Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 29-ноябрындагы

N 748 токтому менен

бекитилген

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар

объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн,

берүүнүн жана карап чыгуунун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

I бөлүм. Автордук укук объектисин каттоого өтүнмө түзүү, берүү жана карап чыгуу

1. Жалпы жоболор

2. Автордук укук объектисин каттоого өтүнмө түзүү жана берүү

3. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну

4. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу

 

II бөлүм. Чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүү, берүү жана карап чыгуу

5. Чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүү жана берүү

6. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну

7. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу

 

1-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

2-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери (мындан ары Эрежелер) “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (мындан ары – Мыйзам) ылайык иштелип чыгып, автордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун тартибин регламенттейт.

 

I бөлүм

Автордук укук объектисин каттоого өтүнмө

түзүү, берүү жана карап чыгуу

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Автордук укукту коргоонун объектилеринин негизги түшүнүктөрүнүн жана аларга байланышкан терминдердин аныктамалары Мыйзамда келтирилген.

2. Автор же автордук укук объектисине мүлктүк укуктардын ээси өз каалоосу боюнча интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда (мындан ары – Кыргызпатент) өз чыгармасын каттай алат.

3. Мыйзамдын 5-беренесине ылайык Кыргызпатент элге жарыяланган же элге жарыяланбаган чыгармаларды каттайт. Чыгармалар кабылдоо мүмкүндүгүнө жол берүүчү кандайдыр бир объективдүү формада көрсөтүлүүгө тийиш:

– жазуу жүзүндө (кол жазма, машиналык жазуу, ноталык жазуу ж.б.);

– оозеки (эл алдында айтуу, эл алдында аткаруу);

– сүрөттөлүштөр (сүрөт, эскиз, картина, план, чийме, кино, видео же фото-кадр ж.б.);

– көлөмдүү-мейкиндиктик (скульптура, модель, макет, жабдуу ж.б.);

– башка формаларда.

 

2. Автордук укук объектисин каттоого

өтүнмө түзүү жана берүү

 

4. Автордук укук объектисин каттоого өтүнмө (мындан ары – өтүнмө) берүүгө укугу бар адамдар (мындан ары – өтүнмө ээси):

– анын (алардын) жарандыгына көз карандысыз, Кыргыз Республикасында жашаган автор(лор) жана анын (алардын) укук мураскери(лери);

– автор(лор) жана анын(лардын) укук мураскери(лери) – Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары чыгарма жараткан(ышкан) жана аны(ларды) элге жарыялаган Кыргыз Республикасынын жараны(дары);

– автор(лор) жана анын(лардын) укук мураскери(лери) – белгиленген мыйзам тартибинде күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы мүчө болуп эсептелген эл аралык келишимдерге ылайык башка мамлекеттин жараны(дары);

– эгерде аны менен автордун ортосундагы келишим менен башкасы шартталбаган болсо, анын буюртмасы боюнча жана анын эсебинен чыгарма жаратылган жумуш берүүчү.

Өтүнмө өтүнмө ээси тарабынан түздөн-түз же өкүл аркылуу берилиши мүмкүн. Чет өлкөлүк өтүнмө ээси чыгармаларын каттоого байланышкан иштерин жүргүзүү үчүн өзүнүн өкүлүн дайындай алат. Өтүнмөнү өкүл (адабий агент, музыкалык агент ж.б.) аркылуу берүүдө өтүнмөгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген, өкүлдүн ыйгарым укугун тастыктоочу ишеним кат тиркелүүгө тийиш. Ишеним кат арыз менен кошо көрсөтүлөт.

5. Өтүнмө түздөн-түз Кыргызпатентке берилет же почто аркылуу жөнөтүлөт.

6. Өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

– автордук укук объектисин каттоого арызды;

– депонирленүүчү материалдын бир нускасын же анын көчүрмөсүн.

Арызга тиркелүүчү документтер:

– эгерде укук ээси автор болуп эсептелбесе, мүлктүк укуктарды алгандыгын тастыктоочу документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– белгиленген өлчөмдө каттоо алымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ же каттоо алымын төлөөдөн бошотуу, ошондой эле аны азайтуу үчүн негиз;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, өкүлдүн атына ылайыктуу түрдө таризделген ишеним кат.

Мындан тышкары өтүнмө ээси буюртма келишими боюнча жаратылган кызматтык чыгармалар жана чыгармалар чөйрөсүндөгү укуктук мамилелер жөнүндө таанышуу барагына кол коюуга тийиш.

7. Өтүнмөнүн документтери мамлекеттик же расмий тилде берилүүгө тийиш. Эгерде өтүнмөнүн документтери (депонирленген документтерден башкасы) башка тилде түзүлгөн болсо, анда аларга ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелүүгө тийиш.

8. Өтүнмөнүн документтери бир нускада берилет.

