КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө”

Бишкек шаары

2011-жылдын 29-ноябры N 747

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун

жана каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө

“Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартиби бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  А.Атамбаев