Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 29-ноябрындагы

N 748 токтому менен

бекитилген

Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий

каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн,

берүүнүн жана карап чыгуунун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Өтүнмө берүү

2. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну жана таризделиши

3. Өтүнмөнү карап чыгуу

1-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

2-тиркеме. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

Бул Эрежелер “Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун тартибин регламенттейт.

1. Өтүнмө берүү

1. Топологиянын автору же башка укук ээси өз каалоосу менен интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда (мындан ары – Кыргызпатент) өтүнмө берүү аркылуу топологияны каттай алат.

2. Өтүнмө бир топологияга тийиштүү болушу керек.

3. Базалык матрицалык кристаллдын топологиясын каттоого өтүнмө базалык матрицалуу кристаллдын базасынын өзүнүн топологиясына, ошондой эле анын негизинде ишке ашырылуучу заказдык интегралдык микросхемалардын топологиясына кирген материалдарды да камтышы мүмкүн.

4. Өтүнмө берүүгө укугу бар адамдар.

Өтүнмө берүү жана топологияны каттоо укугуна автор же ар кандай укук ээси (мындан ары – өтүнмө ээси) ээ.

Өтүнмөнү түздөн-түз өтүнмө ээси берет же өкүлү аркылуу берет. Өкүлдүн ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат менен тастыкталат.

5. Өтүнмө берүүнүн жол-жобосу.

Өтүнмө, эгер ал орун алса, топология биринчи жолу пайдаланылган күндөн тартып, эки жылдан апшаган мөөнөттө берилет.

Өтүнмө Кыргызпатентке түздөн-түз берилет же почта аркылуу жиберилет.

6. Өтүнмө төмөнкүлөрдү камтышы керек:

– укук ээсин, ошондой эле, эгерде ал ушундай көрсөтүлүүгө каршы болбосо авторду, алардын турган ордун (жашаган жерин), эгерде ал орун алса топология биринчи жолу пайдаланылган күндү көрсөтүү менен интегралдык микросхеманын топологиясын (мындан ары – ИМСТ) расмий каттоо үчүн арыз;

– топологиянын өзгөчөлүктүүлүгүн көрсөткөн рефератты кошкондо, топологияны идентификациялоочу депонирленүүчү материалдар;

– ИМСтин топологияларынын элементтеринин мейкиндиктик-геометриялык жайгашкан схемасы;

– белгиленген өлчөмдө жыйымдын төлөнгөндүгүн тастыктаган документ же төлөнүүчү жыйымдан бошотуу, ошондой эле анын өлчөмүн кыскартуу үчүн негиз.

Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер:

– эгерде бул топология Кыргызпатентке берилген күндөн мурда коммерциялык максатта пайдаланылса, топология коммерциялык максатта биринчи жолу пайдаланылган күнүн тастыктаган документтин күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– эгерде укук ээси автор болуп эсептелбесе, мүлктүк укукту өткөрүп берүүнү тастыктаган документтин тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

– эгерде өтүнмө өкүл аркылуу берилсе, өкүлчүлүктүн атына тийиштүү түрдө таризделген ишеним каты.

7. Өтүнмөнүн документтери мамлекеттик же расмий тилде берилиши керек. Эгерде өтүнмө башка тилде берилсе, анда ага мамлекеттик же расмий тилде депонирленүүчү материалдардын тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн котормосу тиркелиши керек.

8. Өтүнмөнүн документтери бир нускада берилет.

2. Өтүнмөнүн документтеринин мазмуну жана таризделиши

9. Өтүнмөнүн документтеринин таризделишине талаптар.

Өтүнмөнүн документтери аларды сүрөттүк, электростатистикалык, офсеттүү жана микрофильмдөөгө түздөн-түз кайра көбөйтүүгө мүмкүн болгондой таризделиши керек.

Өтүнмөнүн документтери эгерде алардын белгиленген формасында башкача караштырылбаса, А4 (210×297 мм) форматтагы бышык, ак, жылмакай, үлдүрөбөгөн, жылтырабаган кагазда аткарылышы жана өзүнчө барактан башталышы керек. Өтүнмөнүн документтеринин барактарынын четтеринин өлчөмдөрү төмөнкүдөн кем болбошу керек (мм):

– сол жагы – 20;

– үстү жагы – 17;

– оң жана астыңкы жагы – 7.

Өтүнмөнүн ар бир документинин экинчи жана акыркы бети араб сандары менен номурланышы жана кара түстөгү шрифттер менен басылышы керек.

10. Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоо үчүн арыз КТ формасы боюнча ушул Эрежелердин 1-тиркемеси берилет.

