Ойлоп табуулар
Катталган
Ноябрь 2019ж.
   Жалпы катталгандар
( 1993ж.-30.11.19ж.чейин)
Корголуп тургандардын саны
(с 1993г. по 30.11.19 г.)
52569222