчүндө кармап туруу үчүн төлөм катары эсептелбейт жана аларга карата ушул пунктчанын жоболору колдонулбайт.

(с) Ар бир Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндөгү арызды берүү менен (Ь) пунктчасында аталган тиешелүү алымды төлөө Нускамада көрсөтүлгөн минималдык мөөнөт эске алынып, Макулдашуучу тараптын мыйзамдарында белгиленген мөөнөттүн ичинде ишке ашырылышын талап кылалат.

(2) [Арыз берүү] Арыз боюнча талаптар аткарылганда мындай арызды бир дагы Макулдашуучу тарап четке кага албайт:

(i) эгерде арыз кагазда жазуу жүзүндө, (3)-пункттун шарттары эске алынып, Нускамада көрсөтүлгөн арыздын Бланкасын дал келген бланкада берилсе;

(ii) эгерде Макулдашуучу тарап билдирүүнү анын ведомствосуна телефакс боюнча берүүгө уруксат берип, арыз ушундай жол менен (3)-пункттун шарттары эске алынып берилсе, мындай берүүнүн негизинде алынган кагаз көчүрмө (i) пунктчасында аталган арыздын Бланкасына дал келсе.

(3) [Тил] Ар бир Макулдашуучу тарап каттоонун мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз анын ведомствосунда колдонулган тилде же тилдердин биринде түзүлүшүн талап кылалат.

(4) [Башка шарттарды аткарууну талап кылууга тыюу салуу] Бир дагы Макулдашуучу тарап каттоону узартуу жөнүндөгү арызга карата (1) (3)-пункттарда аталган шарттардан бөлөк шарттарды аткарууну талап кылалбайт. Атап айтканда, төмөндөгү шарттарды аткарууну талап кылууга болбойт:

(i) белгинин сүрөтүн же башка бир идентификациясын берүүнү;

(ii) белги башка ар кандай Макулдашуучу тараптын белгилер реестринде катталгандыгынын же белгинин каттоосу узартылгандыгынын далилдерин берүүнү;

(iii) белгинин пайдаланылышына карата арыз же далилдерди талап кылууга.

(5) [Далилдер] Ар бир Макулдашуучу тараптын ведомствосунда каттоону колдонуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арызды кароонун жүрүшүндө каттоону узартуу жөнүндө арыздагы ар кандай көрсөтмөлөр менен элементтердин чындыгына карата негиздүү шектенүү пайда болсо, Макулдашуучу тарап өзүнүн ведомствосуна далилдердин берилишин талап кылалат.

(6) [Каттоонун мазмуну боюнча экспертиза жүргүзүүгө тыюу салуу] Макулдашуучу тараптын бир дагы ведомствосу каттоону узартуунун максаттары үчүн каттоонун мазмуну боюнча экспертиза жүргүзө албайт.

(7) [Каттоону колдонуунун мөөнөтү] Алгачкы каттоону колдонуунун мөөнөтү 10 жыл жана ал кийинки он жылдык мөөнөттөргө узартылышы мүмкүн.

14-статья. Кабыл алынышы күмөн болгондогу сын-пикир

Ведомоство кырдаалга жараша өтүнүүчүгө же арыз берген тарапка өтүнмө же арыз кабыл алынышы күмөн болгондугуна байланыштуу жеткиликтүү мөөнөттүн ичинде өзүнүн сын-пикирин айтууга мүмкүнчүлүк бербей туруп 10-13-статьяларга ылайык аларды кабыл алуудан толук же жарым-жартылай баш тарта албайт.

15-статья. Париж конвенциясынын талаптарын сактоо боюнча милдеттенмелер

Ар бир Макулдашуучу тарап Париж конвенциясынын белгилерге карата талаптарын сактоого милдеттенишет.

16-статья. Тейлөө белгилери

Ар бир Макулдашуучу тарап Париж конвенциясынын товардык белгилерге карата тиешелүү жоболорун тейлөө белгилерине карата колдонот жана аларды каттоого алат.

