24
Сен

Кыргызпатент объявляет о приеме ходатайств на представление кандидатов для присуждения Золотой Медали ВОИС «За творчество»!

Кыргызпатент объявляет о приеме ходатайств на представление кандидатов для присуждения Золотой Медали ВОИС «За творчество»!

Медаль ВОИС «За творчество» присуждается с целью признания заслуг национальных авторов и исполнителей, внесших значительный вклад в культурное и социальное развитие страны.

Право выдвижения Кандидатов на соискание Золотой медали ВОИС представляется министерствам, ведомствам, творческим союзам, научным и научно-исследовательским учреждениям, научно-техническим обществам и общественным организациям Кыргызской Республики.

Представление на награждение Золотой медалью ВОИС подается в секретариат Президиумов Совета авторов, Совета обладателей смежных прав при Кыргызпатенте в срок не позднее 1 ноября текущего года.

С порядком представления кандидатов на присуждение Золотой медали ВОИС можно ознакомиться на официальном сайте Кыргызспатента  http://patent.kg/wp-content/uploads/2021/09/ВОИС-«За-творчество».pdf   или на сайте https://www.wipo.int/ip-outreach/ru/awards/.

По всем вопросам просим обращаться по телефонам: +996 (312) 68 17 31, +996 (555) 778 151 Молдогазиева Аида.

23
Сен

Субрегиональная встреча по развитию сети ЦПТИ в ЦА

23 сентября в онлайн формате прошла cубрегиональная встреча по развитию сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Центральной Азии, организованный Кыргызпатентом совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Цель мероприятия – представить общий обзор последних тенденций, также обмен опытом для реализации программ ВОИС по созданию и развитию ЦПТИ.
В рамках мероприятия представителями ВОИС и стран Центральной Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) были рассмотрены вопросы совершенствования национального, субрегионального и регионального потенциала в сфере оказания услуг по направлениям деятельности центров.
Справочно:
На сегодняшний день функционируют 24 ЦПТИ во всех регионах Кыргызской Республики.
Основными направлениями деятельности ЦПТИ являются следующие услуги:
— обеспечение доступа к специализированным базам данных;
— предоставление общей информации по законодательству Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности;
— обучение навыкам проведения поиска в базах данных и др.
23
Сен

Кыргызпатентте мамлекеттик тил күнү өткөрүлдү!

Бүгүн Кыргызпатентте 23-сентябрь — мамлекеттик тил күнүнө карата “Эгемендүүлүктүн жемиши-Кыргыз Республикасынын Улуттук интеллектуалдык менчик системасынын түптөлүшү” аттуу илимий-практикалык семинар өткөрүлдү.

Семинардын жүрүшүндө ар бир структуралык бөлүмдүн өкүлдөрү өздөрүнүн бөлүмүнүн Кыргызпатент түптөлгөн күндөн тарта жасаган иштери тууралуу мамлекеттик тилде баяндама жасашты.

22
Сен

“Аспиранттар мектебинин» ачылыш аземи өткөрүлдү

Бүгүн, 22-сентябрда Чолпон-Ата шаарында “Аспиранттар мектебинин» ачылыш аземи өткөрүлдү.

Иш-чара Кыргызпатент, Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиясы жана Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулуп жатат.

Иш-чаранын максаты — аспиранттарга жана илим изилдөөчүлөргө диссертацияларды даярдоодо жана коргоодо, илимий макалаларды жарыялоодо көмөк көрсөтүү, алардын илим жана илимий кадрларды аттестациялоо системасындагы коррупциялык тобокелдиктерди жоюу үчүн укуктук түшүнүгүн жогорулатуу, Кыргыз Республикасында илимий чыгармаларды жазууда автордук укукту сактоо маселелерин эскертүү.

