Мыйзамдык ченемдик актылар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу
Жобо
Эреже
Тартиптер