Каттоо үчүн өтүнмөнүн документтеринде аты-жөнү атооч жөндөмөсүндө көрсөтүлүшү керек.

Чет өлкөлүк ысымдар жана ишканалардын аталыштары кыргыз же орус транслитерациясында көрсөтүлүшү керек.

“Арыз” деген сөздүн үстүндө жайгашкан арыздын графалары Кыргызпатентке өтүнмө түшкөндөн реквизиттерди жазуу үчүн арналган жана өтүнмө ээси тарабынан толтурулбайт.

“Өтүнмө ээси(лери)” деген графада өтүнмө ээсинин толук аты-жөнү же аталышы, анын жашаган жери же турган жери көрсөтүлөт. Автордун – өтүнмө ээсинин жашаган жери жөнүндөгү маалымат “Автор” деген графада көрсөтүлөт.

“Бул чыгармага укуктун келип чыгышынын негиздери” деген графа өтүнүүчү автор болуп эсептелбеген учурда толтурулат. Анда “Х” белгисин коюу аркылуу тийиштүү чакмакта укук ээси көрсөтүлөт.

“Интегралдык микросхеманын бул топологиядагы аталышы” деген графада топологиянын кыскартылган жана толук аталышы көрсөтүлөт.

Эгерде топологияга тиешелүү болгон анын атына мурда документ жазылган болсо, катталуучу топология үчүн кошумча аталышы болсо, “Альтернативалуу аталыштар” деген тиктилке толтурулат.

“Бул топологиянын эң жакын аналогу жөнүндө маалымат” деген графада эгерде андай бар болсо аналог көрсөтүлөт. Аналог катарында коммерциялык максатта пайдаланылбаган, ошондой эле пайдаланылган да топология көрсөтүлөт. Акыркы учурунда “Коммерциялык максатта топология биринчи жолу пайдаланылган күн жана орду” деген графада ушул топология коммерциялык максатта биринчи жолу пайдаланылган толук дата (күн, ай, жыл) жана өлкө көрсөтүлөт.

“Коммерциялык максатта биринчи жолу пайдаланылган датадагы укук ээси жөнүндө маалыматтар” деген графада биринчи жолу пайдаланылган датадагы анын укук ээси жөнүндө маалыматтар көрсөтүлөт.

“Корголуучу топологиялар жөнүндө маалыматтар” деген графада каттоого көрсөтүлгөн топологияны түзүүдө пайдаланылуучу топологиялар жөнүндө маалымат берилет. Корголуучу топология деген түшүнүккө эки жылдан ашык эмес коммерциялык максатта пайдаланылган катталган, ошондой эле катталбаган топология кирет. Бул өтүнмө берилген топологиянын эң жакын аналогдору, ошондой эле анын жыйындысы өзгөчө болуп эсептелинген аны түзгөн датасына карата ИМСтин иштеп чыгуучуларына жана жасоочуларына жалпы белгилүү болгон элементтерден турган өтүнмө берилген топологияга кирген башка топологиялар болушу мүмкүн. Базалык матрицалык кристалл жөнүндө жана анын негизинде түзүлгөн заказдык интегралдык микросхемалар жөнүндө маалыматтар келтирилет.

“Автор” деген графада көрсөтүлгөн ырааттуулукта атооч жөндөмөдө автордун аты-жөнү, өлкөнүн расмий аталышын телефонун камтуу менен, туулган күнү, жарандыгы жана жашаган жери көрсөтүлөт.

Ушул эле графада автордун бул чыгарманы жаратуудагы чыгармачылык салымынын кыска баяны берилет.

Эгерде бир нече авторлор болсо, анда бул топологияны түзүүгө ар бир автордун ачык-айкын салымынын көлөмүн көрсөтүү менен КТ/Кошумча формасын (2-тиркеме) толтуруу зарыл.

“Өтүнмөнүн документтери” жана “Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер” деген графалар тиешелүү чакмакта “Х” белгисин коюу менен толтурулат.

“Депонирленүүчү материалдар” графасында бул топологияны идентификациялоочу материалдын түрү белгиленет.

“Адресат жөнүндө маалыматтар” деген графада ушул өтүнмө боюнча кат-кабар жиберүү үчүн адресат жөнүндө маалыматтар берилет, б.а. почта менен тез жеткирүүнүн кадимки талаптарын канааттандырган өтүнмө ээлеринин биринин дареги, аты же аталышы жана телефон, телекстин, факстын (ал бар болсо) номери жөнүндө маалымат көрсөтүлөт.

