18
Май

Жаштарды тарбиялоодо Айтматовдун чыгармаларынын ролу

“Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгына ылайык жана  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан  бекитилген Чыңгыз Айтматовдун 90  жылдыгын  улуттук жана эл аралык деңгээлде өткөрүү боюнча планын ишке ашыруу максатында 2018-жылдын 18-майында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы (Кыргызпатент) И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен биргеликте “Жаштарды тарбиялоодо Айтматовдун чыгармаларынын ролу” аттуу форум өткөрдү.

Форумдун негизги максаты — заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын элдин калың катмарына жайылтуу жана анын тематикаларынын көп кырдуулугунун аркасында жаштарды ыймандуулукка, адеп-ахлактуулукка чакыруу.

Форумдун ачылышында Кыргызпатенттин төрайымы Динара Молдошева, И. Арабаев атындагы КМУнун ректору Төлөбек Абдырахманов, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев, Билим жана илим министрлигинин статс-катчысы Жапаркул Ташиев, академик Абдылдажан Акматалиев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Тынчтыкбек Нурманбетовдор куттуктоо сөздөрүн айтышты жана форумдун ишине ийгилик каалашты.

Форумдун уюштуруучуларына жана катышуучуларына улуу жазуучунун карындашы Роза Айтматова терең ыраазычылыгын билдирип, залкар инсандын басып өткөн жолу тууралуу кыскача баяндап берди.

Иш-чаранын конокторунун катарын Түркия мамлекетинен келген конок Гази университетинин профессору, доктор Женгел Кулия Касапоглу айым толуктап, кыргыз тилинде баяндама жасап, Айтматовдун чыгармаларынан үзүндү окуп берди.

Борборубуздун № 69 мектеп-гимназиясынын окуучулары Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү аткарышып, жазуучунун чыгармаларынын кичинекей каармандары иш-чаранын көркүн  ачышты .

Форумдун Пленардык отурумунда Кыргыз  Республикасынын  Улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү Осмонакун Ибраимов — «Чыңгыз  Айтматов – ааламдык   жазуучу»; И. Арабаев  атындагы  КМУнун   профессору Илимкан Лайлиева — «Айтматовдун чыгармачылыгы жана орус классикалык адабият»; Кыргыз-Түрк  Манас  университетинин    профессору   Мехмет  Айдын — «Ч. Айтматовдун акыркы чыгармасындагы окуялар өткөн чыныгы жер же ойдон чыгарылган жер маселеси» деген аталыштагы баяндамаларды окушту.

  Ошондой эле форумдун жүрүшүндө төмөнкү багыттарда секциялык иштер жүрдү:

  1. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы ыйман, адеп маселесинин лингвистикалык аспектиде каралышы;
  2. Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы тарбия, маданият маселелеринин көркөм адабиятта изилдениши;
  3. Ч. Айтматовдун чыгармаларын окутууда маданияттуулукка тарбиялоонун педагогикалык  аспектиси;
  4. Ч. Айтматовдун чыгармалары Кыргыз киносунун калыптаныш жолу катары;
  5. Кыргыз элдик педагогикасынын Ч. Айтматовдун чыгармаларында чагылдырылышы;
  6. Ч. Айтматовдун чыгармалары кыргыз искусствосунун объектиси катары ж.б.

Форумдун алкагында улуу жазуучунун Ата-Бейиттеги эстелигине гүл коюлуп, куран окулду.

Андан сырткары, Айтматовдун чыгармалары боюнча сүрөт көргөзмөсү болду. Секцияларда айтылган ойлор түштөн кийинки жалпы жыйында талкууланып, мыкты иштерге Кыргызпатенттин дипломдору жана сертификаттары тапшырылды, анын жыйынтыгы боюнча кошумча резолюция кабыл алынмакчы.

Форумдун ишине Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын төрагасы, окумуштуулар, академиктер, жогорку окуу жайлардын окутуучулары, аспиранттар, жазуучунун туугандары жана башкалар катышты.