17-Статья. Нускама

(1) [Мазмуну]

(а) Бул Келишимге тиркелген Нускама төмөндө аталгандарга тиешелүү эрежелерден турат, алар:

(i) бул Келишимде атайын түрдө “Нускамага ыйгарылып”, Нускама аркылуу жөнгө салынуучу талаптарга;

(ii) ушул Келишимдин жоболорун колдонуу үчүн пайдалуу ар кандай кошумча тактоолорго;

(iii) ар кандай административдик талаптарга, маселелерге же жол-жоболорго тиешелүү эрежелер;

(Ь) Нускамада ошондой эле Типтүү эл аралык бланкалар камтылган.

(2) [Келишим менен Нускаманын ортосундагы айырмачылыктар] Эгерде ушул Келишимдин жоболору менен Нускаманын ортосунда айырмачылык келип чыкса Келишимдин жоболору колдонулат.

18-статья. Кайрадан кароо. Протоколдор

(1) [Кайрадан кароо] Бул Келишим дипломатиялык конференциада кайтадан каралып чыгышы мүмкүн.

(2) [Протоколдор] Белгилер тармагындагы мыйзамдарды андан ары гармонизациялоону өнүктүрүү максаттары үчүн дипломатиялык конференция ушул Келишимдин жоболоруна карама каршы келбеген протоколдорду кабыл алалат.

19-статья. Келишимге катышуу

(1) [Келишимге катышуу укугу] Келишимге кол коюп, (2)- жана (3)-пункттарды, ошондой эле 20-статьянын (1)- жана (3)-пункттарын эске алып, эл аралык мамилелердин төмөнкү субъектилери анын тарабы боло алышат.

(i) белгилерди өзүнүн ведомствосу каттоого ала турган Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети;

(ii) өз аймагында колдонулуп жаткан белгилерди каттоого ала турган ведомствосу бар, аймагында ушул келишим колдонулуп жаткан жана ушул келишим тарабынан түзүлгөн ар бир өкмөттөр аралык уюм – эгерде ушул өкмөттөр аралык уюмдун бардык мүчө-мамлекеттери Уюмдун мүчөлөрү болушса жана ага кирген баардык мүчө-мамлекеттерде же анын мүчө-мамлекеттеринде алар тиешелүү өтүнмөдө ушул максаттар үчүн аталса;

(iii) Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети – эгерде анда белгилер ушул Уюмдун мүчөсү болгон, аты аталган башка мамлекеттин ведомствосу аркылуу гана каттоого алына турган болсо;

(iv) Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети – эгерде анда белгилер ушул мамлекет мүчөсү болгон өкмөттөр аралык уюмдун ведомствосу аркылу гана каттоого алына турган болсо;

(v) Уюмдун ар бир мүчө-мамлекети – эгерде анда белгилер Уюмдун мүчө-мамлекеттер тобунун жалпы ведомствосу аркылуу гана каттоого алына турган болсо.

(2) [Ратификациялоо же кошулуу] (1)-пунктта аталган, эл аралык мамилелердин ар бир субъектиси сактоого төмөндөгүлөрдү тапшыра алат:

(i) ратификациялык грамотаны – эгерде ал ушул Келишимге кол койсо;

(ii) кошулуу жөнүндө актыны – эгерде ал ушул Келишимге кол койбосо.

(3) [Сактоого тапшыруу датасы]

(а) Төмөндөгү (Ь) пунктчасы эске алынып, ратификациялык грамотаны же кошулуу жөнүндө актыны сактоого ташпыруунун датасы болуп төмөндөгү даталар эсептелет:

(i) мамлекеттин тиешелүү документи сактоого тапшырылган дата (1)(i)-пунктта аталган мамлекеттерге карата;

(ii) өкмөттөр аралык уюмдун тиешелүү документи сактоого тапшырылган дата – өкмөттөр аралык уюмдун мүчөлөрүнө карата;

(iii) төмөнкү шарттар аткарылган дата ушул мамлекеттин тиешелүү документи жана аталган башка мамлекеттин тиешелүү документи тапшырылса – (1)(iii)-пунктунда аталган мамлекеттерге карата;