Арыздын акыркы графасында арызда көрсөтүлгөн маалыматтар анык жана депонирленүүчү идентификациялоочу материалдарга ылайык келгендигин тастыкталат. Графага кол койгон күнү көрсөтүлүп, өтүнмө ээси же анын өкүлү кол коет. Колу жана датасы милдеттүү түрдө көрсөтүлөт. Колу кол койгон адамдын аты-жөнүнүн чечмелөө менен коюлат.

Эки жана андан ашык өтүнмө ээсинен өтүнмө берилгенде, арыздын бланкына ар бири кол коет, ал эми кат алышуу арыздын тиешелүү графасында көрсөтүлгөн дарек боюнча буга өтүнмө ээлери ыйгарым укук берген өкүл менен жүргүзүлөт.

Юридикалык жактын атынан арызга уюмдун жетекчиси кызмат ордун көрсөтүү менен кол коет, колу чечмеленет жана мөөр менен бекемделет.

11. Депонирленүүчү материалдарды тариздөөгө талаптар.

Кыргызпатентке депонирлөөгө берилген материалдар катталуучу топологиянын бир маанидеги идентификациясын камсыздоосу зарыл.

Өтүнмөнү каттоого бергенге чейин коммерциялык максатта пайдаланылбаган топологияны идентификациялоо максатында депонирленүүчү материалдар топологиянын ар бир катмарын көрсөтүүчү толук комплектинин көрүнөө кабыл алынуучу төмөнкү түрлөрдүн биринин толук комплектин камтууга тийиш:

– фотоүлгү;

– топтолгон топологиялык чийме;

– катмарлуу топологиялык чиймелер;

– ИМСТда белгиленген топологиянын ар бир катмарынын сүрөтү;

– расмий бюллетенде кийин жарыялоого арналган маалыматтарды камтыган реферат:

– ИМСТнын аталышы;

– өтүнмө ээсинин аталышы;

– ИМСТны пайдалануу чөйрөсү, арналышы же милдеттери;

– ИМСТди жасоо үчүн колдонулган технологиянын түрү.

Рефераттын текстинин орточо көлөмү – 1500 чейин басылма белгилер.

Өтүнмөнү каттоо үчүн берген күнгө чейин коммерциялык максатта пайдаланылган топологияны идентификациялоо максатында өтүнмөнүн депонирленүүчү материалдары кошумча түрдө ал коммерциялык максатта пайдаланылган түрүндө ушул топологияны камтыган, ИМСТнын үлгүлөрүн камтышы зарыл, ал эми рефератта коммерциялык максатта биринчи жолу пайдалангандыгы жана ИМСТнын үлгүсүнүн негизги мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматы камтылат.

Топологиялык чиймелердин графикалык сүрөттөлүшү калькада же жылмакай ак кагазда аткарылат. Барактардын форматы бүктөлгөн түрдө 210×297 мм болушу керек. Графикалык сүрөттүн барактарынын минималдык четтери төмөнкүдөй өлчөмдө болуш керек: үстү жана сол жагы: – 20 мм, оң жагы 15 мм, асты – 10 мм.

Сүрөттөлгөн сүрөттөр кескин айырмалуу болушу керек.

Чиймелердин жана фотосүрөттөрдүн бардык нускаларында сүрөттөрдүн масштабы көрсөтүлөт.

Сүрөттүн көрүнөө кабыл алынуучу материалдарында сүрөттөр 20:1 кем эмес масштабда берилиши керек.

Өтүнмөнүн курамына киргизилүүчү ИМСТнын үлгүлөрү алардан анын топологияларынын ар бир катмарынын көрүнөө кабыл алынган сүрөттөрдү алууга мүмкүнчүлүк бериши керек.

Эгерде топологиянын кайсы бир кабаты купуя мүнөздөгү маалыматтарды камтыса (мисалы: “ноу-хау”га тиешелүү), көрүнөө кабыл алынган материалдарда ал катмардын тийиштүү бөлүгү (же бүтүндөй бөлүгү) алынып коюлушу жана купуя сакталган түрдө топологияны идентификациялоочу депонирленүүчү материалдардын курамына киргизилиши мүмкүн.

3. Өтүнмөнү карап чыгуу

12. Кыргызпатентке келип түшкөн өтүнмөнүн материалдарына кирүү номери коюлат жана түшкөн күнү белгиленет.

Өтүнмөнүн материалдарын кабыл алуу жөнүндө кирүү номерин, түшкөн күнүн жана кабыл алынган документтердин тизмесин көрсөтүү менен маалымкат өтүнмө ээсине же анын өкүлүнө берилет.

13. Өтүнмөнү карап чыгуу алты айдын ичинде жүргүзүлөт.

Келип түшкөн өтүнмөнүн материалдарында өтүнмөнү берүү жана карап чыгуу үчүн белгиленген өлчөмдө каттоо жыйымы төлөнгөндүгүн тастыктаган документтин бар экендиги текшерилет.

Мындай документ жок болсо, өтүнмө ээсине кошумча жыйымды төлөө шартында, өтүнмө түшкөн күндөн тартып, эки айдын ичинде аны көрсөтүшү тууралуу билдирилет.

Өтүнмө Кыргызпатентке келип түшкөндөн кийин эки айдын ичинде өтүнмө ээси өтүнмөнүн материалдарын толуктоого, тактоого жана оңдоого укуктуу.

14. Өтүнмөнү карап чыгуунун жүрүшүндө төмөнкүлөр белгиленет:

– каттоо үчүн төлөнгөн жыйымдын белгиленген өлчөмгө ылайык келиши;

– ушул Эрежелердин 6-пунктунда аныкталган керектүү документтердин болушу;

– өтүнмөнүн документтеринин ушул Эрежелердин 9-11-пункттарынын талаптарына ылайык туура таризделиши;

– өтүнмө берилген топологиянын укуктук коргоо берилген объектилерге ылайык келиши.

Белгиленген талаптарды бузуу менен берилген өтүнмө боюнча Кыргызпатент өтүнмө ээсине сурамды алган күндөн тартып, эки айдын ичинде болгон кемчиликтерди четтетүү сунушу менен сурам жиберет.

15. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында ал укуктук коргоо берилген объектиге таризделгени белгиленсе, топологияны расмий каттоо жөнүндө чечим чыгарылат, ал жөнүндө өтүнмө ээсине билдирилет.

Кыргызпатент текшерүүнүн оң жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Интегралдык микросхемаларынын топологияларынын реестрине тийиштүү жазууну киргизет, белгиленген тартипте Кыргызпатенттин “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенине катталган топология жөнүндө маалыматтарды жарыялайт, өтүнмө ээсине расмий каттоо жөнүндө күбөлүк берилет.

16. Эгерде өтүнмөнү карап чыгуунун натыйжасында ал укуктук коргоо берилбеген объектиге таризделгени аныкталса жана ушул Эрежелердин 5-пунктунун экинчи абзацынын талаптарын өтүнмө ээси сактабаган учурда, б.а. коммерциялык максатта топология биринчи жолу пайдаланылган күндөн тартып, каттоого өтүнмө берүүнүн мөөнөтү белгиленген мөөнөттөн ашса (эки жыл), тиешелүү негиздемелер келтирилип, топологияны расмий каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

Өтүнмөнү каттоодон баш тарткан учурда төлөнгөн алым жана өтүнмөнүн материалдары өтүнмө ээсине кайтарылып берилбейт.

1-тиркеме

КТ формасы

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

Дареги:

Келип түшкөн күнү _____ күн _____ ай _____ жыл

 

Кириш N _______________

Расмий каттоо N

 

Интегралдык микросхемалардын топологиясын (ИМСТ)

расмий каттоо үчүн

АРЫЗ

 

Төмөндө көрсөтүлгөн документтерди берүү менен топологияны каттоону суранам

1. Өтүнмө ээси (ээлери) __________________________________________

(толук аты же аталышы жана

_______________________________________________________________________

жашаган жери же турган жери)

Авторлордун-өтүнмө ээлеринин жашаган жери тууралуу маалыматтар 9-графада келтирилет.

2. Бул топологияга укуктун пайда болуу негизи (эгер өтүнмө ээси автор болбосо) ________________________________________________________

[ ] өтүнмө ээси автордун жумуш берүүчүсү болуп эсептелет;

[ ] автор же анын укук мураскери укукту башка тарапка өткөрүп бериши;

[ ] жумуш берүүчү укукту башка тарапка өткөрүп бериши;

[ ] укук мурастоочу.

