Escort Lyon

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) өткөрмө шарттамын уюштуруунун тартиби жөнүндө НУСКАМА

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын Илимий-техникалык кеңешинин 2016-жылдын 4 февралындагы № 18 чечими менен жактырылган

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын 2016-жылдын 16 февралындагы № 19 буйругу менен бекитилген

КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) өткөрмө шарттамын

уюштуруунун тартиби жөнүндө

НУСКАМА

(Кыргызпатенттин 2018-жылдын 25 майындагы № 104 буйругунун редакциясында)

 1. Жалпы жоболор
 2. Бул өткөрмө шарттамын уюштуруунун тартиби жөнүндө нускама (мындан ары – Нускама) КР Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында (Кыргызпатент) ички эмгек тартибин колдоо, Кыргызпатенттин аймагында коопсуздукту жогорулатуу, ички тартипти орнотуу жана материалдык, интеллектуалдык баалуулуктарды жана документтерди уурдоонун алдын алуу, Кыргызпатенттин имаратына келүүчүлөрдү киргизүүнүн тартибин орнотуу, келүүчүлөрдүн Кыргызпатенттин аймагында контролсуз орун которуштуруу мүмкүнчүлүктөрүн алып салуу максатында иштелип чыккан, Кыргызпатенттин өткөрмө шарттамынын негизги жоболорун аныктайт.
 3. Бул Нускаманын талаптары Кыргызпатенттин бардык кызматкерлерине (мындан ары – кызматкерлер) жана Кыргызпатенттин аймагында турган келүүчүлөргө жайылтылат.
 4. Өткөрмө шарттам – өзүнөн Кыргызпатенттин аймагында кызматкерлерди жана келүүчүлөрдү, транспорт каражаттарын, материалдык баалуулуктарды өткөрмө тартибин, болууларын жана орун которуштурууларын аныктаган эрежелердин, иш-чаралардын, жол-жоболордун жыйындысын көрсөтөт.
 5. Күзөт посту – Кыргызпатенттин борбордук кире беришинде атайын жабдылган орун, ал аркылуу адамдарды өткөрүү жана өткөрмө режиминин талаптарына ылайык мүлктөрдү ташып кирүү/ташып чыгуу жүзөгө ашырылат.
 6. Контролдук-өткөрмө пункту (КӨП) – Кыргызпатенттин аймагына адамдарды, транспорт каражаттарын өткөрүүгө, жүктөрдү жана материалдык баалуулуктарды ташып киргизүүгө уруксат берүүгө арналган атайын жабдылган пункт. КӨП автоматташтырылган аралыктан ачуу системасы жана ишараттоо менен жабдылган тиешелүү жабдуулар, видеокөзөмөл, турникет, металл дарбаза менен жабдылган.
 7. Инсандыкты электрондук далдаштыруучу (карточка) – Кыргызпатентке кирүү мүмкүндүгүн камсыз кылган жана кызматкерлерге гана берилген кирүү мүмкүндүгүнүн техникалык системасынын элементи, ал өзүнөн турникет аркылуу өтүүдө электрондук кулпуну ачуу үчүн магниттик механизм жана микрочип менен пластикалык картаны көрсөтөт жана далдаштыруунун өзгөчө коду бар, ал кирүүнү контролдоо системасынын маалыматтар базасында кызматкерлердин ар бирине берилет.
 8. Өткөрмө шарттамын уюштуруу
 9. Өткөрүү шарттамы, мүлктү коргоо жана Кыргызпатенттин имаратындагы коомдук тартип белгиленген тартипте Кыргызпатент келишим түзгөн Күзөт уюму тарабынан камсыздалат.
 10. Келүүчүлөр (жеке жактар жана юридикалык жактардын өкүлдөрү, ошондой эле башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ЖМК өкүлдөрү) жумуш учурунда гана “Келүүчүлөрдүн эсеби журналында” милдеттүү түрдө жазуу менен, өздүгүн аныктоочу документти күзөтчүгө көрсөткөндөн кийин КӨП аркылуу өтүшөт.

Мында күзөтчү, аларды коштоп жүрүү же зарыл маалыматты берүү жана ордунда түшүндүрүү үчүн, телефон чалуу аркылуу, ага келүүчүлөр келген тиешелүү кызматкерди чакырат.

Коомдук коопсуздук жана ички тартип эрежелери бузулган учурларда, күзөтчү мыйзамсыз аракеттердин алдын алуу жана аларды андан ары тиешелүү укук тартибин сактоо органдарына өткөрүп берүү үчүн, ыкчам аракет тобун чакырууга укуктуу.