 

3. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну

 

9. Автордук укук объектисин каттоого арыз ушул Эрежелерге карата 1-тиркемеде келтирилген форма боюнча көрсөтүлүүгө жана автордук укук объектисин каттоого тиешелүү бардык зарыл болгон маалыматтарды камтууга тийиш.

Эгерде кандайдыр бир маалыматтарды арыздын ылайыктуу графаларында жайгаштырууга болбосо, аларды ошол эле форма боюнча “кошумча барактагы тиркемени караңыз” деп арыздын ылайыктуу графасында көрсөтүү менен, кошумча баракта келтиришет.

“Арыз” деген сөздүн үстүндө жайгашкан арыздын графалары Кыргызпатентке келип түшкөндөн кийин реквизиттерди киргизүү үчүн арналат жана өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.

“Аталышы” графасында арызга тиркелген чыгарманын нускасында көрсөтүлгөн аталыш менен дал келүүчү чыгарманын толук жана так аталышы көрсөтүлөт.

Мурдагы же альтернативдик аталыш төмөндөгүдөй учурда көрсөтүлөт, эгерде каттоо издеген кимдир бирөө ал боюнча карап ала турган же анын астында чыгармага тиешелүү болгон документ жазылышы мүмкүн болгон катталуучу чыгарма үчүн кошумча аталыш бар болсо.

Эгерде чыгарма курамдык (энциклопедия, антология ж.б.) болсо, бардык курамдык иштердин автору жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

Эгерде чыгарма туунду, б.а. мурда бар болгон бир же андан көп иштерге негизденген болсо (котормо, иштеп чыгуу, аннотация, реферат, резюме, баяндама, инсценировкалар, аранжировкалар жана ушуга окшогон илимдин, адабияттын, искусствонун чыгармалары), чыгармага автордун салымынын көлөмү көрсөтүлөт, б.а. чыгармага автор ачык-айкын кандай салым кошкондугу көрсөтүлөт, мисалы: “Тексттин бардыгы”, “Бүтүндөй тексттин тең автору”, “10-22-Баптар”, “Жаңы текст”, “Котормо” ж.б.

“Автор(лор)” деген графада автордун(лордун) аты-жөнү, псевдоними атооч жөндөмөдө, фамилиясы атынан мурда, туулган датасы, жарандыгы өлкөнүн расмий аталышын жана дарегин камтуу менен, автордун(лордун) туруктуу жашап турган жери көрсөтүлөт.

Эгерде авторлор бир нече болсо, көрсөтүлгөн маалыматтар алардын ар бири үчүн келтирилет.

Чет өлкөлүк аттар кыргыз же орус транслитерациясында көрсөтүлөт.

Эгерде автор өз чыгармасын псевдоним алдында каттагысы келсе, анда ал фамилиясынын ордуна өзүнүн фамилиясын көрсөтпөстөн өзүнүн псевдонимин көрсөтө алат, же псевдонимин көрсөтүп жана чыныгы атын жана кандай псевдоним экендигин тактоо менен, автордун атын ачып көрсөтө алат. Бул учурда жарандыгы жана кат алышуу үчүн дарек көрсөтүлөт.

“Кат алышуу үчүн дарек” графасында тез жеткирүүчү почтонун кадимки талаптарына канааттануучу өтүнмө ээлеринин биринин дареги, аты-жөнү же аталышы жана телефонунун, факсынын (эгерде алар бар болсо) номерлери көрсөтүлөт.

“Жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруучу уюм” графасында, качан автордун өзү тарабынан мүлктүк укуктарды жүзөгө ашыруу практика жүзүндө кыйындап калган учурда, мүлктүк укуктарды башкарууну жүзөгө ашыруучу уюмдун толук расмий аталышы жана жайгашкан жери келтирилет.

“Мүлктүк укуктун ээси” графасында төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

– эгерде мүлктүк укуктун ээси жеке жак болсо: аты-жөнү, өлкөсүн көрсөтүү менен жашаган жеринин дареги, эгерде ал тургай ээси ошол эле автор болсо дагы жарандыгы көрсөтүлөт. Эгерде бул жерде эскертилген ээси(лери) 2-графада көрсөтүлгөн автордон(лордон) айырмаланса, мүлктүк укуктарды ээлөөгө укукту ырастоочу (мураскердик боюнча, келишим боюнча өткөрүп берүү) документ;

– эгерде ээси юридикалык жак болсо: толук расмий аталышы жана юридикалык жактын жайгашкан жери, ошондой эле мүлктүк укуктарды ээлөөгө укукту тастыктоочу документ.

“Биринчи элге жарыяланган жери жана датасы” графасында биринчи элге жарыялоонун толук датасы (күнү, айы, жылы), жана биринчи элге жарыялоо өткөрүлгөн өлкө (өлкөлөр) көрсөтүлөт.

