КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

Селекциялык жетишкендикке патент алуу үчүн арызды

түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежесин, Электрондук

эсептөөчү машиналар үчүн программаны же маалыматтар

базасын расмий каттатуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн

жана кароонун эрежесин бекитүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө”,  “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө” мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелгендер бекитилсин:

– Селекциялык жетишкендикке патент алуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежеси;

– Электрондук эсептөөчү машиналар үчүн программаны же маалыматтар базасын расмий каттатуу үчүн арызды түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун тартиби.

“Эркин Тоо” газетасынын 2011-жылдын 4-ноябрындагы N 93 жарыяланды

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Биринчи вице-премьер-министри,

Премьер-министрдин милдетин аткаруучу                                                          Ө.Бабанов