Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2003-жылдын 30-июну N 396

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. “Туруктуу иштөөчү көргөзмө-ярмарка комплекси бар “Табылга” инновациялык технологиялар борборун “Табылга” мамлекеттик инновациялык технологиялар борборуна айландыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 5-сентябрындагы N 607 токтомунун аталышында жана бардык текст боюнча “Табылга” мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору” деген сөздөр “Инновация” мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөдө алмаштырылсын.

2. “Кыргыз-Өзбек университетине караштуу “Табигый Таш” илимий-изилдөө борбору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 26-сентябрындагы N 655 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын таш казуу жана ташты иштетүү өнөр жайын этап менен жандандыруу боюнча иш-чаралар планынын 3-пунктунда “Табылга” ИТБсы” деген сөздөр “Инновация” МИТБсы” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

3. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик инновациялык фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 27-январындагы N 28 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

– бүткүл текст боюнча “Табылга” мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору” деген сөздөр “Инновация” мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөдө алмаштырылсын;

– 4-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

“бюджеттик каражаттарды кайтарып берүү негизинде пайдалануу механизмин иштеп чыксын.”;

– жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик инновациялык фонд жөнүндө жободо:

бүткүл текст боюнча “Табылга” мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору” деген сөздөр “Инновация” мамлекеттик инновациялык технологиялар борбору” деген сөздөр менен тиешелүү жөндөмөдө алмаштырылсын;

– 5-пунктта “утурумдук эсеп” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эсептер” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Илим жана интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик агентствосу өз чечимдерин ушул токтомго ылайык келтирсин.

5. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин Аппаратынын социалдык-маданий өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлсүн.

Премьер-министр Н.Танаев