КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын коргоо маселелери жөнүндө”

Бишкек шаары, Өкмөт үйү

2001-жылдын 28-ноябры N 743

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын

коргоо маселелери жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2005-жылдын 12-январындагы N 18 токтомунун

редакциясына ылайык)

 “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөндөгү мамлекеттик органдарга товарлардын өзгөчө касиеттерин, белгилүү сапаттарын жана башка мүнөздөмөлөрүн аныктоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укук тапшырылсын:

Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүктүрүү, өнөр жай жана соода министрлиги – өнөр жайлык-техникалык багыттагы товарларга карата;

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине – айыл чарба өндүрүшүнүн товарларына карата;

Кыргыз Республикасынын Билим жана маданият министрлигине – көркөм жана элдик кол өнөрчүлүк буюмдарына карата;

Кыргыз Республикасынын Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агентствого жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агентствого – товардын өзгөчө касиеттери, белгилүү сапаттары же башка мүнөздөмөлөрү, анын ичинде минералдык заттан чыгарылган товарга байланышкан географиялык жерлердин чектерин аныктоого карата;

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Дары-дармектер менен камсыз кылуу жана медициналык департаментине – дары өсүмдүктөрүнө карата;

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин табигый минералдык суулар, туздар, дары ылайларына карата.

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 12-январындагы N 18 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Жогоркуда аталган мамлекеттик органдар жана уюмдар.

– ишкердик кылуучу юридикалык тараптар менен жеке адамдардын арыздарын карап чыгуу жана ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн маселелер боюнча корутунду берүү боюнча комиссия түзүшсүн;

– ушул токтомдун 1-пунктунда көрсөтүлгөн маселелер боюнча корутунду берүүнү кошумча акы албастан өздөрүнүн иш милдеттеринин чектеринде ишке ашырылысын.

3. Юридикалык жак жана жеке адамдар тарабынан товардын чыккан жердин аталышын катоону өз ыктыярдык негизинде жүргүзүлөт.

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кыргыз Республикасынын Премьер-министр Аппаратынын социалдык-маданий өнүктүрүү бөлүмүнө тапшырылсын.

5. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.

Премьер-министр                                                                                            К.Бакиев