КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы, же бастырып чыгаргандыгы, үчүн автордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү тууралу Жобону бекитүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2000-жылдын 20-апрели N 225

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин

жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу

аткаргандыгы, же бастырып чыгаргандыгы, үчүн автордук

сый акынын минималдык өлчөмдөрү тууралу Жобону

бекитүү жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2001-жылдын 15-майындагы N 233 токтомунун

редакциясына ылайык)

“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”  Кыргыз Рсспубликасынын Мыйзамына ылайык жана автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жаратууда, аларды угуучулардын алдында аткарууда же бастырып чыгарууда авторлор менен заказчылардын ортосунда пайда болуучу мамилерди жөнгө салуу макстында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1.Автордук укук менен чектеш укуктардын объектилерин жараткандыгы, аларды угуучулар алдында биринчи жолу аткаргандыгы, же бастырып чыгаргандыгы үчүн атордук сый акынын минималдык өлчөмдөрү жөнүндө тиркелген Жобо бекитилсин.

2. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдүккө алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосуна жүктөлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Бул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

Премьер-министр                                                                                            А.Муралиев