КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2002-жылдын 27-майы N 336

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Кыргыз Республикасындагы рационализатордук

сунуш жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасындагы рационализатордуктун натыйжалуулугун арттыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасындагы рационализатордук сунуш жөнүндө тиркелген жобо бекитилсин.

2. Бул токтомдун рационализатордук сунушту каттагандык үчүн алынчу жыйымдарга байланыштуу нормаларынын рационализатордук сунуштун катталганы жөнүндө маалыматтарды жарыялагандык үчүн жыйымдан башкалары 2004-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирээри белгиленсин.

3. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, мамлекеттик комиссиялар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бул токтомду аткарууга кабыл алышсын.

4. Бул токтомдун жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын. 

Премьер-министрдин

милдетин аткаруучу                                                                                                      Н.Танаев

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]