КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелерин бекитүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары

2012-жылдын 29-февралы N 153

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Товарлар чыгарылган жерлердин

аталышын каттоого жана пайдаланууга

укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган

товарлар чыгарылган жерлердин аталышын

пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү

түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун

эрежелерин бекитүү жөнүндө

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу максаттарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркемеге ылайык Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2012-жылдын 2-мартында N 18 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  Ө.Бабанов