Иш-чаранын ачылышында Кыргызпатенттин директору Рахат Керимбаева илим изилдөөчүлөргө кайрылып «жаңы илимий изилдөөлөр, ойлоп табуулар өндүрүшкө жана коммерциялаштырууга жарамдуу, инновациялык багыттагы, өлкөнүн интеллектуалдык потенциалын көрсөткөн продукту болушу керек. Ойлоп табуулардын маани-маңызын өзүңүздөр эмгектенген мектеп, окуу жайдагы окуучуларга, студенттерге жеткирип, келечек муун болгон жаштардын жаркын келечекти тандоосуна себепкер болосуздар деп ишенем. Кыргызпатент сиздердин илимий-изилдөөлөрүңөргө, жаңы ойлоп табууларыңарды ишке ашырууга ар тараптан көмөк көрсөтүүгө даяр» экендигин айтты. Мындан сырткары, Кыргызпатент тарабынан аймактардагы өндүрүштүк долбоорлор үчүн инновациялар, креативдүү индустрия багытында «Кырк районго кырк долбоор», мүмкүнчүлүгү чектелген ойлоп табуучуларды колдоо үчүн да атайын долбоорлор иштелип чыгып жаткандыгын кошумчалады. «Кырк районго кырк долбоордун» алкагында долбоорлорду ишке ашырылышын каржылоо, эл аралык рынокко алып чыгуу маселелери каралат.

24-сентябрга чейин уланган “Аспиранттар мектебине» республикабыздын бардык аймактарынан, Казакстандан, Өзбекстандан жана Россия Федерациясынан жалпысынан 160 киши катышат.

21
Сен

Встреча директора Кыргызпатента с руководителем проекта «Перспективы для молодежи» Германского общества по международному сотрудничеству GIZ

20 сентября 2021 года состоялась встреча директора Кыргызпатента Р. Керимбаевой с руководителем проекта «Перспективы для молодежи» Германского общества по международному сотрудничеству GIZ С. Фур.

В ходе встречи Р.Т. Керимбаева рассказала о работе Кыргызпатента по содействию развития интеллектуальной деятельности, начиная с разработки инновационных идей, заканчивая предоставлением правовой охраны и содействием коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Также, отметила усилия Кыргызпатента в развитии экосистемы инноваций путем совершенствования законодательства в области инноваций и создания соответствующей инновационной инфраструктуры.

С. Фур отметила значимость работы и деятельности Кыргызпатента в развитии страны, и поделилась информацией о реализации проекта «Перспективы для молодежи», который охватывает 20 муниципалитетов в 4 областях Кыргызской Республики. В рамках проекта особое внимание уделяется устойчивости уже достигнутых результатов, включая укрепление потенциала государственных и неправительственных организаций (НПО) в молодежном секторе. Проект также поддерживает активное сотрудничество, обмен знаниями и опытом между молодёжными НПО, частным сектором, гражданским обществом на национальном и местном уровнях.

Обменявшись мнениями, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и в укреплении сотрудничества между организациями.

В завершении встречи Р.Т. Керимбаева провела экскурсию для гостей по Инновационному центру при Кыргызпатенте и вручила подарки.

21
Сен

24.kg: Кыргызстанские ученые запатентовали способ лечения облысения

Кыргызстанские ученые запатентовали способ лечения облысения. Об этом сообщает «Кыргызпатент».

Как сообщается в сентябрьском выпуске «Интеллектуалдык менчик», ученые Мир-Али, Алиджон и Лайло Балтабаевы запатентовали способ лечения рецидива алопеции.

Согласно документу, способ лечения рецидива алопеции, включающий назначение витаминов, наружной гормональной терапии, биостимуляторов, отличается тем, что дополнительно используется ганцикловир по 250-500 миллиграмм внутривенно на 100 миллилитров физиологического раствора ежедневно 12-15 дней, несколькими курсами с интервалом в 20-30 дней. Лечение следует проводить строго под наблюдением врачей.

https://24.kg/obschestvo/207688_kyirgyizstanskie_uchenyie_zapatentovali_sposob_lecheniya_oblyiseniya/?fbclid=IwAR3RrI3E-S2uqbgaUzET4iFJpqrQXyz-Yl_fsroKkG_LqryHlVqS8aPRm3E

21
Сен

«Школа для аспирантов»

С 22 по 24 сентября 2021 года Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики (Кыргызпатент) совместно с Национальной аттестационной комиссией при Президенте Кыргызской Республики и Министерством образования и науки Кыргызской Республики проводит мероприятие Программы «Школы для аспирантов» в городе Чолпон-Ата в отеле «Gold association».

В рамках мероприятия будут обсуждены вопросы оказания помощи аспирантам и соискателям ученых степеней в подготовке и защите диссертации, подготовке и опубликовании научных статей, а также повышение их правосознания для исключения коррупционных рисков в системе науки и аттестации научных кадров. В том числе вопросы соблюдения авторского права при написании научных произведений в Кыргызской Республике.