16
Май

Кыргызпатент представляет информацию по товарному знаку «ZANOZA»

14 января 2016 года в Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) поступила заявка регистрационный № 20160011.3 Рябушкина А. А. на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ZANOZA». По заявке была проведена экспертиза в соответствии с требованиями статей 9 и 10 Закона Кыргызской Республики «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Договором о законах по товарным знакам (ТLТ) и Сингапурского договора о законах по товарным знакам, ратифицированного Кыргызской Республикой Законом от 5 апреля 2008 года №51. Стоит отметить, что данные международные договоры предусматривают упрощение процедуры регистрации товарных знаков.

По результатам проведенной экспертизы 6 сентября 2016 года по заявке регистрационный № 20160011.3 вынесено  решение о регистрации товарного знака «ZANOZA», в отношении товаров и услуг 16 и 35 классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ), свидетельство №14051, владелец Рябушкин А. А.

21 февраля 2017 года в  Апелляционный совет поступило возражение  от ИП Джумалиева С. М. о признании вышеобозначенной регистрации недействительной в связи с нарушением его авторских прав.

6 июня 2017 года Апелляционный совет вынес решение об отказе в удовлетворении возражения Джумалиева С. М., поскольку рассмотрение вопросов о защите авторских прав не входит в компетенцию Апелляционного совета и доказательств, подтверждающих обоснованность заявленных требований, в том числе первичного опубликования изображения под именем автора Джумалиева С. М.  либо приоритетного обращения за регистрацией товарного знака «ZANOZA» на имя Джумалиева С. М. представлено не было. Об указанных обстоятельствах также отмечено в судебных актах двух инстанций, которые рассматривали дело по отмене решения Апелляционного совета. Более того, судебными актами подтверждается тот факт, что регистрация товарного знака «ZANOZA» произведена в соответствии как с требованиями норм Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», так и, в соответствии с международными обязательствами, взятыми Кыргызской Республикой в рамках международных договоров, таких как Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Договора о законах по товарным знакам (ТLТ) и Сингапурского договора о законах по товарным знакам.

16
Май

Талант Конокбаев назначен статс-секретарем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Конокбаев Талант Абдыкадырович назначен статс-секретарем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.

15
Май

В Бишкеке состоялся круглый стол по созданию и развитию технопарков на тему: «Успешные технопарки и лучшая практика»

15 мая 2018 года Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) организовала круглый стол на тему: «Успешные технопарки и лучшая практика».

Целью круглого стола являлся обмен опытом развития технопарков, обсуждение возможных путей привлечения финансирования в создание и развитие технопарков Кыргызской Республики.

Открывая работу круглого стола, председатель Кыргызпатента Динара Молдошева отметила актуальность двустороннего взаимодействия с Эстонским центром по интеллектуальной собственности, в частности по вопросам создания и развития технопарков в Кыргызской Республике.

«Как показывает практика, технопарки являются одними из главных субъектов развития инновационной деятельности.  В этом и заключается актуальность создания технопарков в Кыргызской Республике», — сказала в своей приветственной речи Молдошева. По ее словам проработка вопросов выведения технопарков на более эффективную работу одна из задач Кыргызпатента и проведенного ведомством конкурса по созданию технопарков на базе ВУЗов.

По данным эстонских специалистов  технопарки Эстонии привлекают огромное количество инвестиций, тем самым повышая экономику страны. В большинстве случаев они созданы на базе ВУЗов этой страны и нацелены на поддержку стартапов  и инновационных проектов, которые предоставляют своим резидентам профессиональную экспертную поддержку и регулярные встречи с инвесторами.

Генеральный директор Эстонского центра по интеллектуальной собственности и передачи технологий Мариус Кунингас выразил удовлетворение итогами встреч и взаимовыгодному сотрудничеству с Кыргызпатентом. В своем выступлении он отметил заинтересованность в развитии отношений и обмена опытом в области развития технопарков.

Участники круглого стола обсуждали возможные пути привлечения финансирования в создание и развитие технопарков, говорили о том, каким должен быть полноценный технопарк, проблемах и перспективах создания технопарков.

В ходе круглого стола был презентован ряд докладов. Так, о необходимых мерах реформы системы организации науки в Кыргызской Республике, а также связанных с ними задачами и вопросами говорил в своем докладе  заместитель министра образования и науки Абдиманнап Муратов.

О проблемах создания технопарков в ВУЗах Кыргызской Республике выступил с докладом профессор Раимкул Мендекеев.

