Отчет Кыргызпатента о ходе реализации Плана мероприятий «Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг.» за I-е полугодие 2020 год

Отчет Кыргызпатента о ходе реализации Плана мероприятий «Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг.» за  2019 год

Отчет Кыргызпатента о ходе реализации Плана мероприятий «Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг.» за I-е полугодие 2019 год

Отчет Кыргызпатента о ходе реализации Плана мероприятий «Государственной программы развития интеллектуальной собственности в Кыргызской Республике на 2017-2021 гг.» за  2018 год

“2017-2021-жж. Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн Мамлекеттик программасынын” Иш-чаралар планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө Кыргызпатенттин 2017-жыл үчүн ОТЧЕТУ