Статистика

Рационализатордук сунуштар

2015-ж.

апрель

2016.

апрель

Бардыгы

( 1993-ж. – 30.04. 2016- ж. чейин)

Берилген өтүнмөлөр

2

2

905

Мамлекеттик реестринде  катталган

2

0

829