КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартибин бекитүү тууралуу”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартибин бекитүү тууралуу”

Бишкек шаары

2012-жылдын 29-февралы N 156

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык

издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат

берүүнүн тартибин бекитүү тууралуу

“Патент мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркемеге ылайык Ойлоп табууга өтүнмө боюнча маалыматтык издөө жүргүзүүнүн жана ал жөнүндө маалымат берүүнүн тартиби бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2012-жылдын 2-мартында N 18 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  Ө.Бабанов