КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Фирмалык аталышты каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө”

Бишкек шаары

2011-жылдын 29-ноябры N 746

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Фирмалык аталышты каттоого өтүнмө

түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун

эрежелерин бекитүү жөнүндө

“Фирмалык аталыштар жөнүндө”   Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген Фирмалык аталышты каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелери бекитилсин.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күндөн эрте болбогон убакытта күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                  А.Атамбаев