“2017-2021-жж. Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн Мамлекеттик программасынын” Иш-чаралар планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 2017-жыл үчүн ОТЧЕТУ