Жыйымдардын арналышы жана өлчөмү

Жыйымдын арналышы

Жыйымдын өлчөмү сом

Арызды бергендиги жана карап чыгуу үчүн

70

Төлөө тартиби

Жыйым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ арыз  берүү учурунда аны менен кошо берилет. Белгиленген өлчөмдө  жыйым  төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ тапшырылбаса, арыз берилген жок деп эсептелет

 

Рационализатордук сунушту каттагандыгы жана анын катталгандыгы тууралуу күбөлүк берүү үчүн

80

Төлөө тартиби

Жыйым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ сунушту рационализатордук деп таануу жөнүндө чечимди автор алган күндөн тартып 14 күндүн ичинде тапшырылат.

Белгиленген өлчөмдө жыйым төлөнгөндүгүн тастыктоочу документ тапшырылбаса,  каттоо   жана күбөлүк берүү жүргүзүлбөйт

 

Рационализатордук сунушту каттоо тууралуу

маалыматтарды жарыялоо үчүн

80

Төлөө тартиби

Белгиленген өлчөмдөгү жыйымдын  төлөнгөндүгүн тастыктоочу  документ берилбесе,  маалыматты  жарыялоо жүргүзүлбөйт.