Эл аралык макулдашуулар

ИМБДУнун башкармалыгындагы эл аралык келишимдер
БСУ алкагында Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жөнүндө макулдашуу
Евразиялык патенттик конвенция
КМШ алкагында Өкмөттөр аралык көп тараптуу макулдашуулар
Өкмөттөр аралык эки тараптуу макулдашуулар
Ведомстволор аралык макулдашуулар
Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык башкаруу жаатындагы макулдашуулар
Евразиялык экономикалык союздун ченемдик-укуктук базасы