КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2000-жылдын 9-июну N 330

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Фирмалык аталыштарды каттагандыгы үчүн алынуучу

алымдар жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу

“Фирмалык аталыштар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Фирмалык аталыштарды каттагандыгы үчүн алынуучу алымдар жөнүндө Жобо бекитилсин.

2. Бул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

Премьер-министр                                                                                                              А.Муралиев