КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Телекөрсөтүү жана радиопрограммаларды даярдоо үчүн автордук сый акынын чендерин тартипке келтирүү жөнүндө”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Телекөрсөтүү жана радиопрограммаларды даярдоо үчүн автордук сый акынын чендерин тартипке келтирүү жөнүндө”

Телекөрсөтүү жана радиопрограммаларды даярдоо үчүн

автордук сый акынын

чендерин тартипке келтирүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Телекөрсөтүү жана радиопрограммаларды даярдоонун жогорку көркөм деңгээлин камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик телерадиоагентствосуна чыгармачылык иштердин түрүн аткаргандыгы үчүн автордук сый акынын ченине 1993-жылдын 1-январынан тартып 4 коэффициентин колдонууга уруксат берилсин.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри                                                                                          Т.Чынгышев