(iv) жогоруда аталган (ii)-пунктчасына ылайык колдонулуучу дата (1)(iv)-пунктунда аталган мамлекеттерге карата;

(v) топтун баардык мүчө-мамлекеттеринин документтери сактоого тапшырылган дата – (1)(v)-пунктта аталган мамлекеттер тобунун мүчө-мамлекеттерине карата;

(Ь) Ар бир ратификациялык грамота же мамлекеттин кошулуу жөнүндө актысы (бул пунктчада “документ” деп аталат) арыз менен коштолот, эгерде анда ошондой эле башка бир мамлекеттин же өкмөттөр аралык бир уюмдун документи сактоого тапшырылды деп эсептелсе же башка эки мамлекеттин же ушул Келишимдин тарабы болууга укуктуу башка бир мамлекет менен өкмөттөр аралык бир уюмдун документтери, аттары аталып, тапшырылды деп эсептелсе. Мындай арыз менен коштолгон документ арызда көрсөтүлгөн документти сактоого тапшыруу өз кезегинде ушул маанидеги дагы бир арыз менен коштолсо, мындай документ акыркы арызда көрсөтүлгөн шарттар аткарылган датадан баштап тапшырылды деп эсептелет.

(с) Жогорудагы (Ь) пунктчасына ылайык берилген арызды каалаган мезгилде толугу менен же жарым-жартылай чакырып алууга болот. Мындай ар бир чакырып алуу Генералдык директор тиешелүү билдирүүнү алган датадан баштап күчүнө кирет.

20-статья. Ратификациялар менен кошулуулардын күчүнө кирүү датасы

(1) [Эске алынуучу документтер] Бул статьянын максаттары үчүн 19(1)-статьяда көрсөтүлгөн эл аралык мамилелердин субъектилери сактоого тапшырган жана 19(3)-статьяга ылайык күчүнө кирген датасы бар ратификациялык грамоталар же кошулуу жөнүндө актылар гана эмес алынат.

(2) [Келишимдин алгачкы күчүнө кириши] Бул Келишим беш мамлекет өздөрүнүн ратификациялык грамоталарын же кошулуу жөнүндө актыларын сактоого тапшырылган күндөн тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

(3) [Бул Келишим күчүнө киргенден кийин ратификациялар менен кошулуулардын күчүнө кириши] Эл аралык мамилелердин ар бир субъектисине карата, эгерде (2)-пункттун жоболору ага карата колдонулбаса, бул Келишим ал субъект өзүнүн ратификациялык грамотасын же кошулуу жөнүндө актысын сактоого тапшырган датадан тартып үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

21-статья. Эскертмелер

(1) (Белгилердин өзгөчөлүү түрлөрү] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 2(1)(а)- жана (2)(а)-статьясына карабастан 3(1)- жана (2), 5, 7, 11, 13-статьяларынын бир да жобосун ассоциациялашкан (окшоштурулган), тыюу салган белгилерге же ушулардан түзүлгөн белгилерге карата колдонбой тургандыгын эскертме жасоо жолу менен билдире алат.

(2) [Милдеттүү түрдө аткарылуучу шарттар] (1)-пунктка ылайык жасалуучу ар кандай эскертме тиешелүү арызда көрсөтүлүп, ал эскертме жасалган мамлекеттин же өкмөттөр аралык уюмдун ратификациялык грамотасына же ушул Келишимге кошулуу жөнүндө актыга тиркелет.

(3) [Эскертмени алып салуу] (1)-пунктка ылайык жасалган ар кандай эскертме каалаган убакта алып салынышы мүмкүн.

(4) [Башка эскертмелерди жасоого тыюу салуу] (1)-пунктта белгиленген учурдан бөлөк учурда бул Келишимге карата эч кандай эскертме жасоого жол берилбейт.

22-статья. Өтмө жоболор

(1) [Бир нече класстарга кирген товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр үчүн бир өтүнмө. Өтүнмөлөрдү бөлүү]

(а) Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 3(5)-статьяга карабастан анын ведомствосуна берилген өтүнмө Ницца классификациясынын бир классына кирген товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө карата гана берилиши мүмкүн деп билдире алат.

