КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө”

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

1999-жылдын 14-майы N 260

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана

автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2001-жылдын 15-майындагы N 233 токтомунун,

2008-жылдын 16-августундагы N 461 токтомунун

редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдары жөнүндө Жобо бекитилсин.

2. Автордук укук, эриш-аркак укуктардын объектилерин жана автордук келишимдерди каттоо жыйымдарынын суммасы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик патент кызматынын эсебине чегерилээри жана каттоону жүзөгө ашырууга байланыштуу чыгымдарды жабууга карата колдонулаары аныкталсын.

(КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233, 2008-жылдын 16-ав-

густундагы N 461 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

3. Ушул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  А.Муралиев