КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ “Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө Жобону бекитүү тууралу”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары

жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн

программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө

Жобону бекитүү тууралу

Кыргыз Республикасынын “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды жана маалыматтар базаларын укуктук коргоо жөнүндө”  жана “Интегралдык мккросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө” мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Сунушталган электрондук эсептөө машиналары, маалыматтар базалары жана интегралдык микросхемалардын топологиялары үчүн программаларды каттоого жыйымдар жөнүндө Жобо бекитилсин.

2. Бул токтом массалык маалымат каражаттарында жарыялансын.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри                                                  А.Муралиев