Аталышы

Датасы, №

ТОКТОМ

1

2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө

2017-жылдын 6-июлу № 424