(b) Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 6-статьяга карабастан Ницца классификациясынын бир нече класстарына тиешелүү товарлар же кызмат көрсөтүүлөр бир эле өтүнмөгө киргизилди деп билдире алат, мындай болгондо бул өтүнмө боюнча белгилердин реестринде бир нече каттоо жүргүзүлүшү мүмкүн – эгерде аталган өтүнмөнүн негизинде ишке ашырылган мындай каттоолордун ар биринде башка ушундай каттоолорго карата шилтеме болсо.

(с) Жогорудагы (а) пунктчасына ылайык билдирүү жасаган ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 7(1)-статьясына карабастан өтүнмөнү бөлүүгө жол берилбейт деп билдире алат.

(2) [Бир нече өтүнмө же каттоолор үчүн бир ишеним кат] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 4(3)(Ь)-статьясына карабастан бир ишеним кат бир өтүнмөгө гана же бир каттоого гана тиешелүү боло алат деп билдире алат.

(3) [Ишеним каттагы коюлган кол менен өтүнмөдөгү колду күбөлөндүрүүнү талап кылууга тыюу салуу] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 8(4)-статьяга карабастан ар бир өтүнмөдөгү өтүнүүчүнүн колу күбөлөндүрүлүшү, нотариуста күбөлөндүрүлүшү, ырасталышы, ачыкка чыгарылышы же кандайдыр бир башка жол менен күбөлөндүрүлүшү талап этилиши мүмкүн деп билдире алат.

(4) [Атын же дарегин өзгөртүүгө, каттоо ээсинин алмашуусуна же катаны оңдоого карата бир нече өтүнмөлөр же бир нече каттоолор үчүн бир арыз] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 10(1)(е), (2)- жана (3)-статьяга, 11 (1)(h) жана (3)-статья менен 12(1)(е) жана (2)-статьяга карабастан, атын же дарегин өзгөртүүнү киргизүү жөнүндөгү арыз, каттоо ээсинин алмашуусуна карата өзгөртүүнү киргизүү жөнүндөгү арыз, катаны оңдоого карата арыз бир гана өтүнмөгө же бир гана каттоого тиешелүү болушу керек деп билдире алат.

(5) (Каттоону узартууга байланыштуу белгини пайдаланууга карата арыз берүү же далилдерди берүү] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 13(4)(iii)-статьясына карабастан, каттоону узартууга байланыштуу белгини пайдаланууга карата арыз берүүнү же далилдерди берүүнү талап кылабыз деп билдире алат.

(6) [Каттоону узартууга байланыштуу мазмуну боюнча экспертиза жүргүзүү] Ар бир мамлекет же өкмөттөр аралык уюм 13(б)-статьясына карабастан, кызмат көрсөтүүлөргө карата колдонулуучу каттоону биринчи жолку узартууга байланышттуу анын ведомствосу мындай каттоого мазмуну боюнча экспертиза жүргүзө алат деп билдире алат – эгерде мындай экспертиза ушул мамлекеттин же уюмдун мыйзамдары күчүнө киргенден кийин алты айлык мезгилдин ичинде берилген өтүнмөлөрдүн негизинде ишке ашырылган көп сандаган каттоолорду жоюу менен гана чектеле турган болсо жана ушул Келишим күчүнө киргенге чейин тейлөө белгилерин каттоо мүмкүнчүлүгүн киргизишкен болсо.

(7) [Жалпы жоболор]

(а) Мамлекет же өкмөттөр аралык уюм эгерде ратификациялык грамотаны же ушул Келишимге кошулуу жөнүндө актыны сактоого берүүнүн датасына, анын мыйзамдарын колдонууну улантууга карата билдирүү жасабоо ушул Келишимдин тиешелүү жоболоруна карама-каршы келген учурда гана (1) (6)-пункттарга ылайык билдирүү жасай алышат.

(Ь) Ушул (1) – (6)-пункттарга ылайык жасалган ар бир билдирүү ушул билдирүүнү жасаган мамлекеттин же өкмөттөр аралык уюмдун ратификациялык грамотасына же ушул Келишимге кошулуу жөнүндө актыга тиркелет.

(с) Ушул (1) – (6)-пункттарга ылайык жасалган ар бир билдирүү каалаган убакта чакырып алынышы мүмкүн.

(8) [Арыздын күчүн жоготуусу]

(а) Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясынын калыптанган практикасында өнүгүп келаткан өлкө деп эсептелген мамлекет же өзүнүн ар бир мүчөсү ушундай мамлекет болгон өкмөттөр аралык уюм (с) пунктчасын эске алып, (1) – (5)-пункттарга ылайык жасаган ар бир билдирүү ушул Келишим күчүнө кирген датадан сегиз жыл өткөндөн кийин өз күчүн жоготот.

(Ь) жогорудагы (а) пунктчасында аталган мамлекеттен бөлөк мамлекет же ушул (а) пунктчасында аталган өкмөттөр аралык уюмдан бөлөк өкмөттөр аралык уюм (с) пунктчасын эске алып, (1) – (5)-пункттарга ылайык жасаган ар бир билдирүү ушул Келишим күчүнө кирген датадан алты жыл өткөндөн кийин өз күчүн жоготот.

(с) Эгерде 2004-жылдын 28-октябрына чейин (1) – (5)-пункттарга ылайык жасалган билдирүү (7)(с)-пунктуна ылайык чакырып алынбаса же (а) же (Ь) пунктчаларына ылайык күчүн жогото элек болсо, ал 2004-жылдын 28-октябрында күчүн жоготот.

(9) [Келишимге катышуу] Ар бир мамлекет 1999-жылдын 31-декабрына чейин ушул Келишим кабыл алынган датага карата өнөр жай менчигин коргоо боюнча Эл аралык (Париж) союзунун мүчөсү болсо 19(1) (2)-статьяга карабастан жана Уюмдун мүчөсү болбостон эле, эгерде анын белгилери өзүнүн ведомствосунда каттоого алына турган болсо, ушул Келишимдин катышуучусу боло алат.

23-статья. Келишимди денонсациялоо

(1) [Билдирүү] Ар бир Макулдашуучу тарап бул Келишимди Генералдык директорго билдирүү жиберүү жолу менен денонсациялай алат.

(2) [Денонсациянын күчүнө кириши] Генералдык директор денонсация жөнүндө билдирүүнү алган күндөн тартып бир жыл өткөндөн кийин ал өз күчүнө кирет. Денонсация бул Келишимди кароодо турган ар бир өтүнмөгө же денонсациялоочу Макулдашкан тарапка карата каттоого алынган ар бир белгиге, белгиленген мөөнөт бүтүүчү датага карата колдонууга таасир этпейт жана денонсациялоочу Макулдашкан тарап Келишимди колдонууну белгиленген мөөнөт бүткөндөн кийин жана каттоо мөөнөттөрү узартылууга тийиш болгон датадан баштап ушул каттоолорго карата токтото-турган шарт менен токтото алат.

24-статья. Келишим жазылуучу тилдер. Кол коюу

(1) [Түп нусканын тексттери. Расмий тексттер]

(а) Бул Келишим орус, англис, араб, испан, кытай жана француз тилдеринде жазылган бир нускага кол коюлуп кабыл алынат жана андагы тексттердин баардыгы тең бири-бирине толугу менен дал келет.

(Ь) Жогорудагы (а) пуктчасындагы аталган тилдерден бөлөк Макулдашуучу тараптын өтүнүчү боюнча аны менен, ошондой эле башка кызыкдар Макулдашуучу тараптар менен консультациялашуудан кийин расмий текст Генералдык директор тарабынан башка тилде иштелип чыгат жана ал Макулдашуучу тараптын расмий тили болуп калат.

(2) [Кол коюу мөөнөтү] Бул Келишим кабыл алынгандан кийин Уюмдун штаб-квартирасында бир жыл бою кол коюу үчүн ачык.

25-статья. Депозитарий

Бул Келишим сактоо үчүн Генералдык директорго тапшырылат.