КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катарында пайдалануу тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2007-жылдын 31-январы N 26

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин,

товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын

жана фирмалык аталыштарды “Интернет”

түйүнүндө дарек катарында

пайдалануу тартиби

жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-апрелиндеги № 200 токтомунун редакциясына ылайык)

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана “Фирмалык аталыштар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жана товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык, аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катарында Кыргыз Республикасынын аймагында пайдалануу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды “Интернет” түйүнүндө дарек катары колдонуунун тиркелген Тартиби бекитилсин.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-апрелиндеги № 200 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  А.Исабеков