Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктары

Аталышы  

Кабыл алынган датасы

1

2003-жылдын 16-октябрындагы № 631-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

16.10.2003 № 631-р

2

2009-жылдын 9-июлундагы № 371-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

09.07.2009 № 371-р

3

2011-жылдын 4-августундагы № 331-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу

04.08.2011 № 331-р