Статистика

Ойлоп табуулар

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр,бардыгы

14

11

3183

  • улуттук өтүнмө ээлеринен

13

10

2725

  • чет өлкөлүк  өтүнмө ээлеринен

1

1

235

  • РСТ жол-жобосу боюнча

0

0

194

  • ЕАПКжол-жобосу боюнча

0

0

28

Мамлекеттик реестринде  катталган

12

2249

КР аймагында корголуучу ойлоп табуулар,бардыгы

2015-ж. 30.04

2016-ж. 30.04

 

4044

 

4017

алардын ичинде:

  • улуттук жол-жобосу боюнча

390

361

  • евразиялык патенттер

3654

3656