КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Рационализатордук сунушту каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2004-жылдын 27-апрели N 297

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Рационализатордук сунушту каттоо үчүн жыйымдар

жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

“Кыргыз Республикасындагы рационализатордук сунуштар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 27-майындагы N 336 токтомун аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Рационализатордук сунушту каттоо үчүн жыйымдар жөнүндө тиркелген жобо бекитилсин.

2. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

Премьер-министр                                                                                                                            Н.Танаев