КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2002-жылдын 22-июлу N 488

Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын   “Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”  Мыйзамын ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген: Автордук укуктун жана чектеш укуктардын объектилерин пайдалангандыгы үчүн автордук сый акылардын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын органдары интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына автордук укук жана чектеш укуктар объектилеринин пайдалануучулары жөнүндө маалыматтарды алууга көмөк көрсөтүшсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Коомдун кенчине өткөн чыгармаларды пайдалангандык үчүн аларды эл алдында аткаруу үчүн белеттерди сатуудан түшкөн дүң жыйымдын же ар бир чыгарылган нусканын сатык баасынын 0,5 проценти өлчөмүндө Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик фондуна которуу белгиленсин.

4. Күчүн жоготту деп эсептелишсин:

– “Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1988-жылдын 30-декабрындагы N 496 “Адабият жана искусство чыгармаларын эл алдында аткаргандык жана башкача пайдалангандык үчүн автордук акынын ставкалары жөнүндө” жана 1988-жылдын 30-декабрындагы N 497 “Илимдин, адабияттын жана искусствонун чыгармаларын басып чыгаргандык үчүн автордук акынын ставкалары жөнүндө” токтомдоруна езгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын ССР Министрлер Советинин 1990-жылдын 3-октябрындагы N 290 токтому;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 17-декабрындагы N 832 “Автордук укукту жана чектеш укуктарды пайдалангандык үчүн автордук сый акынын минималдуу ставкалары жөнүндө” токтому;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө” токтомунун 3-пункту.

5. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы N 280 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

Кыргыз Ресчпубликасынын Премьер-министри

Н.Танаев