Эгерде бул чыгарма жамааттык иштин бир бөлүгү катары элге жарыяланган болсо, жамааттык иштин аталышы, теңавторлор, көлөмү, датасы жана басылманын өлкөсү, басылган беттери көрсөтүлөт.

“Депонирленген материалдар” графасында “X” белгисин коюу жолу менен тиркелген автордук укук объектисинин формасы (кол жазма, китеп, чийме, сүрөт ж.б.) белгиленет.

“Арызга тиркелүүчү документтер” графасы ылайыктуу клеткаларда “X” белгисин коюу жолу менен толтурулат.

Андан кийинки графада автордук укук объектисинин авторунун(лорунун) аты-жөнү көрсөтүлөт, берилген чыгарманы жаратууда башка адамдардын автордук укуктары бузулбагандыгы жөнүндө анын (алардын) кепилдиги келтирилет, арызда көрсөтүлгөн маалыматтар далилдүү болуп эсептелээри жана депонирленген материалдарга ылайыктуулугу тастыкталат. Кепилдиктер аларга кол коюлган датаны коюу менен кол коюу аркылуу бекемделет.

Арыздын акыркы “Өтүнмө ээси” деген графасы кол коюлган датаны көрсөтүү менен автор, укук мураскери, жумуш берүүчү же ушул Эрежелердин 4-пунктуна ылайык дайындалган өкүл тарабынан толтурулат. Кол коюу жана дата бардык учурларда милдеттүү. Кол тамга кол койгон адамдын аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленүүгө тийиш.

Каттоого эки же андан көп өтүнмө ээси өтүнмө бергенде арыздын бланкына алардын ар бири кол коет, ал эми кат алышуу буга өтүнмө ээси тарабынан ыйгарым укук берилген бирөө менен, арыздын ылайыктуу графасында көрсөтүлгөн дарек боюнча жүргүзүлөт.

Юридикалык жактын атынан арызга анын кызмат орунун көрсөтүү менен уюмдун жетекчиси кол коет, кол тамга чечмеленет жана мөөр менен бекитилет.

Өтүнмө ээсинин жанында анын ким экендигин тастыктоочу документи болууга тийиш.

10. Депонирленген материалдарды тариздөө.

Кыргызпатент тарабынан катталган чыгармаларды бир мааниде идентификациялоону камсыз кылуучу материалдар же алардын көчүрмөлөрү депонирленет.

1) Чыгармаларды каттоо жана каттоо материалдарын депонирлөө үчүн төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

– адабий чыгармалар үчүн: жарыяланган нуска (түпнускасы же жарыяланган нусканын титулдук барактарынын көчүрмөлөрү), же кол жазма (толугу менен же биринчи 25 барагы жана эң акыркы 25 барагы), же чыгарманын санариптик версиясы;

– жазуу жүзүндө чагылдырылган драмалык, музыкалык-драмалык, сценарий чыгармалары, ноталык белгилер менен көрсөтүлгөн, кагазда сүрөттөлгөн ноталык белгилер үчүн: жарыяланган нуска же кол жазма (толугу менен же биринчи 25 барагы жана эң акыркы 25 барагы), же чыгарманын санариптик версиясы;

– музыкалык чыгармалар үчүн (тексти жок): ноталык жазуу (толугу менен же биринчи 25 барагы жана акыркы 25 барагы) же үн жазуусу;

– музыкалык чыгармалар үчүн (тексти менен): жарыяланган нуска же кол жазма, ноталык жазуу же үн жазуусу.

2) Хореографиялык чыгармаларды же пантомималарды каттоо үчүн же каттоо материалдарын депонирлөө үчүн видеожазуунун көчүрмөсү же хореографиялык жазуунун көчүрмөсү көрсөтүлөт.

3) Сүрөт искусствосунун, декоративдик-прикладдык жана сценардык искусство чыгармаларын каттоо үчүн жана каттоо материалдарын депонирлөө үчун түпнускалардын жана чыгармалардын көчүрмөлөрүнүн ордуна 9×12 см өлчөмүндөгү фотосүрөттөрү же алардын слайддары берилет. Фотосүрөттөр жана слайддар өзүнчө конвертке салынышы керек.

4) Архитектуранын, шаар куруу жана сайрандоо-сейил искусствонун чыгармаларын каттоо үчүн жана каттоо материалдарын депонирлөө үчүн төмөндөгүлөр берилет:

– объектинин (долбоордун) белгилүү бир аталышынын кыскача тексттик аннотациясы, анын жайгашкан жери (дареги), объектини (долбоорду) түзүүнүн архитектуралык мүнөздөмөлөрү – автору, авторлошу, чыгарманын бөлүгүнүн автору (кайсы экендиги так аныкталат), башка авторлордун же авторлоштордун фамилиялары;

– долбоордун негизги чиймелеринин, өзгөчө генералдык пландын, кабаттардын, фасаддардын, жара кесилиштердин, башка чиймелердин сүрөттөрү, (өзүнүн тандоосу менен), объектини мүнөздөөчү макеттердин фотосүрөттөрү;

– объектинин автордук чечимин мүнөздөөчү фотосүрөттөрдүн топтому (фасаддар, интерьерлер, деталдар).

Курулуштарда түзүлгөн объектилер үчүн, автордук жөнүндө күбөлөндүрүүчү документтердин көчүрмөлөрү көрсөтүлөт жана бүтүндөй объектиге (долбоорго) автордук жөнүндө маалыматтарды камтууга же автордук жайылтылган объектинин (долбоордун) элементтери аталууга тийиш (интерьер, абат, эмерек, дизайн, ээлик кылуунун элементтери ж.б.).

Бардык материалдар, анын ичинде тексттик бөлүк А4 же А8 форматтагы альбомдо берилет.

5) Үнвизуалдык чыгармаларды каттоо үчүн жана каттоо материалдарын депонирлөө үчүн алардын видеокөчүрмөсү берилет.

6) Слайдфильмдерди жана диафильмдерди каттоо үчүн жана каттоо материалдарын депонирлөө үчүн түстүү фотосүрөттөр же слайддар, же кинопленка берилет.

7) Географиялык, геологиялык жана башка карталарды, пландарды, эскиздерди жана географияга, топографияга жана башка илимдерге таандык болгон пластикалык чыгармаларды каттоо үчүн жана каттоо материалдарын депонирлөө үчүн ушул материалдардын түстүү сүрөттөлүштөгү көчүрмөлөрү берилет.

8) Ушул пункт менен аныкталган документтер жана материалдар бир пакетте (папкада) чогуу берилет.

9) Жогоруда келтирилген тизме толук болуп эсептелинбейт, депонирлөө үчүн өтүнмө ээси башка материалдарды да көрсөтө алат.

 

4. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу

 

11. Кыргызпатентке келип түшкөн өтүнмөнүн материалдарына кириш номери берилет жана алардын келип түшкөн датасы белгиленет.

Кыргызпатент өтүнмөнү карап чыгууга, ал ушул Эрежелердин 6-пунктунда саналып өткөн документтердин толук топтомун камтыган учурда гана кабыл алат.

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө кириш номерин, келип түшкөн датасын жана кабыл алынган материалдардын тизмесин көрсөтүү менен өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу жөнүндө маалымкат берилет.

12. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатентте он беш күндүк мөөнөттө каралып чыгат. Бул убакыттын ичинде өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого, оңдоого укуктуу.

Өтүнмөнү карап чыгуунун жүрүшүндө төмөндөгүлөр текшерилет:

– өтүнмөнүн материалдарынын ушул Эрежелердин 3-бөлүмүндө белгиленген талаптарга ылайык туура таризделгендиги;

– өтүнмө берилген объект автордук укук объектилерине таандык экендиги.

Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча Кыргызпатент өтүнмө ээсине кетирилген кемчилдиктерди сурамды алган күндөн тартып он беш күндүн ичинде жоюу сунушу менен сурам жөнөтөт. Өтүнмөнү карап чыгуу мөөнөтү ылайыгына жараша он беш күнгө узартылат.

Сурам үчүн төмөндөгүлөр негиз болуп саналат:

– төлөнгөн каттоо алымынын суммасынын белгиленген өлчөмдөргө ылайык келбөөсү;

– тиркелген документтердин ылайыксыз таризделиши;

– арыздын графаларында талап кылынган маалыматтарды тактоо зарылдыгы;

– депонирленген материалдарды тариздөөгө талаптардын бузулушу.

Эгерде өтүнмө ээси он беш күндүк мөөнөттө көрсөтүлгөн кемчилдиктерди жойбосо, анда өтүнмө чакыртылып алынды деп эсептелет.

13. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого берилген объект автордук укук объектилери болуп эсептелүүчү объектилерге таандык экендиги аныкталса, бул автордук укук объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылат.

Автордук укук объектисинин түрүнө жараша жана ылайыктуу алым төлөнгөн шартта Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестринде объектини каттоо жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Автордук укук объектилеринин мамлекеттик реестрине киргизилүүчү маалыматтарды Кыргызпатент белгилейт.

Каттоо күнүнөн тартып он күндүн ичинде, ылайыктуу алым төлөнгөн шартта, өтүнмө ээсине автордук укук объектисин каттоо жөнүндө күбөлүк берилет.

Күбөлүккө Кыргызпатенттин жетекчиси кол коет, коюлган кол Кыргызпатенттин мөөрү менен бекемделет.

Бир нече автор болгон учурда күбөлүк бергендиги үчүн алым төлөнгөн шартта алардын каалоолору боюнча күбөлүк алардын ар бирине берилиши мүмкүн.

14. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого көрсөтүлгөн объект автордук укук объектиси болуп эсептелүүчү объектилерге таандык эмес экендиги белгиленсе, бул автордук укук объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Депонирленген материалдар өтүнмө ээси тарабынан ылайыктуу өтүнүч кат берилген шартта өтүнмө ээсине кайтарылып берилет.

Кайтарып берүүдө депонирленген материалдар Кыргызпатент тарабынан көчүрмөлөнөт. Өтүнмө ээсине депонирленген материалдын түпнускасы кайтарылып берилет, ал эми көчүрмөсү Кыргызпатентте калат.

15. Өтүнмө ээсинин (автордун, укук ээсинин) каалоосу боюнча катталган автордук укук объектиси жөнүндө маалыматтар Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде жарыяланышы мүмкүн.

Жарыялануучу маалыматтар төмөндөгүлөрдү камтыйт:

– библиографиялык маалыматтар;

– аннотация.

Аннотация өтүнмө ээси (автор, укук ээси) тарабынан даярдалат жана анын мазмуну Кыргызпатент менен макулдашылат. Аннотациянын текстинин көлөмү 3000 басма белгилеринен ашпоого тийиш.

Жарыялагандыгы үчүн алымдар жарыялоо каражаттарына төлөнүүчү баанын өлчөмүндө алынат.

16. Кыргызпатент депонирленген материалдарды ылайыктуу сактоону камсыз кылат.

 

II бөлүм

Чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө

түзүү, берүү жана карап чыгуу

 

5. Чектеш укуктар объектисин каттоого

өтүнмө түзүү жана берүү

 

17. Чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө (мындан ары өтүнмө) берүүгө укугу бар адамдар:

– Кыргыз Республикасынын жараны болгон аткаруучу;

– Кыргыз Республикасынын жараны же Кыргыз Республикасынын аймагында расмий турган жери бар, юридикалык жагы болгон фонограмма чыгаруучу;

– Кыргыз Республикасынын аймагында расмий жайгашкан жери бар эфирдик жана кабелдик берүү уюму;

– Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык чет өлкөлүк аткаруучу, фонограмма чыгаруучу, эфирдик жана кабелдик берүү уюму.

Өтүнмө өтүнмө ээси тарабынан түздөн-түз же өкүл аркылуу берилет. Чет өлкөлүк өтүнмө ээси чектеш укуктар объектисин каттоого байланышкан иштерин жүргүзүү үчүн өзүнүн өкүлүн дайындай алат. Өтүнмөнү өкүл (адабий агент, музыкалык агент ж.б.) аркылуу берүүдө өтүнмөгө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген, өкүлдүн ыйгарым укугун тастыктоочу ишеним кат тиркелүүгө тийиш. Ишеним кат арыз менен чогуу берилет.

18. Өтүнмө түздөн-түз Кыргызпатентке берилет же почта аркылуу жөнөтүлөт.

19. Өтүнмө төмөндөгүлөрдү камтууга тийиш:

– чектеш укуктар объектисин каттоого арыз;

– депонирленүүчү материалдын бир нускасы же анын көчүрмөсү.

Арызга тиркелүүчү документтер:

– мүлктүк укуктарды алууну тастыктоочу документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– белгиленген өлчөмдөгү каттоо алымынын төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ же каттоо алымын төлөөдөн бошотуу же анын өлчөмүн азайтуу үчүн негиз;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, өкүлдүн ылайыктуу түрдө таризделген ишеним каты;

– чектеш укуктар объектисин түзүүдө автордук укук маселелеринин жөнгө салынгандыгын тастыктоочу документ.

20. Өтүнмөнүн документтери мамлекеттик же расмий тилдерде берилет. Эгерде өтүнмөнүн документтери башка тилде түзүлгөн болсо (депонирленүүчү материалдардан башкасы), анда ылайыктуу түрдө күбөлөндүрүлгөн алардын мамлекеттик же расмий тилге котормосу тиркелүүгө тийиш.

21. Өтүнмөнүн документтери бир нускада берилет.

 

6. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну

 

22. Чектеш укуктар объектисин каттоого арыз ушул Эрежелерге карата 2-тиркемеде келтирилген форма боюнча берилүүгө жана чектеш укуктар объектисин каттоого тиешелүү бардык зарыл болгон маалыматтарды камтууга тийиш.

Эгерде арыздын ылайыктуу графаларында кандайдыр бир маалыматтарды жайгаштырууга мүмкүн эмес болсо, аларды “кошумча барактагы тиркемени караңыз” деп арыздын ылайыктуу графасында көрсөтүү менен, ошол эле формада кошумча баракта келтиришет.

“Арыз” деген сөздүн үстүндө жайгаштырылган арыздын графалары Кыргызпатентке келип түшкөндөн кийин реквизиттерди киргизүү үчүн арналат жана өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.

