КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү,

2000-жылдын 24-августу N 520

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу

(КР Өкмөтүнүн 2000-жылдын 7-декабрындагы N 722, 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө тиркелген жобо бекитилсин.

2..(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

3..(КР Өкмөтүнүн 2000-жылдын 7-декабрындагы N 722 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4. Бул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

А.Муралиев