В качестве участников зарегистрированы 160 человек из всех областей республики, а также из Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Российской Федерации.

21
Сен

Кыргыздын көрүнүктүү композиторлорунун урматына арналган кошмо концерт!

2021-жылдын 20-сентябрында Т. Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында Композиторлор союзунун быйыл кутман курагын белгилеп жаткан кыргыздын көрүнүктүү композиторлорунун урматына арналган кошмо концерти өткөрүлдү.

А. Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри коштогон концертте төмөнкү юбилярлардын чыгармалары аткарылды:
— КРнын эл артисттери: Э. Жумабаев, С. Жумалиев – 80 жыл;
— КРнын эл артисти Ж. Малдыбаева, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмери А.Жээнбай – 75 жыл;
— КР эл артисттери: Т. Казаков, А. Бөдөшов, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмери А. Абдуллаев – 70 жыл;
— КРнын эмгек сиңирген артисти К. Артыков – 60 жыл;
— Кайтыш болгондор: КРнын эл артисти Михаил Раухвергер – 120, композиторлор Б. Глухов – 80, Ж. Касымбеков – 70, Т. Асанакунов – 60.

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин (Кыргызпатент) директору Р. Керимбаева кутман курагын белгилеп жаткан, кыргыздын сыймыктуу композиторлору элибиздин кубанычын, кайгы-муңун, сүйүүсүн, эрдигин, азаттыкка умтулуусун музыканын тили менен элге жайылтып, өсүп келе жаткан жаш муунду терең идеялуу, көркөм табит менен ар тараптан тарбиялап келе жаткандыгын белгилеп, бекем ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди каалап өттү.
Мындан сырткары, Кыргызпатент композиторлор менен биргеликте мындан ары креативдүү экономиканы өнүктүрүү максатында авторлордун чыгармалары башка тилдерге которулуп, композиторлордун музыкаларынын ар бир өлкөдө угула тургандай шарттарды түзүү, чет өлкөнүн угармандарына жеткирүү боюнча ири долбоорлорду ишке ашырууга даяр экендигин билдирди.

20
Сен

kabar.kg: Кыргызские ученые запатентовали способ лечения облысения

Бишкек, 20.09.21. /Индира Камчыбекова — Кабар/. Ученые Мир-Али Балтабаев, Алиджон Балтабаев, Лайло Балтабаева запатентовали способ лечения рецидива алопеции. Об этом сообщается в сентябрьском выпуске «Интеллектуалдык менчик» Кыргызпатента.

Согласно документу, способ лечения рецидива алопеции, включающий назначение витаминов, наружной гормональной терапии, биостимуляторов, отличается тем, что дополнительно в терапии используют ганцикловир по 250-500 мг внутривенно на 100 мл физиологического раствора, ежедневно 12-15 дней, несколькими курсами с интервалом в 20-30 дней.

http://kabar.kg/news/kyrgyzskie-uchenye-zapatentovali-sposob-lecheniia-oblyseniia/

19
Сен

24.kg: Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Рустам Джокоев назначен директором ГУ «Унаа».

Турусбек Тумонбаев освобожден от должности. Свой пост он получил в октябре 2020 года.

Рустам Джокоев родился 6 апреля 1987 года в селе Арчалы Чуйской области. Окончил Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова, «организация безопасности движения», магистрант Академии государственного управления, «государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность:

2016-2019 — главный специалист, и. о. заместителя заведующего Бишкекским городским регистрационно-экзаменационным отделом департамента регистрации транспортных средств и водительского состава;
2019 — специалист Аламединского отдела государственного учреждения «Унаа» при Государственной регистрационной службе;
2019-2020 — заведующий Нарынским региональным управлением ГУ «Унаа»;
2020 — исполняющий обязанности заместителя директора «Унаа»;
2020-2021 — директор государственного учреждения «Ала-Арча» при управлении делами президента и правительства КР.

Кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел КР

Динара Кемелова назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству с резиденцией в Сеуле.

С января 2019-го она является послом Кыргызстана в Республике Корея.

Динара Кемелова родилась 24 июля 1971 года. Окончила Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, юридический факультет, «международное право».

В МИД с 1995-го. В 2015-2019 годах была первым заместителем министра иностранных дел Кыргызстана.

Генеральным консулом Кыргызской Республики в Гуанчжоу (КНР) вместо Искендера Орусбаева стал Хомени Эргешов.

Тимура Абдижалила назначили Генконсулом КР в Дубае (ОАЭ). Ранее этот пост занимал Айбек Маматбеков.

Уристем Манапов назначен заместителем полпреда президента в Ошской области.

Теперь у Зиядина Жамалдинова три заместителя — Бактыбек Алайчиев, Данияр Жаныкулов, Уристем Манапов.

Уристем Манапов родился 3 октября 1976 года в селе Кызыл-Тоо Ошской области. Окончил Кыргызско-Узбекский высший технологический колледж, Кыргызско-Узбекский университет, бухгалтер, Ошский государственный юридический институт.

Трудовую деятельность начал инспектором Ошской городской налоговой службы.

Работал в налоговой полиции при Ошском областном управлении Налоговой службы, Ошском городском управлении Государственной финансовой полиции, Государственной налоговой службе.

До назначения был заведующим сектором делопроизводства в аппарате Жогорку Кенеша.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека

Акимом Ленинского района назначен Русланбек Тагаев. Мурат Осмонов, который возглавил райадминистрацию в июне 2021 года, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

Ранее новый глава района работал в системе водоснабжения и водоотведения. Согласно данным сайта osoo.kg, Русланбек Тагаев является директором общества с ограниченной ответственностью «Суу Башаты».

Управление образования мэрии Бишкека возглавила Назгуль Лосникова. Она пришла на место Эльмиры Иманалиевой.

Ранее 30-летняя Назгуль Лосникова работала в отделе администрации президента, Минобразования, имеет два высших образования.

Исламбек Мойдинов назначен статс-секретарем Кыргызпатента.

Родился в селе Мады Ошской области. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, «юриспруденция», Академию управления при президенте Кыргызстана, «государственное управление».

Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником адвоката.

Работал в Государственном агентстве по финансовому надзору и отчетности при правительстве, Службе надзора и регулирования финансового рынка, аппарате правительства. До назначения с 2014-го был заместителем постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше.

Руководителем аппарата мэрии Оша назначен Камчыбек Досматов.

Назначение произведено в порядке ротации.

Камчыбек Досматов родился 21 мая 1987-го в селе Достук Баткенской области.

Последние годы работал в аппарате президента экспертом по социальным вопросам, заместителем руководителя и инспектором.

Является государственным советником государственной службы 2-го класса.

Ахрор Иминов переизбран на пост вице-президента Федерации борьбы.

Он курирует борьбу греко-римского стиля.

Ахрор Иминов переизбран на Олимпийский цикл до 2024 года включительно.

Он являлся членом Бюро федерации с 2018-го и внес значительный вклад в развитие греко-римской борьбы в Кыргызстане. В том же году назначен вице-президентом организации.

https://24.kg/vlast/207454_kyirgyizstan_kadrovyie_perestanovki_za13-17_sentyabrya/

evden eve nakliyat malatya oto kiralama parça eşya taşıma istanbul şehirler arası nakliyat fabrika taşımacılığı malatya oto kiralama istanbul evden eve nakliyat istanbul villa taşıma ofis taşıma medyum büyü dua tekne turu yat kiralama gulet kiralama aly foods tortilla pizza tabanı büyü aşk büyüsü ayırma büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü dua aşk duası aşk büyüsü büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü medyum dolunay medyum aşk büyüsü medyum medyum şikayetleri medyum yorumları medyum büyü dua galvanizli sac hrp sac mekjoy seo instagram takipçi satın al sex shop istanbul sex shop ataşehir sex shop eşya depolama shell aspx shell b374k shell şehirler arası nakliyat şehirler arası nakliyat uluslararası nakliyat istanbul evden eve nakliyat

1jokerbetgiris.com 1asyabahisgiris.com 1marsbahisgiris.com grandbetgirisadresi.com interbahisdestek.net imajbetguncelgirisi.net limanbetguncelgirisi.com klasbahisdestek.net betebetdestek.org pinbahisdestek.com

restbet restbet restbet betpas betpas sweet bonanza

ankara rus escort ankara escort çankaya escort ankara escort eryaman escort ankara escort istanbul rus escort ankara escort istanbul escort çankaya escort istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort