2009-жылдын 9-июлундагы № 371-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2009-жылдын 9-июлу N 371-б

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ

 

“Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык:

1. “Салттуу билимдер” категориясына тиешелүү болгон билимдердин шайкештигин аныктоо, алардын иш жүзүндө колдонулуусун жана аларды колдонуунун оң натыйжасын аныктоо боюнча ыйгарым укуктар төмөнкү мамлекеттик органдарга жана мекемелерге жүктөлсүн:

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана отун ресурстары министрлигине – өнөр жай жана отун-энергетикалык комплекс жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине – мал чарбачылыкты, ветеринарияны, балык өстүрүүнү, өсүмдүк өстүрүүнү, өсүмдүктөрдүн карантинин, мелиорацияны, кыртыштын түшүмдүүлүгүн, айыл чарба багытындагы жерлерди пайдаланууну, айыл чарба чийки затын жана азык-түлүктү, тамак-аш, алкоголдук жана кайра иштетүү өнөр жайын кошкондо, агроөнөр жай комплекси чөйрөсүндөгү билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине – диагностика жана дарылоо ыкмаларына, дары-дармек каражаттарына, медициналык техникага, дары-дармек өсүмдүктөрүнө карата;

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине – калкты табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан коргоо, гидрометеорологиялык жана агрометеорологиялык божомолдоо жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине – тарбия, билим берүү жаатындагы жана тиешелүү илимий иш чөйрөсүндөгү билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине – жол чарбасы жана транспорт, байланыш жана маалыматташтыруу жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министрлигине – маданият жана искусство, көркөм жана элдик өнөрчүлүк, кол өнөрчүлүк жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттикке – архитектура, курулуш, курулуш материалдарын, буюмдарды жана конструкцияларды өндүрүү, турак-жай курулушу жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттикке – кендерди пайдалануу жана кен казуу өнөр жайы жаатындагы, геология тармагындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттикке – курчап турган чөйрөнү коргоо, биологиялык түрлөрдү сактоо, жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу, экологиялык коопсуздукту камсыздоо жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт, жаштардын иштери жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттикке спорттун улуттук түрлөрү жаатындагы билимдерге карата;

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясына – табигый, техникалык жана коомдук илимдер жаатындагы билимдерге карата.

2. Бул буйруктун 1-пунктунда саналган мамлекеттик органдар жана мекемелер:

– бул буйруктун 1-пунктунда аталган маселелер боюнча юридикалык жана жеке жактардын арыздарын кароо жана корутундуларды берүү боюнча комиссияларды түзүшсүн;

– бул буйруктун 1-пунктунда аталган маселелер боюнча корутундуларды берүүнү функциялык милдеттеринин алкагында, акы албастан жүргүзүшсүн.

3. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри И.Чудинов