КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу”

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2000-жылдын 27-апрели N 242

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар,

пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө

Жобону бекитүү тууралуу

Жашыруун ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди жана жашыруун өнөр жай үлгүлөрүн түзүүгө, укуктук жактан коргоого жана пайдаланууга байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагындагы мамилелерди жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын жашыруун ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер жана өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө тиркелген Жобобекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери, административдик ведомстволору ушул токтомду жетекчиликке алышсын.

3. Токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

Премьер-министр                                                                                                            А.Муралиев