(Кыргызпатенттин 2018-жылдын 25 майындагы № 104 буйругунун редакциясында)

 1. Ведомствонун аймагына кызматкерлер үчүн кирүүгө (чыгууга) укук берүүчү, белгиленген үлгүдөгү документ болуп карточка саналат.

КӨП аркылуу өтүүдө кызматкер өзүнүн гана карточкасын пайдаланууга жана жабдууларга аяр мамиле жасоого милдеттүү.

 1. Карточка Кыргызпатенттин менчиги болуп саналат жана кызматкерге Кыргызпатентте иштеген мезгилге берилет.

Кирүү мүмкүндүгүн контролдоо системасынын маалыматтар базасына кызматкер жөнүндө төмөнкүдөй маалыматтар киргизилет:

–  фамилиясы, аты, атасынын аты;

–  кызмат орду;

–  түзүмдүк бөлүмү;

–  берилген датасы;

–  колдонуу мөөнөтү;

–   карточканын номери.

 1. Кызматкерде имаратка кирүү үчүн карточка жок болгон учурда күзөтчү же кызматкер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө бул тууралуу билдирет. Кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери фамилиясын, атын, атасынын атын, кызмат ордун жана кирген убактысын көрсөтүү менен кызматкер жөнүндө тиешелүү маалыматты отчетко киргизет.
 2. КӨП аркылуу карточкасыз бир нече ирет өтүүдө, карточканы жоготууда, бузууда же башка адамга берүүдө кызматкерге тартипке салуучу таасир этүү чаралары колдонулат.
 3. Кыргызпатенттин кызматтык имаратына кирүү үчүн кызматкер атайын колбага салынып, мөөр басылган ачкычты пайдаланат, ал күзөтчүдө турат.

Ачкычы менен колбаны алууда жана/же тапшырууда кызматкер тарабынан “Кызматтык жайлардын ачкычтарын эсепке алуунун журналына” фамилиясын, атын, атасынын атын, кабинеттин номерин, колба менен ачкычты алган жана тапшырган убакытты көрсөтүү менен жазуу жүргүзүлөт жана кол коюлат.

Кызматтык жайлардын ачкычтарынын жупнускасы Административдик-чарба башкармалыгында сакталат.

Кызматтык жайдын ачкычы жоголгон учурда кызматкер күзөтчүгө милдеттүү түрдө кабарлоо менен, тиешелүү кызматтык катка жоголгон жагдайларды көрсөтүү аркылуу түздөн-түз түзүмдүк бөлүмдүн жетекчисине бул жөнүндө тез арада билдирет. 

III. Карточканы алмаштыруунун, эсептен чыгаруунун жана жок кылуунун тартиби

 1. Карточка жоголгон, иштен чыккан, бузулган учурда кызматкер максималдуу кыска убакытта бул жөнүндө кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө маалымдоого милдеттүү. Карточканы жоготкондо кызматкер кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө жоготкондугунун себептерин көрсөтүү менен түшүндүрмө кат берет. Аны башка жактардын пайдалануусунун алдын алуу үчүн кадрлар бөлүмүнүн кызматкери контролдоо системасынын маалыматтар базасына карточканын жараксыздыгы жөнүндө маалымат киргизет.
 2. Карточканы алмаштырууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүзөгө ашырат.

Карточканы берүүдө, тапшырууда же алмаштырууда кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү “Карточкаларды эсепке алуунун журналына” тиешелүү жазууну жүргүзөт.

 1. Жумуштан бошогондо кызматкер карточканы кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүнө тапшырат.

Жумуштан бошогон кызматкердин бошонуу барагына кадрлар бөлүмүнүн кызматкери “Карточка тапшырылды” деп жазат жана кол коет.

 1. Алмаштырылган же жоголгон карточканы эсептен чыгарууну жана жок кылууну кадрлар жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү жүргүзөт.

Бузулган карточкалар тиешелүү актыны түзүү жана Кыргызпатенттин жетекчисинин буйругу менен түзүлгөн атайын комиссиянын катышуусунда милдеттүү түрдө жок кылууга жатат. Актыда анын түзүлгөн датасы, комиссиянын курамы, саны жана аларды жок кылуунун ыкмасы көрсөтүлөт. Жок кылынган карточкалар жөнүндө “Карточкаларды эсепке алуунун журналына” тиешелүү жазуу киргизилет.

/ документтин аягы/