КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө”

Бишкек шаары

2011-жылдын 5-январы N 7

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз

Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун

эрежелерин, Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын

патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелерин, Өнөр жай

үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу

мөөнөтүн узартуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын  Патент мыйзамына, “Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

– Фармацевтикага тийиштүү болгон ойлоп табууга берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелери;

– Пайдалуу моделге берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелери;

– Өнөр жай үлгүсүнө берилген Кыргыз Республикасынын патентинин колдонуу мөөнөтүн узартуунун эрежелери.

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасында 2011-жылдын 11-январында N 2 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  А.Атамбаев