КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”

Бишкек шаары

2012-жылдын 29-февралы N 155

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик

объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө

жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын “Патент мыйзамы”“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө”,“Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө”“Фирмалык аталыштар жөнүндө”,“Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө”,“Электрондук эсептөө машиналары жана маалымат базалары үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө”,  “Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө”  мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-августундагы N 520 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө жобого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 27-майындагы N 336 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасындагы рационализатордук сунуштар жөнүндө жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик объектилеринин мамлекеттик реестрлери жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2012-жылдын 23-мартында N 18 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  Ө.Бабанов