3. Бул топология менен интегралдык микросхеманын аталышы (кыскартылган жана толук): ___________________________________________________

4. Альтернативалуу аталышы

_______________________________________________________________________

5. Бул топологиянын эң жакын окшоштугу жөнүндө маалыматтар

_______________________________________________________________________

6. Коммерциялык максатта топологияны биринчи жолу пайдаланган датасы жана орду

күн ______ ай ______ жыл

Өлкө ___________________

7. Коммерциялык максатта топологияны биринчи жолу пайдаланган күнгө карата укук ээси жөнүндө маалыматтар (аты, аталышы, жарандыгы, дареги, телефону)

_______________________________________________________________________

8. Корголуучу топологиялар жөнүндө маалыматтар (бул топологияны түзүүдө пайдаланылгандар)

_______________________________________________________________________

9. Автор (башка авторлор жөнүндө маалыматтарды билдирүү үчүн КТ/ДОП формасын толтуруу керек)

_______________________________________________________________________

Аты-жөнү

Туулган күнү күн ______ ай ______ жыл ______

Жарандагы __________________________________

 

__________________________________________________________________

Жашаган жери, дареги, телефону

__________________________________________________________________

Бул чыгармага автордун салымынын кыскача баяндоосу

_______________________________________________________________________

10. Бул топологияны идентификациялоочу депонирленүүчү материалдар:

[ ] спецификациясын кошкондо бул топологиянын ар бир кабатын көрсөткөн көрүнөө кабыл алынган материалдардын төмөнкү түрлөрүнүн биринин толук топтому ______ нускада:

[ ] фотоүлгү даана _____________;

[ ] ________ барак топологиялык чийменин жыйындысы;

[ ] ________ барак кабаттуу топологиялык чийме;

[ ] интегралдык микросхемада белгиленген топологиянын ар бир кабатынын сүрөтү _____ даана;

[ ] ИМСТнын топологиясынын элементтеринин мейкиндиктик-геометриялык жайгашкан схемасы _______ барак;

[ ] коммерциялык максатта пайдаланылган түрүндө бул топологияны камтыган интегралдык микросхемалардын үлгүсү ______ нуска;

[ ] реферат, _____ нуска.

11. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтер:

[ ] каттоо үчүн жыйымды төлөгөндүгү жөнүндө документ;

[ ] каттоо үчүн жыйымдан бошотулгандыгы же анын өлчөмүн азайткандыгы жөнүндө документ;

[ ] мүлктүк укукту өткөрүп берүү жөнүндө документтин көчүрмөсү;

[ ] коммерциялык максатта топологияны биринчи жолу пайдаланылган күнүн жана ордун тастыктаган документтин көчүрмөсү;

[ ] укук ээсинин өкүлүнүн ишеним каты;

[ ] кыргыз же орус тилине котормосу.

12. ______________________________________________________________ Адресат жөнүндө маалымат (бул өтүнмө боюнча корреспонденция жиберилүүчү жак) почта индекси менен дареги:

– телефондун номерлери, эл аралык коду менен (факс, телефакс жана башкалар);

– алуучу.

 

Мен, _____________________________________________________________

(кызмат орду)

_______________________________________________________________________

(аты-жөнү)

өтүнмөдө көрсөтүлгөндөр так жана депонирленүүчү идентификациялоочу материалдарга ылайык экендигин ушуну менен тастыктайм.

 

Колу _____________ “__” ________ 20__-ж.

 

Эскертүү: (юридикалык жактын атынан кол койгон учурда жетекчинин кызмат орду көрсөтүлөт, анын колу мөөр менен күбөлөндүрүлөт).

 

 

2-тиркеме

 

КТ формасы/Кошумча

 

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу

мамлекеттик орган (Кыргызпатент)

 

Дареги:

Катталган күнү

____ күн ____ ай ____ жыл

 

Кириш N _________

Расмий каттоо N

 

__________________________________________________________________

Өтүнмө ээси (толук аты же “КТ формасында” көрсөтүлгөн

_______________________________________________________________________

өтүнмө ээлеринин биринин аталышы)

__________________________________________________________________

Чыгарманын аталышы (“КТ формасында” көрсөтүлгөн)

_______________________________________________________________________

“КТ форманын” 9-графасында көрсөтүлгөн

Автор ____________________________________________________________

Аты-жөнү

Туулган күнү _______ айы ________ жылы

Жарандыгы

Жашаган жеринин дареги, телефону

Бул чыгармага автордун салымынын кыскача баяндоосу

 

“КТ форманын” 9-графасында көрсөтүлгөн

Автор ____________________________________________________________

Аты-жөнү

Туулган күнү ______ күн _____ ай _____ жыл

Жарандыгы ________________________________________________________ _______________________________________________________________________

Жашаган жеринин дареги, телефону

Бул чыгармага автордун салымынын кыскача баяндоосу

 

“КТ форманын” 9-пунктуна карата толуктоолор

Автор ____________________________________________________________

Аты-жөнү

Туулган күнү ______ күн _______ ай ______ жыл

Жарандыгы ________________________________________________________

__________________________________________________________________

Жашаган жеринин дареги, телефону

Бул чыгармага автордун салымынын кыскача баяндоосу

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort