КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “ектеш укуктар объектилери жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелерин, Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин, Автордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү тууралуу”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “ектеш укуктар объектилери жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелерин, Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин, Автордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү тууралуу”

2011-жылдын 29-ноябры N 748

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Автордук укук объектилерине автордук келишимдерди,

чектеш укуктар объектилери жаатындагы келишимдерди,

интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды

өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана

каттоонун эрежелерин, Интегралдык микросхемалардын

топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн,

түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин,

Автордук укук жана чектеш укуктар объектисин

каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана

карап чыгуунун эрежелерин бекитүү тууралуу

“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө”“Электрондук-эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалымат базаларын укуктук коргоо жөнүндө” жана “Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөндөгү тиркелгендер бекитилсин:

– Автордук укук объектилерине автордук келишимдерди, чектеш укуктар объектилери жаатындагы келишимдерди, интегралдык микросхемалардын топологияларына укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимдерди карап чыгуунун жана каттоонун эрежелери;

– Интегралдык микросхемалардын топологияларын расмий каттоого өтүнмөнү тариздөөнүн, түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери;

– Автордук укук жана чектеш укуктар объектисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  А.Атамбаев