Эреже

Аталышы

Күчүнө кирген мөөнөтү

1

Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

КР Убактылуу Өкмөтүнүн  09.07.2010 № 117

2

Өнөр жайлык менчик объекттерин, селекциялык жетишкендиктерди коргоо документинен четтөө келишимин, аларды пайдаланууга укук берүү жөнүндө лицензиялык келишимди, өнөр жайлык менчик объектисине патенттин күрөө келишимин жана технологияларды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди каттоонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

КР Убактылуу Өкмөтүнүн  09.07.2010 № 118

3

Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

КР Өкмөтүнүн  05.01.2011 № 7

4

Өнөр жай үлгүсүнө кыргыз республикасынын патентинин күчүнүн мөөнөтүн узартуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн  05.01.2011 № 7

5

Жашырын ойлоп табууларга Кыргыз Республикасынын патентин берүү үчүн өтүнмө берүүнүн, карап чыгуунун жана жашырын сактоонун эрежелери

КР Өкмөтүнүн  05.01.2011 № 8

6

Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 27.10.2011 № 685

7

Пайдалуу моделге патент берүү үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерир

КР Өкмөтүнүн 27.10.2011 № 685

8

Өнөр жай үлгүсүнө патент берүү үчүн өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 27.10.2011 № 685

9

Товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин каттоого өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 27.10.2011 № 685

10

Электрондук эсептөө машиналары же маалымат базалары үчүн программаларды расмий каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

КР Өкмөтүнүн 27.10.2011 № 686

11

Селекциялык жетишкендикке патент берүүгө өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу ЭРЕЖЕЛЕРИ

КР Өкмөтүнүн 27.10.2011 № 686

12

Фирмалык аталышты каттоого өтүнмөнү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

КР Өкмөтүнүн  29.11.2011 № 746

13

Автордук укук объектисин жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмөлөрдү түзүү, берүү жана карап чыгуу эрежелери

КР Өкмөтүнүн 29.11.2011 № 748

14

Интегралдык микросхемалардьш топологиясын расмий каттоо үчүн өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 29.11.2011 № 748

15

Автордук укук объектилердин автордук келишимдерин, чектеш укуктар объектилердин жаатындагы келишимдерин, интегралдык микросхемалардын топологиясына укук берүү келишимдерин карап чыгуунун жана каттоонун эрежелери

КР Өкмөтүнүн  29.11.2011 № 748

 

16

Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери

КР Өкмөтүнүн 29.02.2012 № 153

17

Салттуу билимдерди каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө жана катталган салттуу билимдерди пайдаланууга укук берүүгө өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

КР Өкмөтүнүн 29.02.2012 № 154