КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ  Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тартиби жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2006-жылдын 13-февралы N 94

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде

Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган

атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү

жана сөз айкаштарын пайдалануунун

тартиби жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 89-статьясына, “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жана товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдаланууну тартипке салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануунун тиркелген Тартиби бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттикке товардак белгилерди жана тейлөө белгилерин мамлекеттик каттоону жүргүзүүдө товардык белгилерде жана тейлөө белгилеринде Кыргыз Республикасынын толук же кыскартылган атын жана анын негизинде түзүлгөн сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдалануу жөнүндө маселелерди чечүү укугу берилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агенттик өзүнүн чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

4. “Товардык белгилерде (тейлөө белгилеринде) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикасын, атын пайдалануу менен байланышкан маселелер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 28-мартындагы N 136 токтому күчүн жоготту деп табылсын.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын социалдык жана маданий өнүктүрүү башкармалыгына жүктөлсүн.

Премьер-министр                                                                                                            Ф.Кулов