2003-жылдын 16-октябрындагы № 631-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2003-жылдын 16-октябры N 631

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ичим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосунун 2001-жылдын 22-майындагы “Региондук патенттик – маалымат продуктусун СD-RОМ оптикалык дискаларында чыгаруу жөнүндө” Макулдашууга кошулуусуна макулдук берилсин.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Н.Танаев