2011-жылдын 4-августундагы № 331-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ

Бишкек шаары, 2011-жылдын 4-августу N 331-б

1. 2010-жылдын 19-ноябрында Санкт-Петербург шаарында кол коюлган Интеллектуалдык менчикти сактоо жана укуктук коргоо жаатында кызматташуу жана Интеллектуалдык менчикти сактоо жана укуктук коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык кеңеш түзүү жөнүндө макулдашуунун 2-беренесине жана 1994-жылдын 9-сентябрында кол коюлган Евразия патенттик Конвенциясына ылайык:

Төмөнкүлөр:

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директору – Интеллектуалдык менчикти сактоо жана укуктук коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык кеңеште жана Евразия патенттик уюмунун Административдик кеңешинде (коомдук негиздерде) Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлү болуп;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын статс-катчысы – Интеллектуалдык менчикти сактоо жана укуктук коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык кеңеште жана Евразия патенттик уюмунун Административдик кеңешинде (коомдук негиздерде) Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматынын директорунун орун басары – Интеллектуалдык менчикти сактоо жана укуктук коргоо маселелери боюнча Мамлекеттер аралык кеңеште жана Евразия патенттик уюмунун Административдик кеңешинде (коомдук негиздерде) Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары болуп дайындалышсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 3-сентябрындагы N 312-б буйругу күчүн жоготту деп табылсын.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

А.Атамбаев