Апелляция

Алымдын багытталышы

Алымдын өлчөмү (эсептик көрсөткүчтөр менен)

23

Аппеляциялык кеңешке каршылыгын билдирүү:

– ойлоп табууга, пайдалуу моделге патент берүүдөн формалдуу же алдын ала экспертизанын жыйынтыгында кабыл алынган баш тартуу жөнүндө чечимге;

75

– ойлоп табууга патент берүүдөн маңызы боюнча экспертизанын жыйынтыгында кабыл алынган баш тартуу жөнүндө чечимге;

150

– ойлоп табууга, пайдалуу моделге патент берүүгө каршы

200

24

Мөөнөтүнөн өткөн ар бир ай үчүн, бирок 12 айдан ашык эмес, өтүнмө ээсинин мыйзамда белгиленген мөөнөтүн өткөргөндүгүн калыбына келтирүү:

– формалдуу экспертизанын жүрүшүндө суроо-талап боюнча кошумча материалдарды, оңдолгон же жок документтерди берүүнү;

30

– өтүнмө боюнча ойлоп табуунун бирдиктүүлүк талаптарын бузгандыгы жөнүндө билдирүүгө жоошу;

30

– алдын ала экспертиза же маңызы боюнча өтүнмөнүн экспертиза процессиндеги суроо-талап боюнча кошумча материалдарды берүүнү;

30

– Апелляциялык кеңешке формалдуу же алдын ала экспертизанын же маңызы боюнча өтүнмөнүн экспертизасынын жыйынтыгында кабыл алынган ойлоп табууга, пайдалуу моделге патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге каршылык арызын берүүнү

30