О совместной работе предприятий и научных учреждений Эстонии говорила в своем докладе Эне Таммсаар директор BioCC OÜ. Она подчеркнула, что сотрудничество повышает осведомленность работников в инновациях, поскольку они вовлечены в научные разработки на разных этапах. По ее словам при сотрудничестве с докторантами и магистрантами на предприятиях усиливается научно-исследовательская деятельность. «Внедрение и реализация на рынке новых продуктов повышает инновацию и конкурентную способность предприятий, а реализация на рынке новых продуктов с дополнительной ценностью повышает экспорт предприятий», — сказала Эне Таммсаар.

О концепции создания технопарка на территории Национальной академии наук Кыргызской Республики рассказал директор института машиноведения НАН КР Бакытбек Султаналиев.

С интересными для Кыргызстана докладами об опыте работы технопарков в Эстонии и Австрии выступили Тоомас Ноорем, исполнительный директор Тартуского научного парка и эксперт Кристиан Гессл.

В заключение участники круглого стола выразили благодарность Кыргызпатенту за организацию актуального мероприятия и обмен опытом. По общему мнению участников такого рода совместные работы способствуют положительному решению задач в этой области.

В работе круглого стола приняли участие Генеральный директор Эстонского центра по интеллектуальной собственности и передачи технологий Мариус Кунингас, председатель Тартуского научного парка Тоомас Ноорем,  Президент BioCC (Научно-практический центр) Эне Таммсаар, эксперт по практике работы технопарков в Австрии Кристиан Гессл, представители бизнес сообщества, изобретатели, научно-исследовательские институты Национальной академии наук Кыргызской Республики.

14
Май

В Кыргызпатенте состоялась очередная встреча с делегацией Эстонии

14 мая 2018 года, накануне проведения круглого стола на тему: «Успешные технопарки и лучшая практика» в Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики  (Кыргызпатент) состоялась рабочая встреча председателя Кыргызпатента Динары Молдошевой с делегацией Эстонии, во главе с Генеральным директором Эстонского центра по интеллектуальной собственности и передачи технологий (EIPTTC) Мариусом  Кунингасом.

В составе делегации Эстонии присутствовали исполнительный директор Тартуского научного парка Тоомас Ноорем, директор BioCC OÜ Эне Таммсаар и вице-президент Исполнительного комитета АТО Гагаузия Кристиан Гессл.

Очередная рабочая встреча состоялась в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Кыргызпатента с EIPTTC, на ней обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности вопросы взаимодействия по развитию технопарков и проведению мероприятий в этой области.

По результатам данной встречи, эстонской стороной было предложено обучение представителей технопарков Кыргызской Республики. Обучение даст знания об основах научных парков, процедур планирования, структура, сотрудничестве с университетами, передачи технологий и знаний. Тренинг основан на эстонском и европейском опыте и лучших практиках переходных экономик.

14
Май

Интеллектуальная собственность глазами школьников

Государственный фонд интеллектуальной собственности при Кыргызпатенте в детском образовательном центре “Мээрим” на базе средней школы № 42 “Керме-Тоо” города Ош провел конкурс-викторину среди школьников на тему:  “Интеллектуальная собственность глазами школьников”.

Цель данного мероприятия – активизация творческой, интеллектуальной инициативы школьников, вовлечения их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры, а также выявление талантливых, одаренных обучающихся в области научного, технического и художественного творчества детей, оказание им моральной и материальной поддержки.

Экспертиза конкурса-викторины осуществлялась членами-жюри из профессорско-преподавательского состава  ВУЗов ОшГУ, ОшТУ, ОшГСУ и представителями Кыргызпатента.

23 апреля  текущего года проводился отборочный тур конкурса-викторины. Прошедшие предварительный отбор показали свои знания  в трех следующих номинациях: поэзия,  рисунок, знания об интеллектуальной собственности.

Решением членов жюри были награждены дипломами Кыргызпатента и денежными призами следующие команды:

— Детский образовательный центр»Мээрим» – дипломом   I степени и 9000 сом;

— СШ №18 им. А.Навои – дипломом   I степени  и 9000 сом;

— Школа-гимназия “Олимп” – дипломом   II степени и 6000 сом;

— СШ № 22 им. С. Шарипова – дипломом   II степени и 6000 сом;

— Школа-гимназия № 50 им. П. Ж. Нышанова – дипломом   III степени и  4000 сом;

— СШ № 43 им. Бабура – дипломом   III степени  и 4000 сом;

— СШ №42 – дипломом   III степени и 4000 сом.

А также в качестве поощрения были награждены дипломами и денежными  призами в сумме 2 500 сом следующие команды:

  • СШ №27им. XXVI партсъезда;
  • СШ №34 им. Ч.Тулобердиева.

Всего в мероприятии приняло участие 84 школьника, из 12 школьных  команд.

8
Май

Заведующего отделом кадров Кыргызпатента проводили на заслуженный отдых

8 мая 2018 года коллектив Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) проводил заведующего отделом кадров ведомства Джаныке Казакова  на заслуженный отдых. В Кыргызпатенте Казаков проработал более 10 лет.

За плодотворную работу, значительный вклад в развитие и совершенствование системы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики председатель Кыргызпатента Динара Молдошева наградила Джаныке Казакова  нагрудным знаком «Отличник патентной службы» Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики.

2
Май

Динара Молдошева назначена председателем Кыргызпатента

Распоряжением Правительства Кыргызской Республики  от 2 мая 2018 года Молдошева Динара Автандиловна назначена председателем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент).

2
Май

Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений

Начальник управления инноваций и стратегического развития Кыргызпатента О.Козубаев принял участие в Республиканском семинаре «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских учреждений», который проходил 26-27 апреля 2018 года в г. Полоцк, Республика Беларусь. В работе семинара приняли участие представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, патентных ведомств Республики Беларусь, Украины, Российской Федерации и Кыргызской Республики.

Целью семинара являлся обмен опытом по проведению политики интеллектуальной собственности в университетах и научно-исследовательских институтах и важность партнерства между академической наукой и промышленностью. Успешной практикой в этом направлении выделились Полоцкий государственный университет Белоруссии и Ягеллонский университет Польши, где одним изобретением университеты получили выгоду на миллиарды долларов. Также было отмечено о важности обязательного включения дисциплины «Интеллектуальная собственности» в вузах и в некоторых присутствующих странах было принято на уровне законов. Семинар стал актуальной площадкой для обмена опытом в области важности образования интеллектуальной собственности, укрепление связи и взаимодействие университетов и научно-исследовательских учреждений с производством и бизнесом.

27
Апр

В Госрезиденции Ала-Арча по случаю Международного дня интеллектуальной собственности наградили творческих людей и изобретателей рядом международных и правительственных награ

Сегодня, 27 апреля 2018 года вице-премьер-министр Кыргызской Республики Алтынай Омурбекова поздравила творческих людей, чей созидательный труд связан с новаторством, изобретательством, литературой и искусством, а также коллектив Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) с Международным и Национальным днем интеллектуальной собственности и 25-летием становления системы интеллектуальной собственности Кыргызской Республики.

Как отметила в поздравлении Алтынай Омурбекова, эффективность системы правовой охраны интеллектуальной собственности во многом определяет творческую активность авторов, ученых, изобретателей и бизнес среды, оказывает положительное влияние на процессы научно-технического, культурного и экономического развития стран мирового сообщества.

«Перед нами стоит множество задач, но главная из них заключается в том, чтобы создать такие условия для жизни и работы людей, которые будут стимулировать появление большего количества новых идей, изобретений, произведений культуры и искусства, которые послужат неиссякаемым инновационным источником экономического роста», — сказала вице-премьер-министр.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики наградила Почетной грамотой Правительства Кыргызской Республики эксперта Отела экспертизы товарных знаков Кыргызпатента Дариху Иманалиеву.

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики вручила Золотую медаль Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в номинации «Лучший изобретатель» — Сергею Степанову, Золотую медаль ВОИС в номинации «За творческие достижения» — заместителю председателя Национального союза писателей Тынчтыкбеку Нурмамбетову, Золотую медаль ВОИС в номинации «Лучшее предприятие в сфере интеллектуальной собственности» — руководителю ОсОО «Электрофарфор» Владимиру Шипилову, Золотую медаль Евразийской патентной организации им. В.И. Блинникова в номинации «За вклад в патентное дело» Владимиру Даровских.

В ходе торжественного собрания вице-премьер-министр Кыргызской Республики наградила победителей республиканского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности».

Статуэтка и Диплом 1 степени в номинации «Акыл табылга» (Лучшее изобретение) присуждены изобретению «Рабочее оборудование

гидравлического бульдозера». (Авторы: Куттубек Исаков, Женишбек Тургумбаев, Аманбек Алтыбаев, Алик Бейшеналиев, Арстанбек Чопоев).

Статуэтки и Дипломы 1 степени в номинации «Мыкты бренд» (Лучшая торговая марка) присуждены товарным знакам «Дордой» и «Игры кочевников».

Статуэтка и Диплом 1 степени в номинации «Интеллектуалдык өнөктөштүк» (Содействие в обеспечении уважения к интеллектуальной собственности) присуждены Кыргызской Государственной юридической Академии при Правительстве Кыргызской Республики.

Статуэткой и Дипломом 1 степени в номинации «Канатташ» (Плодотворное сотрудничество в сфере авторского права) награждена Общественная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики.

Статуэткой и Дипломом 1 степени в номинации «Келечек жаратман» (Юный техник) награжден ученик 7 класса средней школы им. Э. Султанбекова г. Талас, воспитанник кружка «Жаш техник» Детского образовательного центра г. Талас Марлис уулу Төрөгелди. Проект — «Буровая техника» и «Аппарат для производства курута».

Алтынай Омурбекова также наградила победителей республиканского конкурса по созданию технопарков в высших учебных заведениях.

Сертификат на сумму 1 900 000 сом вручен Ошскому технологическому университету им. М. Адышева.

Сертификат на сумму 2 000 000 сом вручен Кыргызскому государственному университету строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова.

Сертификат на сумму 1 900 000 сом вручен Кыргызскому государственному техническому университету им. И. Раззакова.

Кроме того, вице-премьер-министр вручила сертификаты на получение гранта победителям республиканского конкурса «Лучший инновационный проект» Олегу Пахомееву и Дамире Токоевой на реализацию проекта «Селекция и первичное семеноводство сортов мягкой озимой пшеницы для условий богары Кыргызской Республики», Мамасабыру Ураимову, на реализацию проекта «Гидравлический перфоратор с гидравлическим механизмом поворота бурового инструмента для бурения шпуров ударно-поворотным способом», Тынчтыку Муканову, на реализацию проекта «Построение производственной модели водовыпуска-стабилизатора расхода воды из каналов с бурным режимом течения», Абдиумаматкадыру Аширалиеву, на реализацию проекта «Внедрение

парового водогрейного котла нового принципа действия, для отопления учебного корпуса с целью экономии электроэнергии».

И. о. председателя Кыргызпатента Самат Байзаков отметил весомый вклад в развитие системы интеллектуальной собственности плеяды талантливых руководителей, таких как Роман Оморов, Надырбек Турганбаев, Зина Исабаева, Ажибай Калмаматов, Марат Назарбеков, Абдыллабек улуу Манас, Досалы Эсеналиев.

«В этот праздничный день, хотелось бы пожелать всем людям, наделенным творческим даром, как можно эффективнее использовать возможности, предлагаемые системой интеллектуальной собственности, формировать новые ценности, превращать свои творческие ресурсы в экономические активы, способные генерировать материальные блага и способствовать построению лучшего будущего для всех граждан нашей страны», — сказал и. о. председателя Кыргызпатента.

Байзаков вручил дипломы 2 и 3 степени победителям республиканского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности, почетные грамоты Кыргызпатента преподавателям КГЮА и Академии МВД. Были вручены грамоты и единовременные стипендии координаторам Центра поддержки технологий и инноваций, студентам за успехи в научно-исследовательской и изобретательской деятельности, а также победителям республиканских и областных конкурсов технического творчества среди школьников.

Награжденные Золотыми медалями и грамотами лица поблагодарили правительство Кыргызской Республики за высокую оценку их труда и выразили огромную благодарность всему коллективу Кыргызпатента за старание и преданность патентному делу.

Кроме того, ряд сотрудников Кыргызпатента, был награжден знаком «Отличник патентной службы» и почетными грамотами ведомства.