САЛТТУУ БИЛИМДЕРДИ КАТТООГО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУГА УКУК БЕРҮҮ ҮЧҮН АЛЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

САЛТТУУ БИЛИМДЕРДИ КАТТООГО ЖАНА ПАЙДАЛАНУУГА УКУК БЕРҮҮ ҮЧҮН АЛЫМДАР ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2008-жылдын
15 09 2008 г. № 517
токтому менен бекитилди

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдар жөнүндө
 ЖОБО

I БӨЛҮК
Жалпы жоболор

1. Бул Жобо «Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен караштырылган салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө байланыштуу юридикалык маанилүү иштерди жүргүзүү үчүн алымдарды төлөөнүн тартибин, өлчөмүн жана мөөнөтүн белгилейт.

2. Ушул Жобо менен караштырылган алымдардын өлчөмү шарттуу бирдикте белгиленген (бир шарттуу бирдик АКШнын бир долларына барабар).

Мында алымдарды эсептөө төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

– Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык жактары үчүн – операция бүткөн күндө колдонулуп жаткан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча алымдардын өлчөмдөрү белгиленген эквивалент өлчөмүндө, сом менен;

– Кыргыз Республикасынан тышкары туруктуу жашаган жери же турган орду бар жеке жана юридикалык жактар үчүн –төлөп жаткан учурдагы колдонулуп жаткан АКШ долларына карата ушул валютанын курсун эсепке алуу менен эркин өтүүчү валюта менен.

3. Бул Жобо менен белгиленген алымдар Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын алыш-бериш эсебине тийиштүү суммаларды которуу жолу менен белгиленген тартипте төлөнөт.

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ болуп өздүк эсептен нака акчалай же которуу менен төлөгөндүгү жөнүндө банктын штампы коюлган төлөм тапшырманын көчүрмөсү же төлөгөндүгү жөнүндө банктын квитанциясы эсептелинет.

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ салттуу билимди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн каттоо номурун же каттоодон өткөрүлгөн салттуу билимди (мындан ары – салттуу билимге өтүнмө) каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнүн номурун же салттуу билимдин каттоодон өткөндүгү жана пайдаланууга укук берилгендиги жөнүндө күбөлүктүн номурун же каттоодон өткөрүлгөн салттуу билимдин каттоодон өткөндүгү жана пайдаланууга укук берилгендиги жөнүндө күбөлүктүн (мындан ары – күбөлүк) номурун жана ага алым төлөнгөн юридикалык иштин аталышын камтышы керек. Салттуу билимге карата берилген өтүнмөнүн каттоо номуру ыйгарылбаган учурда, ага алым төлөнгөн иштин аталышы менен катар көрсөтүлгөн документ салттуу билимдин аталышын жана өтүнүүчүнүн атын камтышы зарыл. Көрсөтүлгөн маалыматтар камтылбаган документ анык эмес болуп эсептелинет.

4. Белгиленгенге карата төлөнгөн алымдын өлчөмүнүн ылайык келгендиги аны төлөгөн күнгө белгиленет.

5. Ушул Жобо менен белгиленген өлчөмдөн жогору төлөнгөн учурдан тышкары же ага алым төлөнүп, иш аткарылбаган учурларда төлөнгөн алым кайтарылып берилбейт.

6. Ашыкча төлөнгөн алымдын суммасы белгиленген тартипте кайтарылып берилет же өтүнмө берүүчү жактын өтүнүчү боюнча ушул жободо караштырылган башка алымдарды төлөөнүн эсебине чегерилет, аларды төлөө өтүнмө берген күнгө туура келсе мүмкүн болот.

II БӨЛҮК

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүү үчүн алымдардын өлчөмү


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
1
Салттуу билимге өтүнмө берүү жана аны карап чыгууну ишке ашыруу
30

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматына салттуу билимге берилген өтүнмө менен бир убакта берилет.


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
2
Салттуу билимди каттоодон өткөрүү жана күбөлүк берүү
25

3
Салттуу билим тууралуу маалыматты расмий бюллетенге жарыялоо
15

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ өтүнүүчү салттуу билимди каттоо жана/же пайдаланууга укук берүү жөнүндө чечимди алган күндөн тартып эки айдын ичинде берилет.
Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ көрсөтүлгөн эки айлык мөөнөт өткөн күндөн тартып үч айдын ичинде берилсе болот. Мындай учурда алымдын өлчөмү 50 %га көбөйөт.

Белгиленген өлчөмдөгү алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ көрсөтүлгөн мөөнөттө берилбесе, салттуу билимдерди каттоо жана жарыялоо жүргүзүлбөйт, күбөлүк берилбейт.


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
4
Күбөлүктүн күчүнүн мөөнөтүн узартуу
24

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ көрсөтүлгөн мөөнөттү узартуу жөнүндө арыз менен бир убакта берилет.
Арыз менен бирге алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, арыз берилбеген болуп эсептелет.


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
5
Күбөлүктүн күчүнүн өтүп кеткен мөөнөтүн узартуу үчүн алты ай мөөнөт берүү
16

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ каттоонун күчүнүн акыркы жылы өткөн күндөн тартып алты айдын ичинде узартуу жөнүндө өтүнүч кат менен бир убакта берилет.
Өтүнүч кат менен бирге белгиленген өлчөмдө алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, өтүнүч кат берилбеген болуп эсептелет.


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
6
Салттуу билимдердин мамлекеттик реестрине жана күбөлүккө өтүнүүчүнүн демилгеси боюнча өзгөртүүлөрдү жана оңдоолорду киргизүү

7

Өзгөртүүлөрдү киргизгендиги үчүн алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө арыз менен бир убакта берилет.
Арыз менен бирге белгиленген өлчөмдөгү алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, тийиштүү Мамлекеттик реестрге жана күбөлүккө өзгөртүүлөр киргизилбейт.


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
7
Салттуу билимди пайдаланууга келишимди каттоо жана Салттуу билимдердин мамлекеттик реестрине жана күбөлүккө өзгөртүүлөрдү киргизүү

30
8
Салттуу билимди пайдаланууга катталган келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү

7

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ салттуу билимди пайдаланууга келишимди каттоо жөнүндө арыз менен бир убакта берилет.
Арыз менен бирге белгиленген өлчөмдөгү алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, салттуу билимди пайдаланууга келишимди каттоо жана катталган келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жүргүзүлбөйт.


Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
9
Салттуу билимдердин мамлекеттик реестринен көчүрмө даярдоо жана берүү

10

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ көчүрмөнү берүү жөнүндө арыз менен бир убакта берилет.

Белгиленген өлчөмдөгү алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, арыз берилбеген болуп эсептелет.

Алымдын арналышы
Шарттуу бирдикте алымдын өлчөмү
10
Күбөлүктүн экинчи нускасын берүү, экинчи нускасын берүү жөнүндө маалыматтарды жарыялоо

20

Алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ күбөлүктүн экинчи нускасын берүү жөнүндө арыз менен бир убакта берилет.
Белгиленген өлчөмдөгү алымды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, арыз берилбеген болуп эсептелет.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza