КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнү

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2004-жылдын 23-февралы N 93

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Интеллектуалдык менчик жаатында тартип

бузууларга каршы аракеттенүү боюнча

ведомстволор аралык комиссия жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы N 887, 2006-жылдын 8-февралындагы N 75, 2006-жылдын 27-сентябрындагы N 695, 2007-жылдын 27-августундагы N 377, 2008-жылдын 28-июлундагы N 402, 2011-жылдын 13-июнундагы N 305, 2012-жылдын 25-майындагы N 318, 2012-жылдын 31-декабрындагы N 878, 2014-жылдын 4-июлундагы № 373 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Интеллектуалдык менчик укугун коргоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын иштерин координациялоо жана өз ара аракетин камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлсүн.

2. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө жобо;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын курамы.

3. “Кыргыз Республикасынын 2000-2010 жылдарга интеллектуалдык системасын өнүктүрүү боюнча “Интеллект” мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 5-декабрындагы N 721 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

– IV бөлүмдүн “Интеллектуалдык менчик укугун ишке ашыруунун чакан системасы” деген 4-бөлүмчөсүндөгү төртүнчү абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

“- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында интеллектуалдык менчик укуктарын ишке ашыруу жана тартип бузууларга бөгөт коюу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын иш-аракетин уюштуруу-усулдук жактан камсыздоо;”

4. (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 8-февралындагы N 75 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

– “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствонун кеңейтилген коллегиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 24-ноябрындагы N 638 токтому;

– “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-майындагы N 233 токтомунун 11-пункту;

– “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 31-июлундагы N 403 токтому.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

Н.Танаев

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2004-жылдын 23-февралындагы
N 93 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жаатында тартип бузууларга каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын
КУРАМЫ

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-майындагы N 318; 2012-жылдын 31-декабрындагы N 878, 2014-жылдын 4-июлундагы № 373 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновациялар маселесин тейлеген вице-премьер-министри, Ведомстволор аралык комиссиянын төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасы, Ведомстволор аралык комиссиянын төрагасынын орун басары.

Комиссия мүчөлөрү:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмүнүн башчысы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы;

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы;

Кыргыз Республикасынын ички иштер министри;

Кыргыз Республикасынын экономика министри;

Кыргыз Республикасынын юстиция министри;

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри;

Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министри;

Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри;

Кыргыз Республикасынын маданият жана туризм министри;

Бишкек шаарынын мэри (макулдашуу боюнча);

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын (финансы полициясы) төрагасы;

Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлигинин алдындагы Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун директору;

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директору.