ЧУАларды инвентаризациялоо

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актыларга мониторинг жана талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2019-жылдын отчету

Отчет за 2018 год об итогах проведенного мониторинга и анализа нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности

Отчет за 2017 год об итогах проведенного мониторинга и анализа нормативных правовых актов в области интеллектуальной собственности

2016-жылы интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актыларга жүргүзүлгөн мониторингдин жана талдоонун жыйынтыктары жөнүндө отчет

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук актыларга мониторинг жана талдоо жүргүзүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2015-жылдын отчету