“Чектеш укуктар объектисинин аталышы” графасында чектеш укуктар объектисинин толук жана так аталышы көрсөтүлөт.

“Чектеш укуктар субъектиси(лери)” графасы аткаруучулар, фонограмма чыгаруучулар, эфирдик жана кабелдик берүүлөр уюму тарабынан толтурулат.

Графада мамлекеттик же расмий тилдерде чектеш укуктардын субъектилери жөнүндө маалыматтар келтирилет: жеке жактын аты-жөнү, айтмакчы фамилиясы атынан мурда көрсөтүлөт, же юридикалык жактын расмий аталышы (уюштуруу документине ылайык), ошондой эле жеке жактын жарандыгын жана юридикалык жактын келип чыккан өлкөсүнүн расмий аталышын дарегин камтуу менен, ылайыгына жараша алардын жашаган, жүргөн жери жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

“Объектинин аталышы жана автору” графасында төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

– берилген чектеш укук объектисин түзүүдө колдонулган автордук укук объектисинин толук жана так аталышы;

– атооч жөндөмөсүндө автордун(лордун) аты-жөнү, псевдоними көрсөтүлөт, мында фамилиясы атынан мурда көрсөтүлөт, өлкөнүн расмий аталышын жана дарегин камтуу менен, автордун жарандыгы жана жашаган жери, туулган датасы көрсөтүлөт. Эгерде автор өзүнүн чыгармасын псевдоним астында каттаса, анда жарандыгы жана кат алышуу үчүн дареги көрсөтүлөт.

Эгерде авторлор бир нече болсо, көрсөтүлгөн маалыматтар алардын ар бири үчүн келтирилет.

Чет өлкөлүк аттар кыргыз же орус транслитерациясында көрсөтүлөт.

“Кат алышуу үчүн дарек” графасында тез почтолук жеткирүүнүн кадимки талаптарына канааттануучу өтүнмө ээлеринин биринин дареги, телефону, телекси жана факс номерлери (эгерде алар бар болсо) көрсөтүлөт.

“Жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруу уюму” графасында чектеш укук субъектисинин мүлктүк укуктарын практикада жүзөгө ашыруу кыйын болгон учурда, мүлктүк укуктарды башкарууну жүзөгө ашыруучу уюмдун толук расмий аталышы жана жайгашкан жеринин дареги келтирилет.

“Мүлктүк укуктардын ээси” графасында төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:

– эгерде мүлктүк укуктардын ээси жеке жак болсо: аты-жөнү, ал тургай эгерде ээси ошол эле автор же чектеш укуктар субъектиси болсо, өлкөнү көрсөтүү менен жашаган жери. Эгерде бул жерде эскертилген ээси(лери) 3-графада көрсөтүлгөн автордон(лордон) же 2-графада көрсөтүлгөн субъектиден айырмаланса, мүлктүк укуктарга ээлик кылууга укугун тастыктоочу документтин түрү көрсөтүлөт;

– эгерде ээси юридикалык жак болсо, юридикалык жактын толук расмий аталышы жана жайгашкан жери, ошондой эле мүлктүк укуктарга ээлик кылуу укугун тастыктоочу документтин түрү көрсөтүлөт.

“Биринчи элге жарыяланган датасы жана жери” графасында биринчи элге жарыяланган толук датасы (күнү, айы, жылы) жана өлкөсү (өлкөлөрү) көрсөтүлөт.

“Депонирленүүчү материалдар” графасында “X” белгисин коюу менен, тиркелген чектеш укук объектисинин (үн- же видеожазуу) формасы белгиленет.

“Арызга тиркелүүчү документтер” графасы ылайыктуу клеткаларда “X” белгисин коюу менен толтурулат.

Андан кийинки графада чектеш укук субъектисинин(леринин) аты-жөнү көрсөтүлөт, катталуучу объектини түзүүдө башка адамдардын автордук жана чектеш укуктары бузулбагандыгы жөнүндө анын кепилдиги келтирилет, арызда көрсөтүлгөн маалыматтар ишенимдүү болуп эсептеле тургандыгы жана депонирлене турган материалга ылайыктуулугу тастыкталат. Кепилдиктер аларга кол коюлган датаны коюу менен кол коюу аркылуу бекемделет.

Арыздын акыркы “Өтүнмө ээси” деген графасы чектеш укуктардын субъектиси же кол коюлган датаны көрсөтүү аркылуу, ушул Эрежелердин 20-пунктуна ылайык дайындалган өкүл тарабынан толтурулат. Кол коюу жана дата бардык учурларда милдеттүү түрдө болот. Кол тамга кол койгон адамдын аты-жөнүн көрсөтүү менен чечмеленүүгө тийиш.

Эки же андан көп өтүнмө ээлеринен каттоого өтүнмө берилгенде арыздын бланкасына алардын ар бири тарабынан кол коюлат, ал эми кат алышуу болсо, буга өтүнмө ээси тарабынан ыйгарым укук берилген бир эле адам менен, арыздын ылайыктуу графасында көрсөтүлгөн дарек боюнча жүргүзүлөт.

Юридикалык жактын атынан арызга уюмдун жетекчиси кол коет, кол тамга мөөр менен бекемделет.

Өтүнмө ээси анын ким экендигин тастыктоочу документти жанына ала жүрүүгө тийиш.

23. Депонирленүүчү материалдарды тариздөө.

Кыргызпатент тарабынан материалдар же катталуучу чектеш укуктар объектилерин бир маанидеги идентификациялоону камсыз кылуучу алардын көчүрмөлөрү депонирленет:

– аткаруулар жана фонограммалар үчүн: берүүнүн үн же видеожазуу;

– эфирдик жана кабелдик берүүлөр уюмунун берүүлөрү үчүн: берүүнүн үн жазуусу же видеожазуусу.

Депонирленүүчү материалдар бир комплектте берилет.

 

7. Кыргызпатентте өтүнмөнү карап чыгуу

 

24. Кыргызпатентке келип түшкөн өтүнмөнүн материалдарына кириш номери берилет жана алардын келип түшкөн датасы белгиленет.

Кыргызпатент өтүнмөнү карап чыгууга, ал ушул Эрежелердин 6-пунктунда саналып өткөн документтердин толук топтомун камтыган учурда гана кабыл алат.

Өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө кириш номерин, өтүнмөнүн келип түшкөн датасын жана кабыл алынган материалдардын тизмесин көрсөтүү менен, өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу жөнүндө маалымкат берилет.

25. Өтүнмөнүн материалдары Кыргызпатентте он беш күндүк мөөнөттө каралып чыгат. Ушул мезгил ичинде өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.

26. Өтүнмөнү карап чыгуунун жүрүшүндө төмөндөгүлөр текшерилет:

– өтүнмөнүн материалдарынын таризделишинин ушул Эрежелердин 6-пунктунун талаптарына туура келиши;

– өтүнмө берилген объектинин чектеш укук объектилерине таандык экендиги.

Эгерде текшерүүнүн натыйжасында өтүнмө документти тариздөөгө белгиленген талаптардын бузулушу менен берилгендиги аныкталса, аны алган күндөн тартып он беш күндүн ичинде кетирилген кемчилдиктерди жоюу сунушу менен өтүнмө ээсине сурам жөнөтүлөт. Өтүнмөнү карап чыгуу мөөнөтү ылайыгына жараша он беш күнгө узартылат.

Сурам үчүн негиз болуп төмөнкүлөр эсептелет:

– төлөнгөн алымдын суммасынын белгиленген өлчөмгө туура келбестиги;

– тиркелген документтердин ылайыксыз таризделиши;

– арыздын графаларында көрсөтүлгөн маалыматтарды тактоо зарылдыгы.

Эгерде өтүнмө ээси көрсөтүлгөн мөөнөттө көрсөтүлгөн кемчилдиктерди жойбосо, анда өтүнмө чакыртылып алынды деп эсептелет, бул жөнүндө өтүнмө ээси кабардандырылат.

27. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого көрсөтүлгөн объект чектеш укук объектилери болуп эсептелүүчү объектилерге таандык экендиги аныкталса, чектеш укуктардын ушул объектисин каттоо жөнүндө чечим чыгарылат.

Объектини каттоо ылайыктуу алым төлөнгөн шартта жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Чектеш укук объектилеринин мамлекеттик реестрине киргизилүүчү маалыматтарды Кыргызпатент белгилейт.

Каттоо күнүнөн тартып он күндүн ичинде ылайыктуу алым төлөнгөн шартта, өтүнмө ээсине чектеш укук объектисин каттоо жөнүндө күбөлүк берилет.

Күбөлүккө Кыргызпатенттин жетекчиси кол коет, кол тамга Кыргызпатентин мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.

Бир нече өтүнмө ээси болгондо алардын каалоосу боюнча, ар бир күбөлүк сураган тараптан күбөлүк берүү үчүн алым төлөнгөн шартта, алардын ар бирине күбөлүк берилиши мүмкүн.

28. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында каттоого көрсөтүлгөн объект чектеш укук объектилери болуп эсептелүүчү объектилерге таандык эмес экендиги аныкталса, чектеш укуктардын ушул объектисин каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Депонирленген материалдар өтүнмө ээси тарабынан ылайыктуу өтүнүч кат берилген шартта өтүнмө ээсине кайтарылып берилет.

Депонирленген материалдарды кайтарып берүүдө алар Кыргызпатент тарабынан көчүрмөлөнөт. Өтүнмө ээсине депонирленген материалдын оригиналы кайтарылып берилет, ал эми көчүрмөсү Кыргызпатентте калат.

29. Кыргызпатент депонирленген материалдарды ылайыктуу сактоону камсыз кылат.

 

 

1-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

 

Арыз берилген дата Кириш N Каттоо датасы

 

Автордук укук объектисин каттоого

АРЫЗ

 

Төмөндө саналып өткөн документтерди берүү менен, чыгарманы каттоону жүргүзүүнү суранам.

1. Чыгарманын аталышы ____________________________________________ _______________________________________________________________________

Мурунку альтернативдик аталышы:____________________________________________________________

Курамдык чыгарма: ________________________________________________ _______________________________________________________________________

Туунду чыгарма (чыгармага автордун кошкон салымынын көлөмү): _____ _______________________________________________________________________

2. Автор(лор) (псевдоним, туулган датасы, автордун жарандыгы жана туруктуу жашаган жери) ________________________________________________ _______________________________________________________________________

3. Кат алышуу үчүн дарек: ________________________________________ _______________________________________________________________________

4. Жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруучу уюм (аталышы, автор таандык болгон уюмдун дареги ____________________________________ _______________________________________________________________________

5. Мүлктүк укуктардын ээси (толук маалыматтарын келтирүү керек) __ _______________________________________________________________________

6. Биринчи элге жарыяланган датасы жана жери _____________________ _______________________________________________________________________

7. Арызга тиркелген депонирленүүчү материалдар ((х) белгиси менен белгилөө керек):

– кол жазма, китеп, фотокөчүрмө, слайддар, чиймелер, сүрөттөр;

– үн же визуалдык жазуу.

8. Арызга тиркелүүчү документтер ((х) белгиси менен белгилөө керек):

– каттоо алымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– каттоо алымын төлөөдөн бошотуу же анын өлчөмүн азайтуу жөнүндө документ;

– мүлктүк укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө документтин көчүрмөсү;

– өкүлгө ишеним кат;

– мамлекеттик же расмий тилге котормосу.

9. Мен, (автордун аты-жөнү) ______________________________________ ушуну менен, берилген чыгарманы жаратууда башка адамдардын автордук укуктары бузулбагандыгына кепилдик берем. Арызда көрсөтүлгөн маалыматтар далилдүү болуп эсептелет жана депонирленүүчү материалдарга ылайык келет.

 

Колу ____________________

“__” ____________ 201_-ж.

 

10. Өтүнмө ээси (автор, укук мураскери, жумуш берүүчү, өкүл) _____ _______________________________________________________________________

 

“__” ____________ 201_-ж.

 

 

2-тиркеме

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

 

Арыз берүү датасы Кириш N Каттоо датасы

 

Чектеш укуктар объектисин каттоого

АРЫЗ

 

Төмөндө саналып өткөн документтерди көрсөтүү менен, чыгармаларды каттоону жүргүзүүнү суранам.

1. Чектеш укуктар объектисинин аталышы ___________________________

2. Чектеш укуктар субъектиси(лери) (жеке жактын жарандыгы жана туруктуу жашаган жери, юридикалык жактын келип чыккан өлкөсүнүн аталышы жана жайгашкан жери) __________________________________________________

3. Объектинин аталышы жана автору ________________________________ _______________________________________________________________________

Автору(лору) (псевдоним, туулган датасы, автордун жарандыгы туруктуу жашаган жери) _____________________________________________________

4. Кат алышуу үчүн дарек _________________________________________

5. Жамааттык негизде мүлктүк укуктарды башкаруучу уюм (аталышы, чектеш укук субъектиси таандык болгон уюмдун дареги) __________________ _______________________________________________________________________

6. Чектеш укуктардын ээси (толук маалыматтарын келтирүү керек) ___ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

7. Биринчи элге жарыяланган датасы жана жери _____________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

8. Арызга тиркелген депонирленүүчү материалдар ((х) белгиси менен белгилөө керек):

– үн жазуусу;

– видеожазуусу.

9. Арызга тиркелген документтер ((х) белгиси менен белгилөө керек):

– каттоо алымынын төлөнгөндүгү жөнүндө документ;

– каттоо алымын төлөөдөн бошотуу жөнүндө документ;

– мүлктүк укуктарга ээлик кылууга укукту тастыктоочу документтин көчүрмөсү;

– мамлекеттик же расмий тилге котормосу;

– өкүлгө ишеним кат.

10. Мен, (чектеш укуктар субъектисинин аты-жөнү) ________________ ушуну менен, катталуучу объектини түзүүдө башка адамдардын автордук жана чектеш укуктары бузулбагандыгына кепилдик берем. Арызда көрсөтүлгөн маалыматтар далилдүү болуп эсептелет.

 

Колу ___________________

“__” ___________ 201_-ж.

 

11. Өтүнмө ээси (чектеш укуктар субъектиси, өкүл) ________________ _______________________________________________________________________

 

“__” ___________ 201_-ж.

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort